Oikeudenmukaisuutta ruokaketjun tulonjakoon

Vankan kokemuksen alkutuottajana omaava Lasse Siukkola peräänkuulutti puoluevaltuuston puheenvuorossaan oikeudenmukaisuutta ruokaketjun tulonjakoon:

Arvoisa puoluevaltuusto
Suomen maatalous on historiansa pahimmassa kannattavuuskriisissä, mikä johtuu voimakkaasta kustannusten noususta. Hallitus laati keväällä Keskustan ansiosta 300milj. euron tukipaketin, ja uuttakin on suunnitteilla.Tukipaketit helpottavat monen tilan akuuttia rahantarvetta hieman, mutta pelkillä tukipaketeilla ei tilannetta ratkaista, vaikka oppositiopuolueet sellaista kuvaa yrittävätkin luoda. Ainoa kestävä ratkaisu on selkeä tuottajahintojen nostaminen, ja hinnoistahan ei maan hallitus päätä.
Vaikka tuottajahinnat ovat merkittävästi tänä vuonna nousseetkin, on kustannusten voimakas nousu on lähes täysin syönyt tästä saadun lisätulon. Lisäksi kannattavuus on jo vuosien ajan ollut erittäin heikko monella tuotantosuunnalla, erityisesti sikataloudella, jonka itse parhaiten tunnen.
Suurin ongelma on ruokaketjun erittäin epäoikeudenmukainen tulonjako. Kauppa tekee erinomaista tulosta, elintarviketeollisuus melko heikkoa ja alkutuotanto todella surkeaa. Kiitän ministereitämme Jari Leppää ja Antti Kurvista vahvasta työstä kaupan ylivallan hillitsemiseksi. Voimia Antti siihen työhön, se ei ole helppoa.
Ja lopuksi eduskuntaryhmälle: älkää antako piiruakaan periksi vihreille ja vasemmistoliitolle käsiteltäessä EU:n ennallistamisasetusta eduskunnassa, vaan laatikaa Suomen etua ajava linjaus yhdessä oppositiopuolueiden kanssa.
Keskusta on menestynyt ja tulee menestymään vain keskustalaisella politiikalla. Yksi tärkeimmistä asioista on maaseudun kaikkien elinkeinojen vahva puolustaminen. Vahva Keskusta on maaseudun ja maatalouden ainoa oikea turva.
Lasse Siukkola
puoluevaltuuston varajäsen

EtusivuUutisetOikeudenmukaisuutta ruokaketjun tulonjakoon