Visiomme: Aktiivinen, toimelias ja inhimillinen Varsinais-Suomi

Koti ja perheet

 • Tulevaisuuden Varsinais-Suomi on hyvä kaikille, niin erilaisille perheille kuin myös yksin asujille. Erilaisten perheiden lapsitoiveiden täyttyminen mahdollistetaan.
 • Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa ratkaisukeskeisesti.
 • Ikäihmisille inhimillinen ja arvokas vanhuus. Välimuotoista asumista mahdollistettava kotona yksin asumisen ja palveluasumisen vaihtoehdoksi.

Koulutus ja opiskelu

 • Varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen riittävät resurssit varmistavat hyvän oppimisen perustan.
 • Peruskoulun pitää keskittyä perusasioihin ja tukea nuorten kehittymistä tasonsa mukaan.
 • Lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön panostettava. Tällä ja lukioiden yhteistyöllä voidaan turvata myös pienempien lukioiden olemassaolo ja vetovoimaisuus.
 • Vahvistetaan Varsinais-Suomen korkeakoulujen toimintaedellytyksiä.
 • Mahdollistetaan elinikäinen oppiminen työnteon rinnalla. Hyödynnetään oppisopimuskoulutusta ja työpajatoimintaa.
 • Koulutuksen polusta muodostuu tiheä ja ehjä turvaverkko.

Terveyspalvelut

 • Asiakkaan henkilökohtaisesta kohtaamisesta tulee huolehtia palvelujen tarjonnassa.
 • Varsinais-Suomesta omalääkäritiimin pilottimaakunta.
 • Liikkumattomuuden torjunnasta oma Varsinais-Suomi –projekti.
 • Kilpailutuksissa liikevaihdon koko ei voi olla keskeisin valinnan peruste.

Talous ja Elinvoima

 • Olemme paikallisesti aktiivisesti mukana talouden tasapainoon ja tehokkuuteen tähtäävissä hankkeissa.
 • Julkista hankintatoimintaa pitää uudistaa siten, että myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on mahdollisuus menestyä.
 • Työn vastaanottamisen tulee olla aina kannattavampaa kuin kotiin jääminen.
 • Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan täydentämään paikallista työvoiman tarjontaa.
 • Edistetään matkailun mahdollisuuksia alueellisilla ja paikallisilla matkailuhankkeilla.

Maatalous ja maaseutu

 • Maatalouden kannattavuus tulee turvata siten, että alkutuottajalle jää oikeudenmukainen osuus tuotteiden hinnasta. Metsät tulee säilyttää suomalaisessa omistuksessa.
 • Maataloustuotteiden jatkojalostus, tuotteistus ja uudet palvelut pitää nostaa maaseudun vahvuudeksi.
 • Biovoiman rakentamista ja kiertotaloutta eri muodoissa tulee vahvasti vauhdittaa.
 • Metsien käytöstä päättäminen suomalaisille, hirvieläimet pois liikenteen seasta, sudet eivät kuulu pihoille ja laitumille.

Saaristo

 • Saaristomeren tilaa pitää parantaa. Jätteet eivät kuulu mereen, tulevatpa ne sitten aluksista tai yhdyskuntaviemäreistä.
 • Nostetaan ainutlaatuista saaristoamme asumisen ja matkailun vetonaulaksi.
 • Tuetaan saaristolaiskulttuurin ja luonnonmukaisen kalastustoiminnan jatkuminen kannattavana elinkeinona.

 

Liikenne

 • Panostamme Varsinais-Suomessa olevan liikenneverkoston kunnossapitoon ja kehittämiseen.
 • Haluamme edistää seudullista lähiliikennettä niin maanteillä kuin raiteillakin.
 • Turun lentoaseman toiminta pitää turvata ja pyrkiä vauhdittamaan monipuolisen liikenteen saamista kentälle.

Maaseututoimikunta

Toimikunta ottaa kantaa ja käsittelee ajankohtaisia maa- ja metsätalouteen, maaseudun elinvoimaan ja liikenteeseen sekä asumiseen liittyviä asioita. Osallistuu piirin vaaliohjelmien ja politiikkalinjausten työstämiseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!
Johanna Riski
johanna.riski@salo.fi

Kaksikielinen toimikunta

Toimikunta ottaa kantaa kaksikielisiin kysymyksiin ja edistää kaksikielisyyttä Varsinais-Suomessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!
Jonna Lappalainen
jonna.e.lappalainen@gmail.com

Työmarkkinatoimikunta

Tehtävänä on pitää yhteyttä ja neuvotella yhteistyöstä eri aluetoimistojen ja alueliittojen kanssa. Toimikunta tukee tärkeimpien avainliittoryhmien valmistautumista tuleviin liittovaaleihin ja auttaa ehdokashankinnassa. Toimii yhteistyössä puolueen työmarkkinaverkoston kanssa. Toimikunnan teemoja ovat mm. ay-vaalit, työelämä, työn ja perheen/vapaa-ajan yhteensovittaminen, työelämän tulevaisuus.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Eija Järvelä
eijapa54@gmail.com

Yrittäjä- ja elinkeinotoimikunta

Toimikunta toimii yritteliäisyyden ja yrittäjyyden mahdollisuuksien parantamiseksi järjestäen toimikunnan kokouksia alustajina yrittäjyyteen vaikuttavia henkilöitä sekä järjestäen vierailuja maakunnan yrityksiin. Tavoitteena on yrittäjyyden edistäminen ja yhteistyön kehittäminen puolueen yrittäjäverkoston kanssa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Eero Vainio
eero.vainio@eskv.fi

Kirkollisasioiden toimikunta

Tehtävänä on käsitellä ajankohtaisia kirkollisia asioita Varsinais-Suomen piirin alueella, päättää tarvittavista käytännön toimenpiteistä sekä huolehtia osaltaan tiedotustoiminnasta. Toimikunta järjestää hengellistä toimintaa (mm. kirkkopyhän). Toimikunta kokoaa mukaan toimintaansa kristillisistä arvoista kiinnostuneita keskustalaisia ja tukea kunnallisjärjestöjä seurakuntavaalien ehdokashankinnassa. Kirkollisasioiden toimikunta laatii piirin seurakuntavaaliohjelman.
Teemoina mm. seurakuntavaalit, hiippakuntavaalit, kirkolliskokousvaalit, hengellinen elämä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Matias Roto
rotomatias44@gmail.com

Kaupunkiympäristötoimikunta

Tehtävänä on huolehtia hyvästä asumisesta ja elämänlaadusta erityisesti kaupunkiympäristöissä. Toimikunta etsii ratkaisuja asuntimarkkinoihin, lähiluonnon turvaamiseen sekä turvalliseen asumiseen Varsinais-Suomessa. Lisäksi kaupunkiympäristötoimikunta laatii asuntopoliittisen ja maakäytön tavoiteohjelman.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Johanna Fonsell
fonsell.keskusta@gmail.com
EtusivuPolitiikka ja toiminta