Sydän auki Uudellemaalle, Keskusta

Keskusta on Suomen aidoin alueiden puolustaja. Aluepolitiikka ja alueet ovat meille itse juureen leivottua ruisleipää, jolla ruokimme koko olemassaolomme ydintä. Olemme puolue, joka näkee vahvuudet jokaisessa alueessa. Olemme puolue, joka haluaa, että koko Suomi pysyy kyydissä ja kukoistaa. Keskusta tunnetaan nimenomaan siitä, että puolustamme koko Suomea ja sen kaikkia alueita. Vai puolustammeko?
Kun Keskusta sanoo olevansa koko Suomen puolue, sen on tarkoitettava myös tiiviisti asuttuja seutuja sekä koko Uuttamaata. Koko Suomen puolueen on ymmärrettävä myös heitä, jotka haluavat asua tiiviisti. Heitä, joiden aika kuluu kehäteiden ruuhkissa ja HSL:n busseissa. Heitä, jotka asuvat yhtä aikaa maaseudulla ja noin tunnin matkan päässä Helsingistä. Heitä, joita on yli 1,7 miljoonaa.

Koko Suomen puolue on myös Uudenmaan puolue.

Uusmaalainen keskusta -pamfletti syntyi kuntavaalien jälkimainingeissa kun syntyi selkeä tarve vahvistaa Keskustan sanomaa Uudellamaalla. Vaalit olivat Keskustalle työvoitto monissa osissa Suomea. Uudellamaalla saimme kahdesta kunnasta loistavan tuloksen – Loviisasta ja Nurmijärveltä – ja useammassa paikassa saavutimme torjuntavoiton. Monissa kunnissa pärjäsimme joko täpärästi tai menetimme vähemmän kuin odotimme menettävämme. Toisaalta monissa kunnissa menetimme myös karvaasti osan vähistä valtuutetuista. Isossa kuvassa Uudenmaan keskustan hartiat kapenivat.

Keskusta tarvitsee massat puolelleen erityisesti tiiviisti asutuilla alueilla, jotta voimme jälleen nousta yli kahdenkymmenen pinnan puolueeksi. Keskustan kuntavaalianalyysit ovat näyttäneet, että tekemistä riittää erityisesti kaupungeissa ja etelässä. Työmäärän sijaan haluamme kuitenkin keskittyä siihen, miten nimenomaan kaupungeissa ja Uudellamaalla Keskustalla on kaikkein eniten lunastamatonta potentiaalia. Me uusmaalaiset olemme valmiita työhön auttaaksemme puoluetta lunastamaan alueeltamme löytyvän kannatuspotentiaalin. Avaathan siis sydämesi Uudellemaalle, Keskusta!

Tähän pamflettiin on koottu kirjoituksia vapaaehtoisilta Uudenmaan keskustalaisilta. He ovat antaneet aikaansa, osaamistaan ja ajatuksiaan pamflettia varten. Tällä pamfletilla haluamme tukea keskustalaista ääntä Uudellamaalla ja sanoittaa keskustalaisuutta uusmaalaisiin suihin sopivaksi. Keskustalaisen aatteen ääreltä ei tarvitse lähteä minnekään, aate kyllä kantaa.

Uusmaalainen keskusta on raikas, rohkea ja tulevaisuuteen katsova. Huolehdimme uusmaalaisten arjen tarpeista. Huolehdimme, että uusmaalaiset voivat luottaa siihen, että elämä kantaa. Uusmaalainen keskusta mahdollistaa työn tekemisen sekä yrittämisen, omannäköisen elämän elämisen ja ilmastokriisiin vastaamisen. Uusmaalainen keskusta puolustaa perheiden hyvinvointia, ajaa sujuvaa liikennettä koko alueelle ja huomioi politiikassaan rinta rinnan niin pienet kylät kuin suuret kaupungit. Elämä pienellä Lapinjärvellä on aivan yhtä merkityksellistä kuin elämä tiiviissä Vantaalla. Elämä on hyvää juuri siellä, missä koti on.

Uusmaalaisessa keskustassa uskallamme keskustella, jakaa ajatuksiamme ja olla eri mieltäkin. Vaikeita aiheita ei hiljennetä vaan erimielisyyden äärellä kunnioitamme toinen toisiamme. Uusmaalainen keskusta voi näkyä niin pridessä, maaseutumarkkinoilla kuin perinteisissä tupailloissakin. Uusmaalainen keskusta ymmärtää arkea niin suurperheissä kuin yhden hengen talouksissakin. Ymmärrämme arkea ilman autoa, ymmärrämme arkea, joka ei pyöri ilman autoa. Ennen kaikkea uusmaalainen keskusta ymmärtää, että vastakohdat eivät oikeastaan ole toisiaan vastaan. Vastakohdat tekevät niin elämästä, Uudestamaasta kuin Keskustastakin elävän, arvokkaan ja monipuolisen. Aidon elämän makuisen.

