Baddingin kioski

Baddingin pysäkki
Heikki Paakkasen ja Seppo Mannisen yhdessä suunnittelema muistomerkki Someron keskustassa.

Someron Keskusta Ry on Somerolla toimiva Suomen Keskustan kuntayhdistys, jonka  tehtävänä on johtaa keskustalaista kunnallispolitiikkaa ja toimia luottamushenkilöiden kokoajana, edistää keskustalaista järjestötoimintaa sekä toimia vaaliorganisaationa paikallisella tasolla.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii  Jaana Kyyrä, varapuheenjohtajana Jani Kurvinen ja sihteerinä Riitta Ryhtä.

Hallitus

Jaana Kyyrä

Jaana Kyyrä

Puheenjohtaja

Someron Keskusta ry

Ajankohtaista

Someron Keskusta avustaa Ukrainasta Somerolle paenneita

27.5.2022
Someron Keskusta on vastannut Someron työväenyhdistyksen haasteeseen ja tehnyt lahjoituksen Somerolle tulleiden pakolaisten avustamiseksi avatulle Apua ukrainalaisille -keräystilille.


Someron Keskusta esittää Jani Kurvista kansanedustajaehdokkaaksi

Someron Keskusta ry päätti vuosikokouksessaan 10.3.2022 esittää Keskustan Varsinais-Suomen piirille yrittäjä Jani Kurvisen asettamista ehdokkaaksi vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.


Jani Kurvinen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitukseen

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuusto valitsi kokouksessaan 3.3.2022 henkilöt hyvinvointialueen hallitukseen ja lautakuntiin. Someron Keskustan Jani Kurvinen valittiin hallitukseen.

Kurvinen valittiin tammikuun aluevaaleissa  aluevaltuustoon ja hän toimii myös Keskustan valtuustoryhmän varapuheenjohtajana.

Jani Kurvinen

Jani Kurvinen

Varapuheenjohtaja

Someron Keskusta ry

Kirjoituksia, puheita, kannanottoja ja aloitteita

10.7.2022
Valtuustoryhmän  puheenjohtaja Riitta Ryhtän puhe valtuuston tilinpäätöskokouksessa 13.6.2022

Lue puhe >

25.4.2022
Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle
– Keskustan valtuustoryhmän aloite

Lue aloite >

10.3.2022
Hyvinvointialueista tulee merkittäviä ruokapalveluiden tuottajia
– Someron keskusta ry:n vuosikokouksen kannanotto

Lue kannanotto >

 

Someron Keskusta ry:n hallitus 2022

Jaana Kyyrä

Jaana Kyyrä

Puheenjohtaja

Someron Keskusta ry

Jani Kurvinen

Jani Kurvinen

Varapuheenjohtaja

Someron Keskusta ry

Riitta Ryhtä

Riitta Ryhtä

Sihteeri ja verkkovastaava

Someron Keskusta ry

Jäsenet:

Eevi Haho
Ilkka koivuniemi
Outi Laine
Jarno Lehtimäki
Niko Lehtimäki
Irina Ojala-Sirro
Tero Pirttilä
Rouhiainen Mirja
Maria Virkki
Mikko Virtanen

Palaa sivun alkuun

Keskustan valtuustoryhmä ja muut luottamushenkilöt 2021 – 2025

Valtuustoryhmä

Keskusta on Someron kaupunginvaltuustoon suurin ryhmä 12 valtuutetulla. Kaikkiaan valtuutettuja on 35.

Keskustan valtuustoryhmä muodostuu 12 valtuutetusta ja kahdesta varavaltuutetusta.

Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Riitta Ryhtä.

Keskustan valtuutetuista Jani Kurvinen toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja Riitta Ryhtä ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Ryhmäkokouksiin kutsutaan myös  kuhunkin valtuuston kokoukseen päättäjänä osallistuvat varavaltuutetut.

Kristillisdemokraattien ainut valtuutettu Reima Anolinilla on läsnäolo ja puheoikeus valtuustoryhmän kokouksissa.

Valtuutetut:

Ahlbom Kari
Alitalo Minna (os. Nikkanen)
Kesäniemi Hannu
Kurvinen Jani, valtuuston puheenjohtaja
Kyyrä Jaana
Pirttilä Tero
Ryhtä Riitta, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Salo Juha
Tapio Maria
Tuomisto Heikki
Virtanen Mikko
Älli Mikko

Varavaltuutetut:

 1. Rouhiainen Mirja
 2. Lehtimäki Jarno
 3. Ojala-Sirro Irina
 4. Hyytiäinen Petteri
 5. Vaha Marianne
 6. Moisander Visa
 7. Roto Matias
 8. Hakala Antti
 9. Haho Eevi
 10. Laine Outi
 11. Sjöman Heidi
 12. Järvinen Jarkko
 13. Ramula Kai

Muut luottamushenkilöt

Suluissa henkilökohtaiset varajäsenet

Suhteellisten vaalien lautakunta

Ryhtä Riitta, puheenjohtaja (Virtanen Mikko)

Kaupunginhallitus 2021 – 2023

Kyyrä Jaana (Alitalo Minna)
Pirttilä Tero, 1. varapuheenjohtaja ( Ahlbom Kari)
Virtanen Mikko (Älli Mikko)

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Tarkastuslautakunta

Tuomisto Heikki, varapuheenjohtaja (Roto Matias)
Virkki Maria (Kolattu-Tolvi Outi)

