Baddingin kioski

Baddingin pysäkki
Heikki Paakkasen ja Seppo Mannisen yhdessä suunnittelema muistomerkki Someron keskustassa.

Someron Keskusta Ry on Somerolla toimiva Suomen Keskustan kuntayhdistys, jonka  tehtävänä on johtaa keskustalaista kunnallispolitiikkaa ja toimia luottamushenkilöiden kokoajana, edistää keskustalaista järjestötoimintaa sekä toimia vaaliorganisaationa paikallisella tasolla.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii  Jaana Kyyrä, varapuheenjohtajana Jani Kurvinen ja sihteerinä Riitta Ryhtä.

Hallitus

Jaana Kyyrä

Jaana Kyyrä

Puheenjohtaja

Someron Keskusta ry

Ajankohtaista

Someron nuoriso joutui taivasalle

20.9.2023

Mielipidekirjoitus teknisenn lautakunnan tekemästä valtuuston tahdon vastaisesta päätöksestä myydä Solu ennen kuin korvaavia tiloja oli hankittu.

Julkaistu Somero-lehdessä ja Salon Seudun Sanomissa 19.9.2023.

Lue mielipidekirjoitus >


Vuosikokouksen kannanotto: “Kyläkouluista Someron vetovoimatekijä”

Someron Keskusta ry otti kokouksessaan 20.4.2023 kantaa kyläkoulujen säilymisenn puolesta.

Lue koko kannanotto >


Jani Kurviselle Keskustan hopeinen ansiomerkki

4.2.2023

Kuvassa vasemmalta eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, Jani Kurvinen, Jaana Kyyrä ja Tero Pirttilä.

Suomen Keskusta on myöntänyt Jani Kurviselle Keskustan hopeisen ansiomerkin suuriarvoisesta työstä keskusta-aatteen hyväksi.

Someron Keskustan puheenjohtaja Jaana Kyyrä ja Tero Pirttilä luovuttivat ansiomerkin  eduskuntatalossa 2.2.2023.

Kurvinen on toiminut vuodesta 1997 alkaen useissa keskustaliikkeen luottamustehtävissä; Pitkäjärven paikallisosaston pitkäaikaisesta puheenjohtajuudesta puoluevaltuuston jäsenyyteen. Hän on toiminut myös puoluehallituksen jäsenenä, Varsinais-Suomen piirihallituksen puheenjohtajana sekä Someron Keskustan varapuheenjohtajana.

Palaa sivun alkuun

Kirjoituksia, puheita, kannanottoja ja aloitteita

20.9.2023
Someron nuoriso joutui taivasalle
Mielipidekirjoitus teknisenn lautakunnan tekemästä valtuuston tahdon vastaisesta päätöksestä myydä Solu ennen kuin korvaavia tiloja oli hankittu.

Lue mielipidekirjoitus >

3.7.2023
Valtuustoryhmän  varapuheenjohtaja Jaana Kyyrän puhe valtuuston talousarviokokouksessa 12.6.2023

Lue puhe >

20.4.2023
Kyläkouluista Someron vetovoimatekijä
Someron Keskusta ry:n vuosikokouksen kannanotto.

Lue kannanotto >

7.1.2023
Valtuustoryhmän  puheenjohtaja Riitta Ryhtän puhe valtuuston talousarviokokouksessa 19.12.2022

Lue puhe >

15.12.2022
Kuljetuksista ja asunnoista vetovoimaa Someron lukioon
Someron Keskusta ry:n syyskokouksen kannanotto.

Lue kannanotto >

8.9.2022
Someron Keskusta haastaa kaupungin ruokapalvelut osallistumaan Hyvä kotimainen ateria! -kilpailuun
– Someron Keskusta ry:n ylimääräisen yleisen kokouksen kannanotto

Lue kannanotto >

10.7.2022
Valtuustoryhmän  puheenjohtaja Riitta Ryhtän puhe valtuuston tilinpäätöskokouksessa 13.6.2022

Lue puhe >

25.4.2022
Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle
– Keskustan valtuustoryhmän aloite

Lue aloite >

10.3.2022
Hyvinvointialueista tulee merkittäviä ruokapalveluiden tuottajia
– Someron keskusta ry:n vuosikokouksen kannanotto

Lue kannanotto >

 

Someron Keskusta ry:n hallitus 2023

Jaana Kyyrä

Jaana Kyyrä

Puheenjohtaja

Someron Keskusta ry

Jani Kurvinen

Jani Kurvinen

Varapuheenjohtaja

Someron Keskusta ry

Riitta Ryhtä

Riitta Ryhtä

Sihteeri ja verkkovastaava

Someron Keskusta ry

Jäsenet:

Eevi Haho
Ilkka koivuniemi
Outi Laine
Jarno Lehtimäki
Niko Lehtimäki
Irina Ojala-Sirro
Tero Pirttilä
Rouhiainen Mirja
Maria Virkki
Mikko Virtanen

Palaa sivun alkuun

Keskustan valtuustoryhmä ja muut luottamushenkilöt 2021 – 2025

Valtuustoryhmä

Keskusta on Someron kaupunginvaltuustoon suurin ryhmä 12 valtuutetulla. Kaikkiaan valtuutettuja on 35.