Uusimaa on Keskustan tulevaisuuden maakunta.

Sonja Hällfors
Uudenmaan Keskustan puheenjohtaja 2020-2021
Sipoo

Takaisin ylös >

Ihan lähellä kotia – kylässä tai korttelissa
-periaatteita aluevaaleihin

Uudenmaan Keskustalle aluevaalit ovat linjavaalit sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluista. Nyt pitää rakentaa tasa-arvoisempaa Uuttamaata. Tästä syystä keskustaan tulee nostaa vahvasti keskusteluun Uudenmaan Keskustalle tärkeät, kotimaiset näkökulmat:

• Lähipalvelut on turvattava Uudellamaalla jokaisessa korttelissa ja kylässä. Lähellä tuotettu palvelu koetaan usein kotoisana. Keskustalaiset haluavat edistää uusmaalaisten hyvää elämää lähellä kotia.

• Valinnanvapaus on arvojemme ytimessä. Jokainen tietää sen, millainen palvelu juuri hänelle ja hänen läheisilleen on se sopivin. Asukas on oman asiansa asiantuntija. Nyt on aika auttaa asukkaita tekemään omia valintoja. Kyllä jokaisella alueen asukkaalla pitää olla mahdollisuus valita palvelunsa joko julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamana. Edistämme asukkaiden valinnanvapautta kaikessa, myös sosiaali- ja terveys – sekä pelastustoimen palvelujen kehittämisessä

• Yrittäjyyden ja järjestöjen osaamisen arvostaminen on Keskustan ydintä. Sosiaali- ja terveys sekä pelastustoimen palvelujen tuottamisessa kolmas sektori ja yritykset tulee nähdä aikaisempaa vahvemmin palvelujen tuottajina, ei vain palvelujen täydentäjinä. Kolmannen sektorin monipuolisuus ja osaaminen on merkittävä voimavara, joka tulee ottaa täysimääräisesti mukaan sekä palvelujen suunnitteluun että toteutukseen -asukasta unohtamatta. Parhaat palvelukäytännöt löytyvät uusmaalaisista kylistä ja kaupungeista, ehkäpä siitä lähikorttelista, tai kotoa. Käytetään suomalaisia lähipalveluja, jos se on suinkin mahdollista.

• Asukkaille tulee antaa aito mahdollisuus kehittää sopivia, uudenlaisia palveluratkaisuja. Esimerkiksi asukkaiden osallistaminen, digitaalisuuden hyödyntäminen, ostopalveluiden räätälöiminen ja palvelusetelin kehittäminen osataan Uudellamaalla. Uusimaa on digitaalisten innovaatioiden piilaakso Suomessa– Uudenmaan Keskusta haluaa hyödyntää sosiaali- ja terveys sekä -pelastustoimen palvelujen kehittämisessä läheltä saatavaa huippuosaamista. Sitä kotimaista, lähellä tuotettua.

• Hyvinvointi lähtee kotoa. Korttelissa ja kotikylässä tulee olla mahdollisuus huolehtia omasta ja läheisten hyvinvoinnista, kuntoutuksesta, liikkumisesta ja virkistäytymisestä. Puhdas luontoympäristö auttaa ennaltaehkäisemään hyvinvointia uhkaavia haittoja. Luonto kiittää, kun käytämme lähipalveluita, olipa kyse terveyden hoitamisesta tai elämäntilanteen selkeyttämisestä yhdessä auttajien kanssa.

• Pieni on kaunista myös sosiaali- ja terveys – sekä pelastustoimen peruspalvelujen tuottamisessa. Me keskustalaiset emme kannata peruspalvelujen keskittämistä: lyhyt matka palveluyksikköön tai palveluyksiköstä asukkaan luokse vähentää kulkemiseen käytettyä aikaa ja kulkemiseen liittyviä päästöjä. Lähineuvolaan voi vaikka kävellä tai pyöräillä. Kestävien ja luontoarvojen kunnioittamiseen liittyvien palveluratkaisujen löytäminen on keskustalaisen tekemisen keskiössä.

