Globaaliasioiden toimikunta

Toimikunnan tehtävänä on aktivoida keskustalaisia osallistumaan keskusteluun kansainvälisestä politiikasta myös maakunnan näkökulmasta; esim. liikenneyhteydet ulkomaille ja Varsinais-Suomen elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet ulkomailla. Toimikunta laatii kannaottoja, järjestää teemoihin liittyviä vierailuja ja yleisötilaisuuksia sekä osallistuu piirin vaaliohjelmien ja politiikkalinjausten työstämiseen.
Teemoina mm. kansainvälinen kauppa, turismi Varsinais-Suomessa, sota, rauha, kriisinhallinta, siirtolaisuus, pakolaisuus, ilmastonmuutos, meriensuojelu, vapaakauppa, kehitysyhteistyö = asiat, joiden ratkaiseminen edellyttää laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Kirkollisasioiden toimikunta

Tehtävänä on käsitellä ajankohtaisia kirkollisia asioita Varsinais-Suomen piirin alueella, päättää tarvittavista käytännön toimenpiteistä sekä huolehtia osaltaan tiedotustoiminnasta. Toimikunta järjestää hengellistä toimintaa (mm. kirkkopyhän). Toimikunta kokoaa mukaan toimintaansa kristillisistä arvoista kiinnostuneita keskustalaisia ja tukea kunnallisjärjestöjä seurakuntavaalien ehdokashankinnassa. Kirkollisasioiden toimikunta laatiin piirin seurakuntavaaliohjelman.
Teemoina mm. seurakuntavaalit, hiippakuntavaalit, kirkolliskokousvaalit, hengellinen elämä.

Kunnallisasioiden toimikunta

Toimikunnassa keskustellaan kunnallispoliittisista aiheista ja järjestetään vierailuja ja yleisötilaisuuksia toimialan kohteisiin. Toimikunta osallistuu piirin vaaliohjelmien ja politiikkalinjausten työstämiseen. Teemat: kuntien asema, kuntien tehtävät, kuntien suhde maakuntiin.

Maaseututoimikunta

Toimikunta ottaa kantaa ja käsittelee ajankohtaisia maa- ja metsätalouteen, maaseudun elinvoimaan ja liikenteeseen sekä asumiseen liittyviä asioita. Osallistuu piirin vaaliohjelmien ja politiikkalinjausten työstämiseen.

Poliittisen vaikuttamisen toimikunta

Toimikunnan tehtävänä on tukea Keskustan valtuustoryhmiä ja kunnallisjärjestöjä kuntavaikuttamisessa (mm. kuntalaistilaisuuksien järjestelyissä, mielipidekirjoitusten kirjoittamisessa jne.). Se koordinoi Varsinais-Suomen kuntien keskustalaisten luottamushenkilöiden yhteistyötä ja tiedonvälitystä piirin ja kunnallisten luottamushenkilöiden välillä sekä seuraa kuntien poliittista tilannetta ja raportoi niistä piirihallitukselle. Auttaa kunnallisjärjestöjä kuntavaalien ehdokashankinnassa. Järjestää yleisötilaisuuksia tai vierailuja yhteistyössä kunnallisjärjestöjen tai valtuustoryhmien kanssa.

Saaristotoimikunta

Toimikunnan teemoina ovat kalastus, veneily, saaristomatkailu, asuminen ja liikenne saaristossa. Toimikunta järjestää omiin teemoihin liittyviä yleisötilaisuuksia tai vierailuja ja osallistuu piirin vaaliohjelmien laatimiseen. Saaristotoimikunta ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Sivistys- ja koulutustoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on tukea keskustan luottamushenkilöitä kunta- ja maakuntavaikuttamisessa sekä osallistua keskusteluun sivistystoimialaan liittyvissä kysymyksissä. Toimikunta ottaa kantaa ja käsittelee ajankohtaisia kuntapäätöksentekoon ja sivistystoimialaan liittyviä asioita sekä osallistuu piirin politiikkalinjausten työstämiseen.

Sosiaali- ja terveystoimikunta

Tehtävänä on käsitellä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeitä sosiaali- ja terveyspoliittisia kysymyksiä. Teemat mm. vanhuspalvelut, perusturva, lastensuojelu, terveyspalvelut, kaikki sosiaali- ja terveydenhuolto äitiysneuvolasta saattohoitoon.

Työmarkkinatoimikunta

Tehtävänä on pitää yhteyttä ja neuvotella yhteistyöstä eri aluetoimistojen ja alueliittojen kanssa. Toimikunta tukee tärkeimpien avainliittoryhmien valmistautumista tuleviin liittovaaleihin ja auttaa ehdokashankinnassa. Toimii yhteistyössä puolueen työmarkkinaverkoston kanssa. Toimikunnan teemoja ovat mm. ay-vaalit, työelämä, työn ja perheen/vapaa-ajan yhteensovittaminen, työelämän tulevaisuus.

Yrittäjä- ja elinkeinotoimikunta

Toimikunta toimii yritteliäisyyden ja yrittäjyyden mahdollisuuksien parantamiseksi järjestäen toimikunnan kokouksia alustajina yrittäjyyteen vaikuttavia henkilöitä sekä järjestäen vierailuja maakunnan yrityksiin. Tavoitteena on yrittäjyyden edistäminen ja yhteistyön kehittäminen puolueen yrittäjäverkoston kanssa.

EtusivuPolitiikka ja toiminta