Luottamushenkilöiden yhteystiedot

Eeva Kärkkäinen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, jäsen

Anna Karhumaa

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, varajäsen

Terhi Peltokorpi

Tarkastuslautakunta, jäsen

Jukka Ihanus

Tarkastuslautakunta, varajäsen

Terhi Haapaniemi

Poliisin neuvottelukunta, jäsen

Anil Rampal

poliisin neuvottelukunta, varajäsen

Mia Laine

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto, jäsen

Risto Airikkala

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto, varajäsen

Anna Mäkituomas

Keskusvaalilautakunta, varajäsen

Sonja Lautamatti

edustajiston jäsen

Akseli Gallen-Kallelan museosäätiö

Riina Länsikallio

hallituksen puheenjohtaja

Työmaahuolto Oy Ab

Virva Lehto

hallituksen jäsen

Kiinteistö Oy Malminkatu 3

EtusivuLuottamushenkilöt