• Tuttu peruspalvelu lisää turvallisuudentunnetta ja asukkaiden hyvinvointia. Vauvaa odottavan perheen neuvola on kodin lähellä, lähikorttelissa tai omassa kylässä. Tuttu terveydenhoitaja madaltaa kynnystä pyytää esimerkiksi kotiapua silloin, kun on tarvetta sitä saada. Lapsille ja nuorille peruspalvelut tulee toteuttaa esimerkiksi päiväkodin tai koulun yhteydessä. Työssäkäyvä voi saada palvelut työpaikalta tai sen läheltä.

• Emme saa unohtaa myöskään ikäihmisten, vajaakuntoisten ja työn ulkopuolella olevien palvelutarpeita. Oma kortteli- tai kyläpalvelu koetaan läheisenä ja helposti saavutettavana. Palvelujen tuttuutta ja tuotettuun peruspalveluun liittyvää turvallisuudentunnetta tulee edistää uudella sote-alueella. Turvallisuudentunne edistää asukkaiden hyvinvointia.

• Kotimaiset sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen peruspalvelut rakennetaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan periaatteiden mukaisesti: heikompaa ei jätetä ja kaikki pidetään mukana. Keskusta puolustaa vammaisten, omaishoitajien, vanhusten ja muiden peruspalvelujen tarpeessa olevien yhdenvertaista kohtelua, jaksamisen tukemista, terveyden ylläpitoa ja sairauksien ennaltaehkäisyä. Ketään ei jätetä yksin selviytymään.

• Keskusta haluaa kehittää myös uudenlaisia palveluratkaisuja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuden madaltamiseksi sekä nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkana koulut ja oppilaitokset ovat parhaita nuorten paikkoja. Korona-aikana syntynyt hoivavelka tulee hoitaa kohdistamalla resurssit lapsiin ja nuoriin sekä kotona hoidettaviin ikäihmisiin ja kotisairaanhoitoon. Perhehoitopalveluita tulee kehittää kaikissa ikäryhmissä ja jokaisessa korttelissa sekä kylässä.

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalveluiden työntekijöiden jaksamisen tukeminen on Keskustalle tärkeää: korona-aika on lisännyt tarvetta lisätä sekä henkilökuntaa että henkilökunnan jaksamiseen liittyvää resurssointia. Keskustalle tärkeää on, että palvelujen tuottajat eli työntekijät voivat hyvin. Julkisen palvelutuotannon rinnalle Keskusta haluaa ottaa yhteistyökumppaneiksi sekä palveluja tuottavat yritykset että koko kolmannen sektorin. Yhdessä tekemällä selviämme hyvinvointipalvelujen tuottamisesta nyt ja jatkossa. Keskusta arvostaa kotimaista työtä ja osaamista, olipa kyse julkisesta, yksityisestä tai muusta palvelun tuottajasta.

• Yhden luukun periaate on Keskustan idea. Uusmaalaiset keskustalaiset haluavat edistää palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta: asukkaan tulee saada riittävä tuki ja neuvot tilanteeseensa jo ensimmäisellä puhelinsoitolla tai tapaamiskerralla. Tarpeeton pompottelu luukulta toiselle ei ole tätä päivää. Keskusta edistää palvelujen saavutettavuutta kaikilla kontaktitavoilla: sähköisesti, puhelimella ja paikalla tapahtuvissa kontaktitilanteissa. Alueen asukas on kuningas jokaisessa palvelukontaktissa.

• Keskustalla on tärkeä tehtävä Uudellamaalla varmistaa palvelujen tasa-arvon toteutuminen ja edistää lähipalveluiden laatua, saavutettavuutta ja alueen asukkaiden valinnanvapautta. Keskusta osaa tehdä yhteistyötä, – verkostoitua ja käyttää hyödyksi jo hyväksi havaittuja käytäntöjä. Keskustasta löytyy luovuutta sosiaali- ja terveys -sekä pelastuspalvelujen kehittämiseen oman maakunnan sisällä.

Keskustalainen sote-uudistus on parannus aikaisempaan – katsotaan sitä alueen asukkaan-, palvelun tuottajan-, palvelun tekijän eli työntekijän tai -veronmaksajan näkökulmasta. Keskusta haluaa olla edistyksen lippulaiva – Se Kotimainen.

Äänestä Keskustaa, tiedät, että äänesi menee tekemisen ytimeen – sinun ja perheesi parhaaksi.

