Edustajiemme Keskustan puoluevaltuustossa Lahdessa 25.11. käytetyt puheenvuorot

Eila Piippo

Hyvät aatesisaret ja veljet.

Petteri Orpon hallitusohjelma unohtaa säännönmukaisesti Itä-Suomen olemassaolon. Ei riitä pelkästään se, että saavutettavuutemme on vaarassa huonojen tie-, rautatie-, ja lentoyhteyksien takia, vaan lisäksi meidät jätetään sivuun energiarakentamisesta. Rajan läheisyys estää tällä hetkellä rajakuntien tuulivoimainvestoinnit kokonaan. Muualla suomessa kunnat hyötyvät voimalaitosten kiinteistöverosta niin paljon, että ne voivat alentaa jopa tuloveroprosenttiaan. Verotulojen tasaukseen on nopeasti otettava käyttöön kompensaatio, jolla turvataan elämisen mahdollisuus myös niissä kunnissa, joissa tuulivoimaa ei voi rakentaa.
Koko maan kasvusta ja elinvoimasta huolehtiminen on vahvaa alue- ja turvallisuus- politiikkaa, mutta myös oikeudenmukaista. Hallitus ei selvästikään ymmärrä Itä- Suomen tilannetta vaan jakaa suomen pituussuunnassa kahtia. Länsi-Suomi ja Etelä-Suomi saa miljardien investoinnit, mutta investointien hyödyntäminen on mahdollistettava myös itäisessä Suomessa.
Emme voi jäädä alueeksi, jonne turvataan vain sen verran yhteyksiä, että joukkoja ja kalustoa saadaan tarvittaessa siirrettyä rajalle. Me rajan asukkaat ja raja-alueen puolustajat vaadimme tasapuolisuutta tässäkin asiassa. Edyllytämme, että meillekin tulee investointeja ja pääsemme niihin neuvottelupöytiin, joissa näitä asioita viedään eteenpäin.

Reeta Rönkkö

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä puoluevaltuusto!

Suomi on vahva vain jos koko maa säilyy elinvoimaisena. Siis koko maa.

Länsi-Suomi kerää kiihtyvällä tahdilla etenkin vihreän siirtymän investointeja ja tämä on tietenkin todella hieno asia. Valitettavasti kuitenkin Itä-Suomi tippuu kovaa vauhtia kehityksen kelkasta. Tuulivoimaa ei saa rakentaa. Sähköverkkoihin ei investoida. Tieverkon ylläpitoon on tulossa vain murusia muuhun maahan verrattuna. Maakuntalennot ovat jatkuvasti vaarassa, samoin junayhteydet. Viimeisimmäksi Itä-Suomen yhtä vahvinta kehittymisalaa eli luontomatkailua kuritetaan Metsähallituksen luontopalveluiden leikkauksilla. Hallitus suunnittelee lakkauttavansa jopa kolmanneksen valtion ylläpitämistä retkeilijliden taukopaikoista ja vähentävänsä melkoisen määrän luontopalvelujen henkilöstöä. Tämä silti, vaikka retkeilyn ja luonnossa liikkumisen vaikutus myös kansanterveyteen ja kansantalouteen on tutkitusti suuri. Meillä Pohjois-Karjalassa investoinnit Bomban ja Kolin alueen matkailuun ovat olleet eräitä viime aikojen valopilkkuja. Menestyäkseen nämä investoinnit tarvitsevat ympärilleen toimivia luontopalveluita.

Äkillisen rakennemuutoksen kohdatessa alue kuin alue saa yleensä avokätisesti tukea. Näivettämällä tappamisen kohteeksi joutuville tukea sen sijaan ei tunnu olevan tarjolla. Itä-Suomi tarvitsee pikaisesti oman kehittämispaketin tai edes oikeudenmukaisen osuuden nyt jaossa olevasta niukkuudesta. Lopuksi, kiitos Ollille Itä-Suomen asian vahvasta esilläpitämisestä. Pidetään me kaikki omalta osaltamme huolta siitä, että myös muut tietävät kuka presidenttiehdokkaista oikeasti on koko maan asialla.

Susanna Turunen

Kiitos puheenjohtaja, hyvät aateystävät

Epäoikeudenmukaisuus, sukupolvien ja alueiden välisen taso-arvon romuttuminen, nämä ovat asioita jotka ovat pyörineet miun mielessä jo tovin. Maan hallitus on sulkenut silmänsä oikeudenmukaisuudelta ja keskittynyt täysillä jo ennestään hyvin pärjänneiden alueiden ja ihmisryhmien tukemiseen.

Itä-Suomi ja sen suomen turvallisuuspoliittisesti merkittävä asema muistetaan kyllä mainita puheissa, mutta todellisessa rahanjaossa ja toimissa se on maan hallituksen suunnalta täysin unohdettu. Mutta tunnin juna turkuun se sijaan on hallituksen vaalikauden tärkein tavoite!

Samaan aikaan kun keskustellaan täysin absurdeista hankkeista, Suomen itärajalla, kärsitään Venäjän raukkamaisen hyökkäyssodan vaikutteista ja yritykset sekä kunnat kamppailevat vähentyneiden tulojen kanssa. Pelkkä “olemme hengessä mukana” -tyylinen meno ei enää riitä!

Kun hallitus hyvällä tahdolla kurittaa itäsuomea se samalla ajaa maata keskittämisen tielle, ensin vaatimalla aivan epätodellisia menoleikkauksia hyvinvointialueille ja nyt leikkaamalla kuntien valtionosuuksista. Suurimpana kärsijöinä hallituksen käsittämättömässä talouspolitiikassa ovat olleet lapsiperheet, nuoret ja opiskelijat. Juuri se porukka johon nyt pitäisi panostaa.

Kysyn vain että tällä tavallako hallitus kokee saavansa suomen talouden nousuun? Oikeastikko?

Siispä hyvät puoluevaltuutetut, minä uskon että Keskustalla on voima ja tahto tässä ajassa tehdä Suomesta entistä oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi valtio. Me keskustalaisina olemme koko suomen ääni ja se ääni on saatava taas kuulumaan!

Jukka Pöppönen

Arvoisa puheenjohtaja!

Maaseudun elinvoima on turvallisuuden elinehto. Kotimainen ruuantuotanto osa kokonaisturvallisuutta Vain kansansa ruokkiva maa voi olla itsenäinen.

Itäisen raja-alueen asuttuna pitäminen on haaste maallemme. Nykyinen itäisen alueen ikärakenne ei tuo ratkaisua ongelmaan. Itä-Suomen vetovoimaa on lisättävä. yrityksillä on tällä hetkellä investointiohjelmassa sijoittaa yli 100 miljoonaa euroa Pohjois-Karjalaan. Mitä tekee hallitus?

Infraa vahvistamalla ja saavutettavuutta parantamalla luodaan elinvoimaa itäiselle raja-alueelle. Puheet eivät enää riitä Itä- ja Pohjois-Suomi tarvitsevat aitoja tekoja. Kehittämisohjelmia on alueelle laadittu useita, missä on toteutus.

EtusivuAjankohtaistaEdustajiemme Keskustan puoluevaltuustossa Lahdessa 25.11. käytetyt puheenvuorot