Ennallistamisasetus vaatii vielä runsaasti hiomista -metsäpolitiikan kuulumisessa kansallisen päätösvallan piiriin on oltava tinkimätön

Keskustan Kymenlaakson piirin syyskokouksen 12.11.2022 kannanotto ajankohtaiseen ennallistamisasiaan:

EU:n ennallistamisasetus on aiheuttanut runsaasti keskustelua eri tasoilla ja hyvä niin. Nykyisessä muodossaan asetuksessa on runsaasti muokkaamista, jotta se kohtelisi asukkaita ja maita tasapuolisesti ympäri unionia.
Mikäli asetus toteutuisi esitetyssä muodossaan, olisi Suomi kärjessä listattaessa maita, joille sen toteuttaminen tulisi kalleimmaksi. Kun samaan aikaan energiatuotannossa pyritään kohti biotaloutta ja uusiutuvaa energiaa, ollaan tilanteessa, jossa eri tavoitteet ovat jopa ristiriidassa keskenään.
Keskustelu asetuksesta on pyörinyt erityisesti metsien ympärillä. Niiden osalta linjauksen pitäisi olla selvä jo aikaisempien päätöksien pohjalta: noin vuosi sitten EU:n maatalousministerit hyväksyivät kannan, jonka mukaan metsäpolitiikka kuuluu kansalliseen päätösvaltaan. Tämän suhteen on oltava tinkimätön, eikä sitä tule muussa päätöksenteossa heikentää.
Vähemmälle huomiolle keskustelussa ovat jääneet asetuksen sisältämät haasteet kaupungeille. Näille on asetettu velvoitteita lisätä viheralueita ja latvuspeitteisyyttä. Etelän tiiviimmissä kaupungeissa tämä voi aiheuttaa haasteita uudisrakentamiselle. Kokonaan erilaiset olisivat haasteet Kouvolan tapaisissa laajoja metsäalueita sisältävissä kaupungeissa. Jos koko kaupungin alue huomioidaan, antavat prosenttimäärät varsin suuria viheralueiden lisäämisvaatimuksia. Kymenlaaksossakin kaikki kolme kaupunkiamme kuuluvat niihin, joissa velvoitteita sovellettaisiin.
Kokonaan asetusta ei toki pidä tyrmätä. Se sisältää myös hyviä ja helposti hyväksyttäviä osasia. Esimerkiksi vesistöihin kohdistuvat toimet parantavat omalta osaltaan niin vapaa-ajankäytön kuin kalastuselinkeinonkin mahdollisuuksia. Kannattaa muistaa, että ehdoton ei tarkoittaa myös, että meidän kanssamme käytävät neuvottelut sisällöstä katsotaan turhiksi. Ja neuvottelemista tarvitaan, jotta asetuksesta saataisiin oikeudenmukainen.
Muuten olemme sitä mieltä, että VT 15 on peruskorjattava.

EtusivuUutisetEnnallistamisasetus vaatii vielä runsaasti hiomista -metsäpolitiikan kuulumisessa kansallisen päätösvallan piiriin on oltava tinkimätön