Baddingin kioski

Someron Keskusta ry on Somerolla toimiva Suomen keskustan kuntayhdistys, jonka  tehtävänä on johtaa keskustalaista kunnallispolitiikkaa ja toimia luottamushenkilöiden kokoajana, edistää keskustalaista järjestötoimintaa sekä toimia vaaliorganisaationa paikallisella tasolla.

Tutustu myös Someron keskustan vanhoihin verkkosivuihin osoitteessa: www.someronkeskusta.fi

Someron kaupunki

Kuntavaalit 2021

Someron Keskustan ehdokkaat

Löydä oma ehdokkaasi

Tutustu ehdokkaisiin ›

Katso vaalijuliste ›

Keskustaviesti-vaalilehti

Someron keskustan Keskustaviesti-vaalilehdestä ilmestyy vaalien alla kaksi numeroa. Nelisivuisesta lehdestä löytyy vaaliteesimme sekä artikkeleita ja ehdokkaat.

Ensimmäinen Keskustaviesti julkaistaan Somero-lehden keskiaukeamalla 25.5. ja toinen 11.6. Näköisversio julkaistan myös tällä sivulla heti sen valmistuttua.

Keskustaviesti 1 ›

 

 

 

Paikalliset vaaliteemat

Keskusta turvaa somerolaisille hyvän elämän mahdollisuudet koko kaupungin alueella

 • Takaamalla laadukkaat perusopetus- ja lukiopalvelut sekä turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt
 • Kehittämällä varhaiskasvatus-, esiopetus- ja alkuopetuspalveluita keskustassa, Oinasjärvellä ja Pitkäjärvellä
 • Edistämällä ammatillisen koulutuksen laajentamista Somerolla
 • Mahdollistamalla yhdessä yhdistysten ja seurojen kanssa lapsille ja nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä toimivia ja turvallisia vapaa-ajanviettopaikkoja
 • Luomalla ikääntyneille mahdollisuuksia aktiiviseen elämään
 • Edistämällä asukkaiden hyvinvointia yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa
 • Takaamalla esteettömät palvelut
 • Turvaamalla vanhuksille ja vammaisille heidän tarvitsemansa asumispalvelut Somerolla
 • Varmistamalla, ettei yksikään perhe tai vanhus jää vaille tarvitsemiaan kotihoitopalveluita.
 • Mahdollistamalla arkea rikastuttavat ja hyvinvointia edistävät vapaa-ajanpalvelut
 • Edistämällä nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista
 • Huolehtimalla kaavateiden kunnossapidosta, tukemalla yksityisteitä ja edistämällä valtion vastuulla olevien teiden kunnossapitoa

Keskusta rakentaa tulevaisuuden Someroa

 • Pitkäjänteisellä strategisella suunnittelulla
 • Lisäämällä Someron vetovoimaa asuinpaikkana tehokkaalla viestinnällä ja markkinoinnilla
 • Parantamalla somerolaisten yritysten toimintaedellytyksiä
 • Mahdollistamalla uusien yritysten sijoittumisen Somerolle
 • Aktivoimalla somerolaisia osallistumaan kotikuntansa kehittämiseen
 • Huolehtimalla kaupungin hyvästä työnantajamaineesta sekä henkilökunnan hyvinvoinnista ja osaamisesta
 • Takaamalla talouden kestävyyden uudistamalla kaupungin toimintaa ja kehittämällä sähköisiä palveluita
 • Olemalla aktiivinen ja yhteistyökykyinen toimija eri verkostoissa
 • Huolehdimme ympäristöstä ja siitä, että viemäriverkoston välttämättömät investoinnit tehdään
 • Huolehtimalla, että Someron tarpeet tulevat kuulluksi Sote-uudistuksessa ja terveyskeskuksen hyvätasoiset palvelut turvataan
 • Ottamalla päätöksenteossa huomioon ympäristön hyvinvointi järkivihreyden periaatteiden mukaisesti

Keskusta Somerolla

Keskusta on Someron kaupunginvaltuustoon suurin ryhmä 16 valtuutetulla. Kaikkiaan valtuutettuja on 35.

Valtuustoryhmän puheejohtajana toimii Riitta Ryhtä.

Keskustan valtuutetuista Jani Kurvinen toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja Tero Pirttilä kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Ota yhteyttä

Somero

Puheenjohtaja Tero Pirttilä

Kuntasivuille >

Tapahtumat

Maanantaina 10.5.2021 klo 18.00
Someron kaupunginvaltuuston kokous

———–

Menneet tapahtumat

 

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen Keskusta: Vain kotimaista ruokaa kunnissa
Varsinais-Suomen Keskusta vaatii kuntien käyttävän kotimaisia raaka-aineita aina kun se on mahdollista. Lisäksi sesongin mukaista lähiruokaa tulisi tarjota mahdollisimman paljon. Varsinais-Suomessa on erinomaiset edellytykset panostaa lähiruokaan – maakuntahan tunnetaan Suomen ruoka-aittana.
26.4.2021 / Uutiset
Varsinais-Suomen Keskustan uusiksi varapuheenjohtajiksi Pekka Kuusisto Laitilasta ja Julia Koskinen Turusta
Piirin syyskokous 5.12. valitsi yksimielisesti puheenjohtaja Satu Simeliuksen jatkamaan tehtävässään. Uusiksi varapuheenjohtajiksi valittiin vaalin jälkeen Pekka Kuusisto Laitilasta ja Julia Koskinen Turusta.
7.12.2020 / Uutiset

Someron Keskusta ry:n hallitus 2021

Tero Pirttilä
puheenjohtaja
Jani Kurvinen
varapuheenjohtaja
Jaana Kyyrä
sihteeri

muut jäsenet:
Eevi Haho
Outi Laine
Jarno Lehtimäki
Jere Lehtimäki
Irina Ojala-Sirro
Riitta Ryhtä
Juha Salo
Maria Virkki
Mikko Virtanen

 

 

Keskustanaisten Pohjois-Someron paikallisyhdistys ry

Puheenjohtaja Mirja Rouhiainen
040 7214234

 

EtusivuSomero