Peräpohjolan ja Lapin Keskustapiirien SOTE-lausunto

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN UUDISTAMISESTA

Keskustan Peräpohjolan ja Lapin piirit toteavat, että Sote-uudistuksen tärkein tehtävä on lähipalveluiden turvaaminen ja terveysasemien ylläpito kaikissa kuntakeskuksissa. Edellytämme perusterveydenhuollon päivystysten ylläpitämistä nykymuodossaan Lapin maakunnan alueella. Erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoaminen nykyisissä toimipisteissä tukee lähipalveluperiaatetta. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto tukevat toisiaan.

Esitämme, että osana sote-uudistusta terveydenhuoltolakiin tulee kirjata Lapin maakunnalle oikeus pitää yllä kahta erikoissairaanhoidon ympärivuorokautista yhteispäivystystä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa, joiden rahoitus varmistetaan lainsäädännössä. Esitämme lakiin kirjattavaksi alueiden sisäinen ratkaisuvalta huolehtia päivystyksen erikoisalojen sijoittumisesta kahteen eri yksikköön. Tällä tarkoitamme vaativaa yhteispäivystystä useammalla erikoisalalla molemmissa yksiköissä, eikä pelkästään niin kutsuttua terveyskeskustasoista päivystystä. Lähtökohtamme on vastata alueen asukkaiden suureen huoleen eli turvata palvelujen saaminen lähisairaalasta.

Pidämme tärkeänä, että synnytystoiminnan on jatkuttava Lapissa nykyisessä laajuudessaan. Synnytysmäärien poikkeusluvan raja tulee poistaa.

Edellytämme joustavuutta rajakuntien sote-palveluiden ja ensihoidon turvaamisessa Pohjois-Lapin alueilla yhteistyössä Norjan kanssa. Potilaiden liikkuminen rajan yli helpottuu tulevien EU-säännösten myötä ja Suomen tulee varautua rajan yli tulevien potilaiden vastaanottamiseen. Tämä tukee Länsi-Pohjan sairaalayksikön toimintaa lisäämällä asiakasmääriä. Sairaaloissamme viralliset asiointikielet ovat suomi, ruotsi ja Lapissa myös saame.

Keskittämisasetusta tulee muuttaa sote-uudistuksen yhteydessä, kuten hallitusohjelmaa neuvoteltaessa on hallituspuolueiden välillä linjattu. Haluamme, että alueille jää enemmän harkintavaltaa poiketa leikkausten lukumäärävaatimuksista mm. tekonivelten, tiettyjen syöpien ja selkäleikkausten osalta. Maakunnan sisällä voidaan sopia leikkausten työnjaosta sen perusteella, kummalla yksiköllä on vahvempi osaaminen ja suhteellinen etu leikkaustoiminnassa.

Asukkaiden perustason sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotettava lähellä. Kotiin annettavat palvelut, sosiaalityö, neuvola, asumispalvelut, avovastaanotto ja muut jopa päivittäin tarvittavat palvelut on oltava kaikkien saavutettavissa. Erityistason sosiaalipalvelut (esim. lastensuojelu ja vammaispalvelut) on mahdollistettava myös lähipalveluna.

Hyvinvointi ja terveyden edistäminen tulee ottaa kokonaisvaltaisemmin huomioon sote-uudistuksessa. Tämä vaatiikin uudenlaista ajattelua. Sote-uudistuksen pohjana oleva maakunta ei voi olla hyvinvointia ja terveyttä edistettäessä ainoa toimija. Kuntalain mukaisesti kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia. Käytännössä asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen näkyy tulevaisuudessa myös sote-maakunnan tilinpäätöksessä. Kunnan onnistuminen on tärkeää koko sote-uudistuksen kannalta ja kunnille tuleekin antaa riittävät taloudelliset kannustimet hyvinvointityöhön. Sote-kustannusten kasvua voidaan hidastaa vain sekä ehkäisemällä ennalta että hoitamalla pahoinvointia.  Täydet tukipalvelut ja palveluketjut tulee mahdollistaa esimerkiksi odottaville äideille ja heidän perheilleen – linkityksen kunnallisiin palveluihin tulee olla saumaton.

 

Sallassa 23.9.
Petteri Salmijärvi
Keskustan Lapin piiri

Raanujärvellä 23.9.
Tanja Joona
Keskustan Peräpohjolan piiri

Lue seuraavaksi

On vastuunkannon aika, ministeri Kiuru!
Peräpohjolan Keskustaväki odottaa ministerin allekirjoittavan synnytysosaston jatkoluvan pikaisesti.  Synnytystoiminta on Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan kannalta keskeinen osa ja on vastuutonta, että 60 000 asukkaan seutukunnalta viedään synnytysosasto kohtuuttoman matkan päähän.
9.11.2020 / Uutiset
Peräpohjolan Keskusta ei hyväksy Länsi-Pohjan keskussairaalan alasajoa
Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytysosasto on ollut moneen otteeseen uhattuna, mutta nyt koko sairaalan tulevaisuus ollaan murskaamassa kymmenen vuoden määräaikaisella siirtymäkaudella ympärivuorokautisesta päivystävästä sairaalasta suppeaksi terveydenhoidon yksiköksi.
15.10.2020 / Uutiset
Peräpohjolan Keskusta: Pienvesivoimaloista luovuttava
Peräpohjolan Keskusta kiirehtii pienvesivoimaloista luopumista. Suomen hieman yli kahdesta sadasta vesivoimalasta reilu 150 kappaletta on alle viiden megawatin laitoksia. Pienillä voimaloilla on padottu kymmeniä jokia, mutta niiden osuus Suomen vesivoimatuotannosta on vain viisi prosenttia.
8.9.2020 / Uutiset
EtusivuUutisetPeräpohjolan ja Lapin Keskustapiirien SOTE-lausunto