Pirjo Luokkala, Vantaa

Takaisin ylös >

Pääkaupunkiseudun ulkopuolisesta Uudestamaasta houkuttelevampi nuorille ja opiskelijoille

Helsinki ja pääkaupunkiseutu ovat keskittymiä, joissa on valtava määrä työ- ja opiskelupaikkoja. Tällaiset keskittymät johtavat usein siihen, että asuntojen hinnat nousevat korkeiksi ja vuokratasot ovat huomattavasti suurempia kuin muualla maassa. Tämä vie suuren osan monen pääkaupunkiseudulle muuttavan opiskelijan tai nuoren ensityöpaikkalaisen tuloista. Faktahan on se, että nuorten alle kolmikymppisten tulotaso on alhaisempi kuin tätä vanhempien työssäkäyvien. Vaihtoehtoja ei kuitenkaan näytä olevan, sillä pakkohan se on muuttaa työpaikan lähelle. Vai onko?

Keskustalaisesta näkökulmasta jokaiselle alueelle on turvattava hyvät lähipalvelut ja tämä tarkoittaa myös joukkoliikennettä. Uudellamaalla on lukuisia kuntia, joista pääsee Helsingin keskustaan raiteita pitkin joskus jopa nopeammin, kuin Helsingin omilta reuna-alueilta. Kun tähän lisätään vielä linja-autoliikenne ja omalla autolla kulkeminen, niin käypien asuinpaikkojen vaihtoehdot kasvavat entisestään. Tämä vaihtoehto kuitenkin tulee harvalle opiskelijalle edes mieleen, vaan ensisijaisesti asuntoja katsotaan Helsingistä ja tästä joutuu pulittamaan pitkän pennin. Pääkaupunkiseudun korkeat vuokrahinnat eivät ole hyväksi kenellekään, sillä niistä kärsivät erityisesti paikalliset, joiden kotiseutua alue on. Valtion siis pitäisi osaltaan olla helpottamassa tätä painetta. Yksi konkreettinen keino tähän olisi ulottaa junalipun kuukausihinnan opiskelija-alennus koskemaan myös korkeakouluopiskelijoita, sillä tällöin opiskelu kauempaa olisi taloudellisesti entistä houkuttelevampaa. Todennäköisesti tämä ei myöskään aiheuttaisi valtavaa tulonmenetystä VR:lle, koska kyseessä on pieni ihmisjoukko ja tällä hetkellä suuri osa heistä ei juuri edellä mainituista syistä käytä junaa.

Junavuorojen lisääminen olisi myös toivottavaa, sillä nykyään harvakseltaan kulkevat junat eivät ole houkutteleva vaihtoehto. Usein ihmiset eivät ole valmiita odottelemaan toisessa päässä harvojen junavuorojen vuoksi. Tämä toimenpide on varmasti kalliimpi, mutta paremmat joukkoliikenne yhteydet vähentävät myös ilmastopäästöjä ja yksityisautoiluja, joten tähän lienee syytä vähän satsatakin. Ilmaston muutoksen torjuminen jo yksinään edellyttää joukkoliikenteen kehittämistä ja kestäviä pendelöinti malleja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Kuitenkin nyt, kun joukkoliikenne on vielä hyvinkin joustamatonta niin ihmisiä ei pidä pakottaa sen pariin esimerkiksi ruuhkamaksuilla. Oikea tie tässä on parantaa joukkoliikennettä sekä liityntäpysäköintiä. Kukaan ei halua vapaaehtoisesti istua aamulla ruuhkassa pimeällä tiellä, mikäli aitona vaihtoehtona on matkustaa junalla rennommin sekä nopeammin. Työmatka ruuhkassa on yksi arkielämän stressaavimmista toistuvista tapahtumista ja ihminen on virittyneessä tilassa tänä aikana. Tämä on pitkällä tähtäimellä myös terveydelle haitallista.

Joukkoliikenne ainakin junalla on myös nopeampaa verrattuna yksityisautoiluun ja parhaimmillaan junan käyttö säästää kymmeniä minuutteja molemmista päistä. Tämä kaikki tarkoittaa lisää vapaa-aikaa, joka tulee varmasti jokaiselle tarpeeseen.

Muuttopaineen jakaminen pois pääkaupunkiseudulta on sekä pääkaupunkiseudulla asuvien, että koko Uudenmaan etu. Muuttoliikkeen jakautuessa tasaisemmin myös kehyskunnat pystyvät kehittämään ja ylläpitämään palveluitaan paremmin. Koko alueen elinvoima on myös naapurikuntien etu. Uudenmaan alueellisen kehityksen kannalta tämä olisi tärkeää. Tässä skenaariossa voittavat kaikki, mutta erityisesti nuoret ja vähävaraiset, jotka pystyisivät toivottavasti maksamaan vuokraa myös pääkaupunkiseudulle tai sitten valitsemaan asuin paikakseen kehyskunnan. Keskustalaista aluepolitiikkaa on myös se, että pienituloisen eläkkeen saajan, opiskelijan, matalapalkatun tai työttömän on mahdollista valita asuin paikakseen myös pääkaupunkiseutu. Tämä kuitenkin edellyttää edellä mainittuja toimia ja kaikkia hyödyntävää aluepolitiikkaa.

