Nousiaisten Keskustan kuntavaaliehdokkaat 2021

Löydä oma ehdokkaasi!

Tutustu ehdokkaisiin ›

Ota yhteyttä:
Matti Anttila
040 7698 082
kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Jyrki Lehtonen
040 556 6746
kunnallisjärjestön sihteeri

Tehdään yhdessä Nousiaisista entistäkin parempi kunta asua ja yrittää!

Nousiaisten tulevaisuus on meidän kaikkien yhteinen asia ja parhaiten sen kehittäminen onnistuu yhteistyössä kaikkien kuntalaisten kanssa.
Suorat yhteydenotot luottamushenkilöihimme tuottavat parempia ja oikeudenmukaisempia päätöksiä.
Toivomme näiden verkkosivujen lisäävän osallistumistanne toimintaamme ja
helpottavan yhteydenpitoa luottamushenkilöidemme kanssa.
Toivomme myös palautetta sivuistamme ja
vinkkejä sisällön kehittämiseksi.

Paikalliset vaaliteemat 2021:

Nousiainen on onnellisten kuntalaisten koti
-Kehitämme Nousiaisista entistä paremmin kuntalaisiaan eri elämäntilanteissa tukeva kunta.
-Panostamme perheiden hyvinvointiin, esimerkiksi tarjoamalla matalan kynnyksen tukea.
-Nousiaisissa on hyvinvoivat lähikoulut ja kilpailukykyinen lukio
-Turvaamme vanhusten asumisen kotikunnassa ja vahvistamme vanhusten kotipalveluja.

Nousiainen on itsenäinen ja ulospäin suuntautunut kasvukunta
-Tavoitteenamme on vahva, arvonsa tunteva kunta, joka on verkostoitunut tehokkaasti
naapurikuntien kanssa.
-Markkinoimme Nousiaista sen vahvuuksilla ja vetovoimatekijöillä.

Nousiainen on turvallinen ja vakaa
-Haluamme Nousiaisten olevan siisti ja miellyttävä asuinympäristö kuntalaisille
-Tavoitteemme on turvata, että kunnan uusista ja vanhoista kiinteistöistä pidetään huolta.
-Isojen investointien rasittamaa taloutta pyritään parantamaan, mm. edistyksellisellä
elinkeinopolitiikalla.
-Kuntatalouden vakauteen kiinnitetään erityistä huomiota.
-Kannamme vastuun tehdyistä päätöksistä.

Nousiainen on hyvässä nosteessa
-Nousiainen ei ehkä ole vielä täysin hiilineutraali, mutta ainakin puhallamme yhteen hiileen!
-Nousiaisissa on hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet, joista tullaan nauttimaan muualtakin.
-Tavoitteenamme on kehittää kuntaa ja kohottaa kuntaimagoa, mm. kulttuurimaisemaa ja luontoa
korostaen.

Nousiainen on hyvä paikka elää ja yrittää
-Nousiaisten infra on kunnossa ja yritysten toimintaedellytyksiin kiinnitetään enemmän huomiota.
Tavoitteemme on, että yhä useampi nousiaislainen voi löytää työpaikan kotikunnastaan.
-Markkinoimme tontteja monipuolisesti sekä rakentamiseen että yritystoimintaan.
-Asuntotarjonnan monipuolisuutta parannetaan, mm. vuokra-asuntotuotantoa edistämällä.
-Julkisten palveluiden taso pyritään säilyttämään.
-Tuemme oman kunnan yritysten menestymismahdollisuuksia, mm. lisäämällä kuntalaisten
tietoisuutta omassa kunnassa tarjolla olevista palveluista.

Nousiainen on asukkaitaan kuunteleva kunta
-Yhteisöllisyydessä on voimaa! Kuntalaisia, erityisesti nuoria, kannustetaan harrastuksiin ja
yhdistystoimintaan
-Ylläpidämme kunnan eri osien ja alueiden vahvuuksia ja elinkelpoisuutta.
-Pyrimme siihen, että Nousiaisissa ollaan kiinnostuneita jokaisesta kuntalaisesta. Näin etsivä
nuorisotyö laajennetaan etsiväksi kuntalaistyöksi!

