Peräpohjolan Keskusta: Pienvesivoimaloista luovuttava

Peräpohjolan Keskusta kiirehtii pienvesivoimaloista luopumista. Suomen hieman yli kahdesta sadasta vesivoimalasta reilu 150 kappaletta on alle viiden megawatin laitoksia. Pienillä voimaloilla on padottu kymmeniä jokia, mutta niiden osuus Suomen vesivoimatuotannosta on vain viisi prosenttia.

Useat pienvoimaloiden patoamista joista ovat meritaimen- tai lohijokia. Uhanalaiset lohikannat tarvitsisivat näitä jokia lisääntymistä varten. WWF:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista kannattaa pienten vesivoimaloiden purkamista.

Miltei kaksi kolmasosaa pienvoimalaitoksista on alle megawatin voimaloita. Pelkästään näiden jokien vapauttaminen vapauttaisi kymmenisen jokea vaelluskalojen käyttöön. Kaikkein pienimmistä voimaloista luopuminen ei näkyisi Suomen sähkömarkkinoilla käytännössä mitenkään.

Suomen valtio on edistänyt asiaa sopimalla voimalaitosten purkamisesta viimeksi Inarijärven ja Laatokan sivujoissa. Lunastamalla voimalaitokset pois ja purkamalla ne vahvistuvat luonnolliset kalakannat.

Peräpohjolan Keskusta vaatii tuntuvaa valtionrahoitusta pienvesivoimalaitosten lunastamiseen, purkamiseen ja koskien ennallistamiseen.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Tanja Joona, 050 345 2944

Lue seuraavaksi

On vastuunkannon aika, ministeri Kiuru!
Peräpohjolan Keskustaväki odottaa ministerin allekirjoittavan synnytysosaston jatkoluvan pikaisesti.  Synnytystoiminta on Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnan kannalta keskeinen osa ja on vastuutonta, että 60 000 asukkaan seutukunnalta viedään synnytysosasto kohtuuttoman matkan päähän.
9.11.2020 / Uutiset
Peräpohjolan Keskusta ei hyväksy Länsi-Pohjan keskussairaalan alasajoa
Länsi-Pohjan keskussairaalan synnytysosasto on ollut moneen otteeseen uhattuna, mutta nyt koko sairaalan tulevaisuus ollaan murskaamassa kymmenen vuoden määräaikaisella siirtymäkaudella ympärivuorokautisesta päivystävästä sairaalasta suppeaksi terveydenhoidon yksiköksi.
15.10.2020 / Uutiset
Peräpohjolan ja Lapin Keskustapiirien SOTE-lausunto
Piirit esittävät, että osana sote-uudistusta terveydenhuoltolakiin tulee kirjata Lapin maakunnalle oikeus pitää yllä kahta erikoissairaanhoidon ympärivuorokautista yhteispäivystystä tarkoituksenmukaisessa laajuudessa, joiden rahoitus varmistetaan lainsäädännössä. Piirit esittävät lakiin kirjattavaksi alueiden sisäinen ratkaisuvalta huolehtia päivystyksen erikoisalojen sijoittumisesta kahteen eri yksikköön. Tällä tarkoitetaan vaativaa yhteispäivystystä useammalla erikoisalalla molemmissa yksiköissä, eikä pelkästään niin kutsuttua terveyskeskustasoista päivystystä. Lähtökohtana on vastata alueen asukkaiden suureen huoleen eli turvata palvelujen saaminen lähisairaalasta.
25.9.2020 / Uutiset
EtusivuUutisetPeräpohjolan Keskusta: Pienvesivoimaloista luovuttava