Keskustan valtuustoryhmä muodostuu 12 valtuutetusta ja kahdesta varavaltuutetusta.

Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Riitta Ryhtä.

Keskustan valtuutetuista Jani Kurvinen toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja Riitta Ryhtä ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Ryhmäkokouksiin kutsutaan myös  kuhunkin valtuuston kokoukseen päättäjänä osallistuvat varavaltuutetut.

Kristillisdemokraattien ainut valtuutettu Reima Anolinilla on läsnäolo ja puheoikeus valtuustoryhmän kokouksissa.

Valtuutetut:

Ahlbom Kari
Alitalo Minna (os. Nikkanen)
Kesäniemi Hannu
Kurvinen Jani, valtuuston puheenjohtaja
Kyyrä Jaana
Pirttilä Tero
Ryhtä Riitta, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Salo Juha
Tapio Maria
Tuomisto Heikki
Virtanen Mikko
Älli Mikko

Varavaltuutetut:

 1. Rouhiainen Mirja
 2. Lehtimäki Jarno
 3. Ojala-Sirro Irina
 4. Hyytiäinen Petteri
 5. Vaha Marianne
 6. Moisander Visa
 7. Roto Matias
 8. Hakala Antti
 9. Haho Eevi
 10. Laine Outi
 11. Sjöman Heidi
 12. Järvinen Jarkko
 13. Ramula Kai

Muut luottamushenkilöt

Suluissa henkilökohtaiset varajäsenet

Suhteellisten vaalien lautakunta

Ryhtä Riitta, puheenjohtaja (Virtanen Mikko)

Kaupunginhallitus 2021 – 2023

Kyyrä Jaana, 1. varapuheenjohtaja (Alitalo Minna)
Pirttilä Tero, ( Ahlbom Kari)
Virtanen Mikko (Älli Mikko)

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Tarkastuslautakunta

Tuomisto Heikki, varapuheenjohtaja (Roto Matias)
Virkki Maria (Kolattu-Tolvi Outi)

Sivistyslautakunta

Alitalo Minna, varapuheenjohtaja (Lehtimäki Jarno)
Hyytiäinen Petteri (Sjöman Heidi)
Ojala-Sirro Irina (Lehtimäki Niko)
Salo Juha (Tuomola Maija)

Tekninen lautakunta

Hakala Antti (Laine Outi)
Tapio Maria (Moisander Visa)
Älli Mikko, varapuheenjohtaja (Järvinen Jarkko)

Ympäristölautakunta

Haho Eevi (Sjöman Heidi)
Kesäniemi Hannu, puheenjohtaja (Hakala Antti)
Laine Outi (Ojala-Sirro Irina)
Moisander Visa (Hyytiäinen Petteri)

Keskusvaalilautakunta

Majuri Inkeri, puheenjohtaja
Nivalinna Lasse, 3. varajäsen

Käräjäoikeuden lautamies

Lehtimäki Jarno

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Ahlbom Kari
Tuomisto Heikki

Varsinais-Suomen Liiton edustajainkokouksen edustajat

Pirttilä Tero (Kurvinen Jani)

Salon Seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto

Vaha Marianne (Ojala-Sirro Irina)

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän valtuusto

Salo Juha (Roto Matias)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto

Ahlbom Kari (Pirttilä Tero)

Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto

Rouhiainen Mirja (Haho Eevi)

Palaa sivun alkuun

Kuntavaalien 2021 teemat

Keskusta turvaa somerolaisille hyvän elämän mahdollisuudet koko kaupungin alueella

 • Takaamalla laadukkaat perusopetus- ja lukiopalvelut sekä turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt
 • Kehittämällä varhaiskasvatus-, esiopetus- ja alkuopetuspalveluita keskustassa, Oinasjärvellä ja Pitkäjärvellä
 • Edistämällä ammatillisen koulutuksen laajentamista Somerolla
 • Mahdollistamalla yhdessä yhdistysten ja seurojen kanssa lapsille ja nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä toimivia ja turvallisia vapaa-ajanviettopaikkoja
 • Luomalla ikääntyneille mahdollisuuksia aktiiviseen elämään
 • Edistämällä asukkaiden hyvinvointia yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa
 • Takaamalla esteettömät palvelut
 • Turvaamalla vanhuksille ja vammaisille heidän tarvitsemansa asumispalvelut Somerolla
 • Varmistamalla, ettei yksikään perhe tai vanhus jää vaille tarvitsemiaan kotihoitopalveluita.
 • Mahdollistamalla arkea rikastuttavat ja hyvinvointia edistävät vapaa-ajanpalvelut
 • Edistämällä nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista
 • Huolehtimalla kaavateiden kunnossapidosta, tukemalla yksityisteitä ja edistämällä valtion vastuulla olevien teiden kunnossapitoa