Matti Anttila
Asun Nousiaisten Repolan kylässä.
Olen 51-vuotias leipomo- ja maanviljelyalan yrittäjä.
Harrastuksena on kunnalliset luottamustoimet, lentopallon seuraaminen yleisönä ja valmennus puolelta katsottuna. Työntekoakin voi pitää harrastuksena, sillä yrittäjyys vaatii joustoa ajankäyttöön. Pidän tärkeänä, että kuntalaisilla ovat palvelut saatavilla mahdollisimman kattavasti oman kunnan alueella.
Katson asioita koko kunnan näkökulmasta mahdollisimman tasapuolisesti.

kuntavaaliehdokas

Jyrki Lehtonen
Korona-aika on kirkastanut sosiaalisen kanssakäymisen, yhteisöllisyyden ja vakauden merkitystä yhteiskuntamme tärkeinä tukipylväinä. Kuntalaisten tyytyväisyys ja elämänhallinta määrittävät myös kunnan onnistumista perustehtävässään. Kunta on toimintayksikkö, jonka tehtävä on palvella kuntalaisia ja tarjota kuntalaisille turvallinen ja vakaa elinympäristö. Nousiainen on onnistunut tässä tehtävässä kohtuullisen hyvin, mutta parannettavaa on erityisesti kuntatalouden vakaudessa ja kuntalaisten tukemisessa erilaisissa, muuttuvissa elämäntilanteissa. Uskon, että meillä on edessämme hyvä tulevaisuus itsenäisenä kuntana, jos löydämme paremmin omat vahvuutemme ja työskentelemme sinnikkäästi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Olen 58-vuotias ja ollut pitkään mukana kunnallispolitiikassa. Tällä hetkellä olen varavaltuutettu ja teknisen lautakunnan varsinainen jäsen.
Lapsia on kolme, kaikki jo nyt kotoansa muuttaneet. Vaimon kanssa kaksistaan asustellaan Killaisten kylässä. Harrastuksista tärkeitä ovat yhdistystoiminta, snooker ja ristikoiden täyttäminen, luppohetket täyttyvät kotipiirissä puuhastelusta. Olen koulutukseltani agrologi ja työskentelen aluemyyntipäällikkönä Hankkija Oy:n vientiryhmässä, tehtävänäni Hankkijan omien rehuinnovaatioiden myynninedistäminen Euroopassa ja Aasiassa.

Kuntavaaliehdokas

Mauri Muunoja
Olen Vadanvainiolla asuva kiinteistönhoitaja ja mehiläistarhaaja. Mehiläisiä on suvussamme tarhattu jo kuuden sukupolven ajan. Mehiläispesä on kuin yhteiskunta pienoiskoossa. Jokaisella on pesässä oma tehtävänsä ja puhdas vesi ja luonto on sille elintärkeää. Ihminen hoitaa pesää ja vastineeksi mehiläiset hoitavat kasvien pölyttämisen.
Vastavuoroisuus toimii kuten se toimii yhteiskunnassakin; toisiamme tukien ja ”omasta pesästä” huolehtimalla saamme myös kotikuntamme menestymään.
Kannan huolta nuorten ja vanhusten hyvinvoinnista. Nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia ohjattuun harrastustoimintaan ja tukea aikuiseksi kasvamisessa. Ikäihmisten kotona jaksamista pitäisi tukea mm. panostamalla kotihoidon laatuun.

