Keskustan talousarvioaloite: Psykologipalvelut turvattava peruskouluissa ja toisella asteella

Nuorten kokema ahdistuneisuus ja yksinäisyys ovat lisääntyneet merkittävästi koronapandemian aikana. Helsinkiläisiä koskevien kouluterveyskyselyn tulosten mukaan nuorten kokema yksinäisyys on yleistynyt selkeästi, ja kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, mieliala-ailahtelut ja masennusoireilu ovat yleistyneet entisestään. Ahdistuneisuuden kokemus ammatillisessa koulutuksessa on yleistynyt melko voimakkaasti Helsingissä verrattuna muuhun maahan.

Masennusoireilu on samanlaista tytöillä sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa. Poikien kohdalla on vaihtelua siten, että lukiolaispojat kokevat jonkin verran enemmän masennusoireita kuin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat pojat. Kaupunkistrategian 2021–2025 mukaan lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa tulisi kehittää opiskelijoiden yksilöllistä tukea.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2022 havainnut epäkohtana, että psykologien määrä ei ole kuitenkaan vastannut kasvanutta tarvetta, eikä palvelun piiriin pääsy toteudu hyvin. Psykologipalveluiden kohdalla ongelma on samanlainen myös peruskoulun puolella – useissa peruskouluissa ei ole tarjolla lakisääteisiä psykologipalveluita. Psykologien pitkäkestoinen puute kuormittaa muuta oppilashuoltohenkilöstöä ja henkilökuntaa lasten ja nuorten kärsimyksen lisäksi.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2024 talousarvioon varataan 1 miljoonan euron lisärahoitus sekä peruskoulujen että toisen asteen opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseen psykologipalveluiden saatavuutta parantamalla tarkastuslautakunnan huomioiden mukaisesti.

Helsingin Keskustan valtuustoryhmä 24.5.2023

Anna Karhumaa

varavaltuutettu

Terhi Peltokorpi

valtuutettu

EtusivuUutisetKeskustan talousarvioaloite: Psykologipalvelut turvattava peruskouluissa ja toisella asteella