Keskusta rakentaa tulevaisuuden Someroa

 • Pitkäjänteisellä strategisella suunnittelulla
 • Lisäämällä Someron vetovoimaa asuinpaikkana tehokkaalla viestinnällä ja markkinoinnilla
 • Parantamalla somerolaisten yritysten toimintaedellytyksiä
 • Mahdollistamalla uusien yritysten sijoittumisen Somerolle
 • Aktivoimalla somerolaisia osallistumaan kotikuntansa kehittämiseen
 • Huolehtimalla kaupungin hyvästä työnantajamaineesta sekä henkilökunnan hyvinvoinnista ja osaamisesta
 • Takaamalla talouden kestävyyden uudistamalla kaupungin toimintaa ja kehittämällä sähköisiä palveluita
 • Olemalla aktiivinen ja yhteistyökykyinen toimija eri verkostoissa
 • Huolehdimme ympäristöstä ja siitä, että viemäriverkoston välttämättömät investoinnit tehdään
 • Huolehtimalla, että Someron tarpeet tulevat kuulluksi Sote-uudistuksessa ja terveyskeskuksen hyvätasoiset palvelut turvataan
 • Ottamalla päätöksenteossa huomioon ympäristön hyvinvointi järkivihreyden periaatteiden mukaisesti

Palaa sivun alkuun

Seurakuntapäättäjät 2023 – 2026

Kirkkovaltuutetut

Ahlbom Kari
Kesäniemi Hannu
Känkänen Petri
Kärki Hanna-Liisa
Mänki Aino-Maria
Noki Katja
Pirttilä Tero
Roto Colette
Veikkola Heikki
Virkki Maria
Virtanen Minna

Varavaltuutetut

Haho Eevi
Hyytiäinen Petteri
Järvinen Jarkko
Kankaanpää Sirkku
Kauppinen Tarja
Manner Pentti
Ojala-Sirro, Irina
Vartiainen Pasi
Vihersola Tapio

Keskustan ja Kristillisdemokraattien seurakuntavaaliohjelma 2022:

Rakennamme yhteistä seurakuntaa

Vahvistamme toivoa ja tulevaisuuden uskoa

Seurakuntavaalit järjestetään nyt hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Ukrainassa riehuu sota, joka horjuttaa koko Euroopan poliittista ja taloudellista vakautta. Myös suomalaisten turvallisuudentunne on järkkynyt sodan vuoksi.

Kirkon tehtävä on näissä vaikeissa oloissa rakentaa vakautta, toivoa ja tulevaisuutta. Elämme ajassa, reagoimme kriiseihin, kannamme vastuuta, ja rakennamme yhteistyötä. Vaikeina aikoina diakoniatyön tarve korostuu.  Pyrimme vastaamaan lisääntyneeseen diakoniatyön tarpeeseen.

Kutsumme osallistumaan ja vaikuttamaan

Kannustamme evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvia jäseniään osallistumaan ja vaikuttamaan kotiseurakunnassa – lähiyhteisössään. Kutsumme myös kirkkoon kuulumattomia mukaan toimintaan ja rohkaisemme heitä liittymään Someron seurakunnan jäseniksi.

Kokoamme kristittyjä yhteen

Toimimme erilaisia ja eri tavoin uskovia ihmisiä kokoavan kansankirkon puolesta. Arvostamme toisen oikeutta olla asioista eri mieltä.

Kuuntelemme ja kohtaamme

Haluamme lisätä ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutusta sekä kasvokkain että uusien sähköisten osallistumismuotojen kautta kunkin elämäntilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Jatkamme seurakunnan palvelujen digitalisaatiota, ja kehitämme uusia tapoja järjestää tapahtumia.

Tarjoamme työntekijöille viihtyisän työpaikan, joka luo perustan pitkäaikaisille työsuhteille. Tämä mahdollistaa luottamuksellisen suhteen syntymisen seurakuntalaisiin.

Lähennämme sukupolvia toisiinsa

Tuemme seurakuntatyössä sukupolvien välisiä yhteyksiä sekä kristillistä kasvatusta. Ylisukupolvisuus rikastuttaa elämää ja vahvistaa ihmisten omia voimavaroja.

Haluamme kehittää seurakunnan tiloista yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja virtuaalisia kohtaamisia unohtamatta.

Rakennamme avointa yhteistyötä

Rakennamme yhteistyötä ja yhteishenkeä seurakunnan, kunnan ja hyvinvointialueen sekä eri järjestöissä toimivien kesken ihmisten parhaaksi. Jatkamme yhteistyötä Someron varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa, ja järjestämme nuoria kiinnostavaa toimintaa. Huomiomme toiminnassamme myös Someron kyläyhteisöt järjestämällä erilaisia tilaisuuksia myös kylillä.

Pidämme huolta taloudesta

Hoidamme seurakunnan taloutta niin, että emme syö tulevien sukupolvien eväitä. Tarvittaessa sopeutamme toimintaa jäsenmäärän vähentyessä. Vaalimme arvokasta kulttuuriperintöä. Pidämme kauniit hautausmaamme kunnossa, ja huolehdimme rakennuksistamme. Kiinnitämme huomiota rakennusten energiatehokkuuteen ja selvitämme mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Hyväksytty Someron Keskusta ry:n hallituksessa 13.10.2022.

Palaa sivun alkuun

EtusivuSomero