Baddingin kioski

Someron Keskusta ry on Somerolla toimiva Suomen keskustan kuntayhdistys, jonka  tehtävänä on johtaa keskustalaista kunnallispolitiikkaa ja toimia luottamushenkilöiden kokoajana, edistää keskustalaista järjestötoimintaa sekä toimia vaaliorganisaationa paikallisella tasolla.

Yhdistyksenn puheenjohtajana toimii Tero Pirttilä, varapuheenjohtajana Jani Kurvinen ja sihteerinä Jaana Kyyrä.

Blogi- ja mielipidekirjoituksia sekä puheita vuosien varrelta on luettavissa vanhoilla verkkosivuillamme: www.someronkeskusta.fi

Someron kaupunki

Keskusta Somerolla

Keskusta on Someron kaupunginvaltuustoon suurin ryhmä 12 valtuutetulla. Kaikkiaan valtuutettuja on 35.

Valtuustoryhmän puheejohtajana toimii Riitta Ryhtä.

Keskustan valtuutetuista Jani Kurvinen toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja Riitta Ryhtä 1. varapuheenjohtajana.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Juho Pettersson.

Mielipidekirjoituksia

Someron kaupunginhallitusryhmän mielipidekirjoitus Somero-lehdessä ja Salon Seudun Sanomissa 21.9.2021

Ajankohtaista

Keskustan Varsinais-Suomen piiri nimesi aluevaaliehdokkaita syyskokouksessaan 13.11.2021

Somerolta nimettiin kaksi ehdokasta: yrittäjä, Someron kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jani Kurvisen ja agrologi, Someron perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mirja Rouhiaisen.

Aluevaalit pidetään 23.1.2022. Valtuutettuja valitaan Varsinais-Suomen alueelle yhteensä 79.

 

Keskustan valtuustoryhmä 2021 – 2025

Keskusta on Someron kaupunginvaltuustoon suurin ryhmä 12 valtuutetulla. Kaikkiaan valtuutettuja on 35.

Valtuustoryhmään kuuluu lisäksi yksi Kristillisdemokraattien valtuutettu.

Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Riitta Ryhtä, varapuheenjohtajana Jaana Kyyrä ja sihteerinä Mikko Virtanen. 

Ryhmäkokouksiin kutsutaan myös kaksi ensimmäistä varavaltuutettua sekä kuhunkin valtuuston kokoukseen päättäjänä osallistuvat varavaltuutetut.

Valtuutetut:

Ahlbom Kari
Anolin Reima (KD)
Kesäniemi Hannu
Kurvinen Jani, valtuuston puheenjohtaja
Kyyrä Jaana
Nikkanen Minna
Pirttilä Tero
Ryhtä Riitta, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Salo Juha
Tapio Maria
Tuomisto Heikki
Virtanen Mikko
Älli Mikko

Varavaltuutetut:

 1. Rouhiainen Mirja
 2. Lehtimäki Jarno
 3. Ojala-Sirro Irina
 4. Hyytiäinen Petteri
 5. Vaha Marianne
 6. Moisander Visa
 7. Roto Matias
 8. Hakala Antti
 9. Haho Eevi
 10. Laine Outi
 11. Rönkkö Raimo
 12. Sjöman Heidi
 13. Järvinen Jarkko

 

 

 

Muut luottamushenkilöt 2021 – 2025

Suluissa henkilökohtaiset varajäsenet

Suhteellisten vaalien lautakunta

Ryhtä Riitta, puheenjohtaja (Virtanen Mikko)

Kaupunginhallitus 2021 – 2023

Kyyrä Jaana (Nikkanen Minna)
Pirttilä Tero, 1. varapuheenjohtaja ( Ahlbom Kari)
Virtanen Mikko (Älli Mikko)

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

Tarkastuslautakunta

Tuomisto Heikki, varapuheenjohtaja (Roto Matias)
Virkki Maria (Kolattu-Tolvi Outi)

Perusturvalautakunta

Ahlbom Kari (Järvinen Jarkko)
Ramula Kai (Laine Outi)
Rouhiainen Mirja, puheenjohtaja (Roto Matias)
Vaha Marianne (Haho Eevi)

Sivistyslautakunta

Hyytiäinen Petteri (Sjöman Heidi)
Nikkanen Minna, varapuheenjohtaja (Lehtimäki Jarno)
Ojala-Sirro Irina (Lehtimäki Jere)
Salo Juha (Tuomola Maija)

Tekninen lautakunta

Hakala Antti (Laine Outi)
Tapio Maria (Moisander Visa)
Älli Mikko, varapuheenjohtaja (Järvinen Jarkko)

Ympäristölautakunta

Haho Eevi (Sjöman Heidi)
Kesäniemi Hannu, puheenjohtaja (Hakala Antti)
Laine Outi (Ojala-Sirro Irina)
Moisander Visa (Hyytiäinen Petteri)

Keskusvaalilautakunta

Majuri Inkeri, puheenjohtaja
Nivalinna Lasse, 3. varajäsen

Käräjäoikeuden lautamies

Lehtimäki Jarno

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Laine Outi
Tuomisto Heikki

Varsinais-Suomen Liiton edustajainkokouksen edustajat

Pirttilä Tero (Kurvinen Jani)

