EU:n aluekehitysvarat pidettävä vähintään nykyisellä tasolla

Keskustan Itä- ja Pohjois-Suomen (IP) piirit haluavat pitää EU:n aluekehitysvarojen IP-alueelle kohdistuvan määrän vuosina 2021-2027 vähintään nykyisellä tasolla.

EU-rahoituksen alueellisen jaon periaatteet nojaavat EU-liittymissopimuksessa kirjattuihin IP-alueen pysyviin kilpailukykyhaittoihin (kylmä ilmasto, harva asutus, pitkät etäisyydet), EU:n alue- ja rakennepolitiikan jakokriteereihin ja komission maaraportissa osoitettuihin alueellisiin kehityseroihin. Maaraportissa korostuu IP-alueen erityisen tuen tarve mm. matalan BKT:n, heikon työllisyyskehityksen ja väestönkasvun, huonon saavutettavuuden ja EU:n keskitasoa matalamman korkea-asteen koulutuksen tason perusteella.

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa on selkeästi painotettu IP-alueen erityisasemaa. Hallituksen Eurooppa-politiikan linjauksen mukaisesti aluekehitysrahoituksen taso ja harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema turvataan. Lisäksi elinvoimapolitiikan linjauksessa painotetaan selkeästi tahtotilaa pyrkiä EU-koheesiopolitiikassa turvaamaan aluekehitysrahoituksen taso, Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema ja tukien pysyvyys.

Päättyvällä EU-rahoituskaudella on jo kansallisin päätöksin ohjattu IP-alueelle tarkoitettua tukea Etelä- ja Länsi-Suomeen. On myös huomattava, että kansallisesta rahoituksesta kohdistuu vuosittain Etelä- ja Länsi-Suomeen 1.1 mrd€ kun Itä- ja Pohjois-Suomeen vain n. 370 M€. Kumpikin toimintatapa korostaa EU-rahoituksen kriittistä merkitystä IP-alueen kehitykselle, eikä tuota rahoitusosuutta saa tulevalla kaudella vähentää.

Keskustan IP-alueen piirit katsovat, että EU-liittymissopimuksen, EU:n koheesiopolitiikan ja nykyisen hallitusohjelmat periaatteista on pidettävä kiinni ja jaettava tulevan rakennerahastokauden varat niin, ettei nykyinen IP-alueen rahoitus heikkene.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Keskustan Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaa, Kainuun, Peräpohjolan ja Lapin piirit.

Lue seuraavaksi

Työtä, terveyttä ja turvaa
Keskustan Lapin piirin puheenjohtaja Petteri Salmijärven mielestä hallituksen budjettiesitys rakentaa siltaa yli kriisin.
17.9.2020 / Uutiset
Keskustan puoluekokousinfo lappilaisille kokousedustajille
Puoluekokouksen hajautettu etäpiste on Lapissa, Rovaniemellä, Hotel Santa Clausin kokoustiloissa.
26.8.2020 / Uutiset
Piirin vuosikokouksen valinnat
Keskustan Lapin piirin vuosikokous valitsi puoluekokousedustajat
16.8.2020 / Uutiset
EtusivuUutisetEU:n aluekehitysvarat pidettävä vähintään nykyisellä tasolla