Perusturvalautakunta

Ahlbom Kari (Järvinen Jarkko)
Ramula Kai (Laine Outi)
Rouhiainen Mirja, puheenjohtaja (Roto Matias)
Vaha Marianne (Haho Eevi)

Sivistyslautakunta

Alitalo Minna, varapuheenjohtaja (Lehtimäki Jarno)
Hyytiäinen Petteri (Sjöman Heidi)
Ojala-Sirro Irina (Lehtimäki Niko)
Salo Juha (Tuomola Maija)

Tekninen lautakunta

Hakala Antti (Laine Outi)
Tapio Maria (Moisander Visa)
Älli Mikko, varapuheenjohtaja (Järvinen Jarkko)

Ympäristölautakunta

Haho Eevi (Sjöman Heidi)
Kesäniemi Hannu, puheenjohtaja (Hakala Antti)
Laine Outi (Ojala-Sirro Irina)
Moisander Visa (Hyytiäinen Petteri)

Keskusvaalilautakunta

Majuri Inkeri, puheenjohtaja
Nivalinna Lasse, 3. varajäsen

Käräjäoikeuden lautamies

Lehtimäki Jarno

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Ahlbom Kari
Tuomisto Heikki

Varsinais-Suomen Liiton edustajainkokouksen edustajat

Pirttilä Tero (Kurvinen Jani)

Salon Seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto

Vaha Marianne (Ojala-Sirro Irina)

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän valtuusto

Salo Juha (Roto Matias)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto

Ahlbom Kari (Pirttilä Tero)

Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto

Rouhiainen Mirja (Haho Eevi)

Palaa sivun alkuun

Kuntavaalien 2021 teemat

Keskusta turvaa somerolaisille hyvän elämän mahdollisuudet koko kaupungin alueella

 • Takaamalla laadukkaat perusopetus- ja lukiopalvelut sekä turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt
 • Kehittämällä varhaiskasvatus-, esiopetus- ja alkuopetuspalveluita keskustassa, Oinasjärvellä ja Pitkäjärvellä
 • Edistämällä ammatillisen koulutuksen laajentamista Somerolla
 • Mahdollistamalla yhdessä yhdistysten ja seurojen kanssa lapsille ja nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä toimivia ja turvallisia vapaa-ajanviettopaikkoja
 • Luomalla ikääntyneille mahdollisuuksia aktiiviseen elämään
 • Edistämällä asukkaiden hyvinvointia yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa
 • Takaamalla esteettömät palvelut
 • Turvaamalla vanhuksille ja vammaisille heidän tarvitsemansa asumispalvelut Somerolla
 • Varmistamalla, ettei yksikään perhe tai vanhus jää vaille tarvitsemiaan kotihoitopalveluita.
 • Mahdollistamalla arkea rikastuttavat ja hyvinvointia edistävät vapaa-ajanpalvelut
 • Edistämällä nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista
 • Huolehtimalla kaavateiden kunnossapidosta, tukemalla yksityisteitä ja edistämällä valtion vastuulla olevien teiden kunnossapitoa

Keskusta rakentaa tulevaisuuden Someroa

 • Pitkäjänteisellä strategisella suunnittelulla
 • Lisäämällä Someron vetovoimaa asuinpaikkana tehokkaalla viestinnällä ja markkinoinnilla
 • Parantamalla somerolaisten yritysten toimintaedellytyksiä
 • Mahdollistamalla uusien yritysten sijoittumisen Somerolle
 • Aktivoimalla somerolaisia osallistumaan kotikuntansa kehittämiseen
 • Huolehtimalla kaupungin hyvästä työnantajamaineesta sekä henkilökunnan hyvinvoinnista ja osaamisesta
 • Takaamalla talouden kestävyyden uudistamalla kaupungin toimintaa ja kehittämällä sähköisiä palveluita
 • Olemalla aktiivinen ja yhteistyökykyinen toimija eri verkostoissa
 • Huolehdimme ympäristöstä ja siitä, että viemäriverkoston välttämättömät investoinnit tehdään
 • Huolehtimalla, että Someron tarpeet tulevat kuulluksi Sote-uudistuksessa ja terveyskeskuksen hyvätasoiset palvelut turvataan
 • Ottamalla päätöksenteossa huomioon ympäristön hyvinvointi järkivihreyden periaatteiden mukaisesti

Palaa sivun alkuun

Seurakuntapäättäjät 2019 – 2022

Kirkkovaltuusto

Pettersson Juho, puheenjohtaja
Aaltonen Marketta
Haho Eevi
Hyytiäinen Petteri
Känkänen Petri
Kärki Hanna-Liisa
Lankinen Anu
Merivirta Pirjo
Mettovaara Elina
Noki Katja
Roto Colette
Salonen Tuula
Veikkola Heikki

Kirkkoneuvosto

Suluissa henkilökohtaiset varajäsenet.

Kärki Hanna-Liisa, varapuheenjohtaja (Talikka Jussi)
Hyytiäinen Petteri (Aaltonen Marketta)
Känkänen Petri ( Mettovaara Elina)
Lankinen Anu (Iivonen Jorma)
Noki Katja ( Roto Colette)
Veikkola Heikki  (Manner Pentti)

Kappelineuvosto

Suluissa henkilökohtaiset varajäsenet.

Kärki Hanna-Liisa, puheenjohtaja (Salmi Anneli)
Juselius Tapani ( Nikander Anne)
Manner Pentti (Kesäniemi Hannu)
Ojala-Sirro Irina (Kesäniemi Niina)
Veikkola Heikki ( Vuorinen Esko)

Palaa sivun alkuun

EtusivuSomero