Kuntavaalliehdokas Antti Airikki
Olen Antti Airikki Nummelta
57-vuotias.
Naimisissa ja neljä aikuista lasta.
Entinen maanviljelijä nykyinen yrittäjä.
Olen neljännen kauden valtuutettu. Olen mm. kirkkovaltuuston vpj, Akselin hallituksen vpj, Rasekon valtuuston 1vpj., lautamies, Keskustan piirin hallituksen jäsen.
Nyt olen myös aloittanut Nousiaisten SPR:n hallituksessa.
Tykkää riistanhoidosta ja luonnossa liikkumisesta ja talvella avannosta!
Olen nuoresta saakka ollut kiinnostunut yhteisten asioiden hoidosta, niin politiikassa kuin järjestöissä. Aikanaan lähdin kuntavaaliehdokaaksi huonon Paistanojantien ja monen muunkin huonokuntoisen tien takia. Se työ on edelleen kesken, mutta paljon muutakin huolta on tullut hoidettavaksi matkan varrella.
Toivottavasti saamme jatkossakin asua itsenäisessä kunnassa, jossa palvelut pelaa vauvasta vaariin!
Kuntavaaliehdokas Virpi Järäinen
Virpi Järäinen 54v.
Nousiaisten Ojankulmalta.
Suuhygienisti, maatilan emäntä ja valtuutettu.
Kolme aikuista lasta, isäntä ja Osmo-kissa.
Kunnanhallituksen ja -valtuuston jäsen, kirkkoneuvoston ja -valtuuston jäsen.
Harrastukseni ikonimaalauskurssit, sauvakävely, kirjat, konsertit ja teatterit.
Tärkeänä pidän oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta päätöksenteossa kaikkia kuntalaisia kohtaan asuinpaikasta riippumatta.
Miksi ehdolla?
Kunnanvaltuutettuna vuodesta 2013.
Koen, että työni kuntalaisten hyväksi on vielä kesken.

Sillanpään Antti Nousiaisista.
Asun Rästäsmäessä kahden kouluikäisen lapseni kanssa. Koulutukseltani olen kirvesmies ja tällä hetkellä työskentelen väliseinäasentajana.
Vapaa-aikani kuluu vauhdikkaasti lasten kanssa monenlaista puuhaillen. Muista harrastuksista lähimpinä sydäntäni ovat kuntosaliharjoittelu, sotahistoria ja kesällä moottoripyöräily.
Politiikasta olen ollut kiinnostunut jo lapsesta asti ja nyt koin ajan olevan sopiva ehdokkaaksi lähtemiselle.Koska koen olevani vielä nuori, mutta jo elämää nähnyt, uskoisin minussa olevan potentiaalia osallistua kunnallispolitiikkaan. Mielestäni Nousiainen tarvitsee vastuunkantajia, ihmisiä, jotka sanovat mielipiteensä, kuuntelevat eri näkökulmia ja kohtelevat muita kunnioittavasti. Itselleni tärkeimpiä tavoitteita ovat
– kunnan positiivisen imagon luominen,
– olla edistämässä kunnan haluttavuutta yksityisten asunnontuottajien keskuudessa,
– luoda Nousiaisista houkutteleva asuinpaikka Turun talousalueella.
Omassa elämässäni olen käyttänyt jo pitkään ohjetta, jota aion myös politiikassa noudattaa: ”KYSY MUILTA MIELIPIDE, KANNA VASTUU OMASTA PÄÄTÖKSESTÄSI.”

ehdokas katri mikkonen

Katri Mikkonen
55-vuotias, kolmen aikuisen lapsen äiti. Asun nykyään Nummen keskustan liepeillä, jonne muutimme mieheni kanssa n. 5 vuotta sitten hänen vammauduttua tapaturmaisesti.
Tällä hetkellä toimin yrittäjänä kuljetusyrityksessä sekä mieheni omaishoitajana. Koulutukseltani olen merkantti.
Olen syntyjään nousiaislainen ja asunut Koljolassa koko ikäni. Olen toiminut kaupanalalla, yksityisenä lastenhoitajana, maanviljelijänä sekä mieheni metallikonepajalla. Hitsaaminen oli konepajatyön mieluisinta työtä.
Mieheni vammauduttua tapaturmaisesti, teimme maatilan osalta sukupolvenvaihdoksen nuorimman poikamme kanssa sekä myimme konepajan ja muutimme keskustaan asumaan.
Lähellä sydäntä on tietysti perhe, lapset ja lastenlapset.
Monenlainen askartelu, kudonta, ylipäätään käsityöt ovat mieluista puuhaa sekä kesäisin puutarhatyöt kotona sekä mökillä.
Myös laskettelu on ollut mieluista talviliikuntaa, pörrääminen peltoautolla ja kylmäuinti.
Nyt kunnallispolitiikkaan lähdin uudelleen 12 vuoden tauon jälkeen. Toimin silloin neljä vuotta hallituksessa ja valtuutettuna kolme vuotta. Kyläyhdistyksessä olen toiminut sekä MTK:n parissa, mutta työkiireiden takia jäin aikoinaan näistä pois.
Lähdin ehdokkaaksi tuleviin kuntavaaleihin, koska haluan taas olla vaikuttamassa kuntamme asioihin.
Asiat, jotka vaikuttivat ehdolle lähtemiseen on saada kuntaan lisää yrittäjyyttä ja palveluja,toimiva vammaispalvelut,vanhustenhuolto sekä nuoret ja heidän hyvinvointi ja harrastusmahdollisuudet.

