Peräpohjolan Keskusta ei hyväksy Länsi-Pohjan keskussairaalan alasajoa

Länsi-Pohjan Keskussairaalan pääsisäänkäynti

Peräpohjolan Keskusta ei hyväksy Länsi-Pohjan keskussairaalan alasajoa

Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytysosasto on ollut moneen otteeseen uhattuna, mutta nyt koko sairaalan tulevaisuus ollaan murskaamassa kymmenen vuoden määräaikaisella siirtymäkaudella ympärivuorokautisesta päivystävästä sairaalasta suppeaksi terveydenhoidon yksiköksi.

Peräpohjolan Keskusta on tyrmistynyt hallituksen suunnitelmasta käyttää taannehtivaa lainsäädäntöä ulkoistamissopimuksen purkamiseksi. Kaavailtu sopimuksen yksipuolinen purkaminen langettaa n. 70 milj. euron kustannusvastuun valtiolle. Suomi rakentuu länsimaisen oikeusvaltioperiaatteen päälle ja suunniteltu vallankäyttö on täysin päinvastainen toimi.

Sairaalan alasajon taloudellinen vaikutus alueellemme on valtava. Länsi-pohjan keskussairaala työllistää n. 900 henkilöä ja kerrannaisvaikutuksineen työllisyysvaikutus on n. 4000 henkeä. Henkilöstön palkkamenot ovat n. 35 miljoonaa euroa, joista neljä viidesosaa jää maakuntaan. Henkilöstön maksamat vuotuiset kunnallisverot ovat n. 6 miljoonaa euroa. Tällaisten veroleikkauksien seuraus lisää entisestään kuntien taloudellista ahdinkoa.

Mittavia heijastevaikutuksia kohdistuu myös koulupuolelle, kuten Kemin sairaanhoitajakoulutuksen (AMK) hiipumiseen, kun mielekkäitä ja tarkoituksenmukaisia harjoittelupaikkoja ei ole lähellä. Sama koskee myös koulutuskuntayhtymä Lappian kouluttamia lähihoitajia.

Yksistään Meri-Lappi tuottaa Suomen viennistä jopa 8 %, eli 5,12 miljardia euroa. Alueellamme on merkittävä kansantaloudellinen vaikutus ja näiden toimintojen turvaaminen riittävän laajalla palveluverkolla myös tulevaisuudessa vaatii, että Lapissa säilytetään kaksi keskussairaalaa. Uudistuksen tavoitteena on turvata ihmisille palvelut sijaintipaikasta ja varallisuudesta riippumatta, mutta Länsi-Pohjaan kohdistuvat toimet ovat juuri päinvastaiset.

Maakunta ei voi ylläpitää kahta ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen keskussairaalaa, mikäli sillä ei ole oikeus kuin yhteen. Peräpohjolan Keskusta edellyttää vastuuministereiltä, että suunnitellusta laista poistetaan Länsi-Pohjan keskussairaalalta 10 vuoden määräaikaisuus.

Lisätietoja:
vpj Olli Rainio
0505969249

Lue seuraavaksi

On vastuunkannon aika, ministeri Kiuru!
Peräpohjolan Keskustaväki odottaa ministerin allekirjoittavan synnytysosaston jatkoluvan pikaisesti.  Synnytystoiminta on Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan kannalta keskeinen osa ja on vastuutonta, että 60 000 asukkaan seutukunnalta viedään synnytysosasto kohtuuttoman matkan päähän.
9.11.2020 / Uutiset
Peräpohjolan ja Lapin Keskustapiirien SOTE-lausunto
Piirit esittävät, että osana sote-uudistusta terveydenhuoltolakiin tulee kirjata Lapin maakunnalle oikeus pitää yllä kahta erikoissairaanhoidon ympärivuorokautista yhteispäivystystä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa, joiden rahoitus varmistetaan lainsäädännössä. Piirit esittävät lakiin kirjattavaksi alueiden sisäinen ratkaisuvalta huolehtia päivystyksen erikoisalojen sijoittumisesta kahteen eri yksikköön. Tällä tarkoitetaan vaativaa yhteispäivystystä useammalla erikoisalalla molemmissa yksiköissä, eikä pelkästään niin kutsuttua terveyskeskustasoista päivystystä. Lähtökohtana on vastata alueen asukkaiden suureen huoleen eli turvata palvelujen saaminen lähisairaalasta.
25.9.2020 / Uutiset
Peräpohjolan Keskusta: Pienvesivoimaloista luovuttava
Peräpohjolan Keskusta kiirehtii pienvesivoimaloista luopumista. Suomen hieman yli kahdesta sadasta vesivoimalasta reilu 150 kappaletta on alle viiden megawatin laitoksia. Pienillä voimaloilla on padottu kymmeniä jokia, mutta niiden osuus Suomen vesivoimatuotannosta on vain viisi prosenttia.
8.9.2020 / Uutiset
EtusivuUutisetPeräpohjolan Keskusta ei hyväksy Länsi-Pohjan keskussairaalan alasajoa