Salon Seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto

Vaha Marianne (Ojala-Sirro Irina)

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän valtuusto

Salo Juha (Roto Matias)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto

Ahlbom Kari (Pirttilä Tero)

Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto

Rouhiainen Mirja (Haho Eevi)

Kuntavaalien 2021 teemat

Keskusta turvaa somerolaisille hyvän elämän mahdollisuudet koko kaupungin alueella

 • Takaamalla laadukkaat perusopetus- ja lukiopalvelut sekä turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt
 • Kehittämällä varhaiskasvatus-, esiopetus- ja alkuopetuspalveluita keskustassa, Oinasjärvellä ja Pitkäjärvellä
 • Edistämällä ammatillisen koulutuksen laajentamista Somerolla
 • Mahdollistamalla yhdessä yhdistysten ja seurojen kanssa lapsille ja nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä toimivia ja turvallisia vapaa-ajanviettopaikkoja
 • Luomalla ikääntyneille mahdollisuuksia aktiiviseen elämään
 • Edistämällä asukkaiden hyvinvointia yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa
 • Takaamalla esteettömät palvelut
 • Turvaamalla vanhuksille ja vammaisille heidän tarvitsemansa asumispalvelut Somerolla
 • Varmistamalla, ettei yksikään perhe tai vanhus jää vaille tarvitsemiaan kotihoitopalveluita.
 • Mahdollistamalla arkea rikastuttavat ja hyvinvointia edistävät vapaa-ajanpalvelut
 • Edistämällä nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista
 • Huolehtimalla kaavateiden kunnossapidosta, tukemalla yksityisteitä ja edistämällä valtion vastuulla olevien teiden kunnossapitoa

 

Keskusta rakentaa tulevaisuuden Someroa

 • Pitkäjänteisellä strategisella suunnittelulla
 • Lisäämällä Someron vetovoimaa asuinpaikkana tehokkaalla viestinnällä ja markkinoinnilla
 • Parantamalla somerolaisten yritysten toimintaedellytyksiä
 • Mahdollistamalla uusien yritysten sijoittumisen Somerolle
 • Aktivoimalla somerolaisia osallistumaan kotikuntansa kehittämiseen
 • Huolehtimalla kaupungin hyvästä työnantajamaineesta sekä henkilökunnan hyvinvoinnista ja osaamisesta
 • Takaamalla talouden kestävyyden uudistamalla kaupungin toimintaa ja kehittämällä sähköisiä palveluita
 • Olemalla aktiivinen ja yhteistyökykyinen toimija eri verkostoissa
 • Huolehdimme ympäristöstä ja siitä, että viemäriverkoston välttämättömät investoinnit tehdään
 • Huolehtimalla, että Someron tarpeet tulevat kuulluksi Sote-uudistuksessa ja terveyskeskuksen hyvätasoiset palvelut turvataan
 • Ottamalla päätöksenteossa huomioon ympäristön hyvinvointi järkivihreyden periaatteiden mukaisesti

Seurakuntapäättäjät 2019 – 2022

Kirkkovaltuusto

Pettersson Juho, puheenjohtaja
Aaltonen Marketta
Haho Eevi
Hyytiäinen Petteri
Känkänen Petri
Kärki Hanna-Liisa
Lankinen Anu
Merivirta Pirjo
Mettovaara Elina
Noki Katja
Roto Colette
Salonen Tuula
Veikkola Heikki

 

 

Kirkkoneuvosto

Suluissa henkilökohtaiset varajäsenet.

Kärki Hanna-Liisa, varapuheenjohtaja (Talikka Jussi)
Hyytiäinen Petteri (Aaltonen Marketta)
Känkänen Petri ( Mettovaara Elina)
Lankinen Anu (Iivonen Jorma)
Noki Katja ( Roto Colette)
Veikkola Heikki  (Manner Pentti)

Kappelineuvosto

Suluissa henkilökohtaiset varajäsenet.

Kärki Hanna-Liisa, puheenjohtaja (Salmi Anneli)
Juselius Tapani ( Nikander Anne)
Manner Pentti (Kesäniemi Hannu)
Ojala-Sirro Irina (Kesäniemi Niina)
Veikkola Heikki ( Vuorinen Esko)

Someron Keskusta ry:n hallitus 2021

Tero Pirttilä, puheenjohtaja
Jani Kurvinen, varapuheenjohtaja
Jaana Kyyrä, sihteeri
Eevi Haho
Outi Laine
Jarno Lehtimäki
Jere Lehtimäki
Irina Ojala-Sirro
Riitta Ryhtä
Juha Salo
Maria Virkki
Mikko Virtanen

Keskustanaisten Pohjois-Someron paikallisyhdistys ry

Puheenjohtaja Mirja Rouhiainen
040 7214234

 

Ota yhteyttä

Somero

Puheenjohtaja Tero Pirttilä

Kuntasivuille >

EtusivuSomero