Ota yhteyttä

Nousiainen

Puheenjohtaja Matti Anttila

Kuntasivuille >

Tapahtumat

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
  • ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) vahvistaminen: 14.5.2021
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
  • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.

———–

Menneet tapahtumat

13.12. klo 16 Py:n ja kj:n syyskokous 2020 Kalliopohjalla. Mahdollisuus osallistua myös sähköisesti Teamsin kautta.

 

 

Ajankohtaista

Kuntavaalit lähestyvät. Keskustan vaaliteemat:
Vaalit – Kuntavaalit 2021 – Suomen Keskusta

Keskustan jäsenenä pääset vaikuttamaan moniin yhteiskunnallisiin asioihin.
Liity jäseneksi – Suomen Keskusta

Etusivu – Varsinais-Suomi (keskusta.fi)

Kunnallisjärjestön johtokunta 2021

Matti Anttila
puheenjohtaja
matti.anttila@lh.nousiainen.fi
puh. 040 7698 082
Jyrki Lehtonen
sihteeri
jyrki.lehtonen@lh.nousiainen.fi
puh. 040 5566 746
muut jäsenet:
Urpo Pappila vpj.
Jaakkola Anna
Sillanpää Olli
Järäinen Virpi
Mäkelä Marko
Muunoja Mauri
Tasanen Pasi
Lempiäinen Minna
Virtanen Jarmo
Vyyryläinen Juha

Paikallisyhdistys:
Matti Anttila pj.
Lahtonen Jarkko vpj.
Lehtonen Jyrki sihteeri
Aavikko Juha
Tammisto Jarmo
Pappila Urpo

Keskustan valtuustoryhmä 
2017-2021

Minna Lempiäinen 
valtuustoryhmän puheenjohtaja
Jari Olli
valtuustoryhmän  varapj
Virpi Järäinen 
sihteeri
Antti Airikki 
Mika Karjalainen
Olli Sillanpää
Pasi Tasanen 
Juha Vyyryläinen

Keskustalaiset vaikuttajat kunnan päätöksen teossa 2017-2021

Kunnanhallitus
Olli Sillanpää pj.
Virpi Järäinen
Pasi Tasanen

Tarkastuslautakunta
Minna Lempiäinen pj.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Jari Olli vpj.
Juha Vyyryläinen

Tekninen lautakunta
Jyrki Lehtonen
Tiltu Nurminen

Ympäristölautakunta
Matti Anttila pj.
Urpo Pappila
Anna Jaakkola

Akselin yhtymähallitus
Antti Airikki  I vpj.

Osallistu ja vaikuta

Keskustan jäsenyys on mahdollisuus!

Keskustalaisena pääset tekijäksi Suomen suurimpaan puolueeseen ja rakennat Suomea kotiseudustasi lähtien yhdessä muiden ihmisyyden, yhteisvastuun ja yhdessä tekemisen nimeen vannovien kanssa. Jos toimeen ei tartuta, mikään ei taatusti muutu paremmaksi.
Keskustalaisuus on kannanotto ehyen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta

Suomea on rakennettava kohti tasa-arvoista, luonnonmukaista sivistysyhteiskuntaa. Tavoittelemme kestävällä tavalla ihmisen henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja vahvistamme yhteisöllisyyttä. Muutokseen tarvitsemme sivistyksen voimaa, tervettä suhdetta luontoon, yritteliäisyyttä, välittämistä ja laajaa yhteistyötä.
Meillä on vastuu ympäristöstä ja yhteiskunnasta, ne on jätettävä tuleville sukupolville elinvoimaisina.
Tervetuloa mukaan!

Jäsenenä annat tukesi työllemme koko Suomen ja oman kotimaakuntamme tasapuolisen kehittämisen puolesta, ja pääset halutessasi vaikuttamaan yhteiseen suuntaamme. Jäsenenä pääset mukaan tapahtumiimme ja toimintaamme.

EtusivuNousiainen