Haluamme turvata lähipalvelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue kattaa seitsemän kunnan alueen. Itä-Uudeltamaalta löytyy niin harvaan asuttua seutua kuin tiiviitä keskuksia, mutta julkinen liikenne alueen sisällä on puutteellista.

Siksi meidän tulee huolehtia useimmin käytettyjen palveluiden saatavuudesta mahdollisimman läheltä jokaista asukasta. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen kunnan alueelta täytyy jatkossakin löytyä vähintään yksi palvelupiste. Pisteessä tarjottavat palvelut tulee räätälöidä alueen asukkaiden tarpeiden mukaan. Erityisen tärkeää on kehittää edelleen myös kotiin vietäviä sekä liikkuvia palveluita. Harvoin tai satunnaisesti tarvittavat palvelut voi olla järkevintä yhdistää isoimpiin palvelupisteisiin.

Itä-Uuttamaata tulee kehittää kokonaisuutena. Asukkaiden tasa-arvon tulee olla keskiössä riippumatta asukkaan asuinpaikasta ja lompakon koosta. Palvelujen tulee olla saavutettavia.

Laadukkaat ja inhimilliset palvelut kaikille itäuusmaalaisille perheille

Meidän on huolehdittava, että perheet voivat Itä-Uudellamaalla hyvin. Lapsiperheiden palvelut, koulujen oppilashuolto, mielenterveyspalvelut, aikuisten sosiaalityö ja vanhusten hoito ovat hyvinvoinnin kulmakiviä Itä-Uudellamaalla, alueen kaksikielisyys huomioon ottaen. Oli perhe sitten minkälainen tahansa, apua ja tukea on saatavilla kaikille.

Tavoittelemme Itä-Uudellamaalla Suomen parhaita neuvola- ja lapsiperhepalveluita, inhimillisintä hoitoa vanhuksille ja oikea-aikaisinta apua mielenterveydelle. Omaishoitoon tarvitaan lisää panostuksia. Edistämme terapiatakuun toteutumista Itä-Uudellamaalla. Asiakkaille on annettava palvelulupaus, joka ei pompottele asiakasta luukulta toiselle.

Jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa kun sitä tarvitsee erilaisissa elämäntilanteissa.

Sujuvaa yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen – elävä yhteys kuntiin säilytettävä

Kuntien ja hyvinvointialueiden välille syntyy uusi rajapinta, mutta edelleen moni palvelu tarvitsee molempia toimijoita. Siksi yhteistyön alueen sisällä on oltava sujuvaa ja tavoitteellista. Kuntien tekemä hyte-työ eli hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeässä roolissa hyvinvointialueen palvelutarpeen syntymisessä. Hyte-työn onnistuminen kunnissa vaikutetaan suoraan hyvinvointialueen palvelutarpeeseen ja sitä kautta kulurakenteeseen.

Kuntien ja hyvinvointialueen välille on luotava toimiva ja joustava yhdessä tekemisen toimintakulttuuri, jotta asukkaat saavat oikeaa palvelua oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Palveluketjun on oltava sujuva. Ennaltaehkäisevään työhön on panostettava niin hyvinvointialueella kuin kunnissa.

Henkilöstön työhyvinvointiin on panostettava merkittävästi. Henkilöstö on myös otettava mukaan uuden hyvinvointialueen valmisteluun ja toimeenpanoon.

Katsomme rohkeasti kohti uutta Itä-Uudenmaan asukkaiden hyväksi

Haluamme edistää Itä-Uudenmaan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, mutta myös vahvistaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa oman alueensa palveluihin. Keskustan aluevaltuutetut tulevat toimimaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti Itä-Uudenmaan asukkaiden hyväksi.

Uudistuksen keskeinen tavoite on vähentää väestön terveyseroja ja taata tasapuoliset palvelut kaikille Itä-Uusmaalaisille. Itä-Uudenmaan aluevaltuuston on pidettävä tästä tavoitteesta kiinni.

Tulevaisuuteen on muutenkin Itä-Uudellamaalla katsottava rohkeasti. Toivotamme tervetulleiksi erilaiset liikkuvat palvelut, uuden teknologian sekä etäpalvelut, kunhan rinnalla kulkee myös mahdollisuus edelleen tavata myös läsnä. Asiakkaan valinnanvapautta on vahvistettava.  Itä-Uudellamaalla on tilaa myös yrityksille ja kolmannelle sektorille hyvässä kumppanuudessa julkisten palveluiden kanssa.

EtusivuItä-Uudenmaan hyvinvointialueen vaaliohjelma