Eerik Brusila, Mäntsälä

Takaisin ylös >

Politiikan ytimessä perhe

Jokainen koti on maailman keskipiste. Santeri Alkion ajatus on varsin yleismaailmallinen ja samalla hyvin keskustalainen. Ihminen kasvaa itsekseen läheisissä ihmissuhteissa. Lapsuuden kasvuympäristöllä on valtavan suuri merkitys ihmisen koko myöhemmälle elämälle.

Uusimaa on Suomen lapsirikkain alue. Alaikäisten lasten määrä on ollut viime vuodet kasvussa. Moneen muuhun Suomen alueeseen verrattuna tulevaisuudennäkymä on tässä suhteessa kirkkaampi. Vaikka syntyvyys on laskenut myös Uudellamaalla, kouluissa riittää vielä toistaiseksi oppilaita ja päiväkodit paikoin pullistelevat lapsia.

Lapsiperheillä menee monilla mittareilla hyvin. Emme ole kuitenkaan kyenneet kitkemään eriarvoisuutta, vaan päinvastoin se on monilla mittareilla jopa syventynyt. Erityisesti isoissa kaupungeissa moni pikkulapsiperhe on täysin vailla turvaverkkoja isovanhempien ja muiden sukulaisten asuessa kaukana. Moni ei löydä kumppania, jonka kanssa perustaa perhe ja toisaalta vapaaehtoinen lapsettomuus on yleistynyt.

Perhepolitiikan ydintehtävä on luoda ympäristö, jossa uskaltaa perustaa perheen ja jossa jokaisen toive lapsiluvusta voisi käydä toteen. Kyse on pitkälti luottamuksesta: pärjäänkö, pystynkö, jaksanko? Maailman tila ja tulevaisuus saa monet empimään perheellistymistä. Siksi politiikassa on parempi kylvää toivoa, kuin tuhoa.

Perheet kaipaavat joustoja

Keskustassa nähdään, että jokaisella on velvollisuus kantaa vastuuta itsestään ja läheisistään. Ylisukupolvisen välittämisen ja vastuunkannon tukeminen on syvällä puolueen arvoissa. Perheiden rinnalle tarvitaan tukevia rakenteita ja palveluita. Perhepolitiikan tehtävä on tukea kodeissa tehtävää kasvatus- ja hoivatyötä niin, että kodeissa voidaan hyvin. Tämä edellyttää perheiden moninaisuuden tunnistamista.

Perheet kaipaavat joustoja, eivät kahlitsevia järjestelmiä ja ahtamista yhteen muottiin. Perhevapaajärjestelmä on keskeinen perhepolitiikan väline, joka ohjaa perheiden valintoja. Keskusta on halunnut uudistaa perhevapaita ensisijaisesti lasten ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

Elokuussa 2022 voimaan tuleva perhevapaauudistus vie asioita hyvään suuntaan. Perheet saavat lisää joustavuutta vapaiden käyttöön. Hoitovastuu jakautuu tasaisemmin, kun isien ja ei-synnyttäneiden vanhempien vapaiden määrä kasvaa. Tämä ei kuitenkaan ole leikkaus äitien käytössä olevista perhevapaista, vaan tukikuukausien kokonaismäärä lisääntyy, mikä oli keskustalle tärkeä arvovalinta.

Jatkossa on pohdittava, voisiko järjestelmä joustaa vieläkin paremmin perheiden toiveiden ja elämäntilanteiden mukaan. Keskustan ei kannata pitää härkäpäisesti kiinni nykymallisesta kotihoidontuesta, vaan etsiä aktiivisesti perheiden kannalta vieläkin parempia malleja. Ihannetilanteessa myös varhaiskasvatusta olisi mahdollista hyödyntää nykyistä joustavammin, esimerkiksi tuntiperusteisen laskutuksen avulla.

Keskusta haluaa tukea perheiden mahdollisuutta valita kotihoito lapsen ensimmäisinä ikävuosina. Tuo vaihtoehto on oltava muillakin kuin varakkailla perheillä, siksi keskusta on kannattanut monissa kunnissa kotihoidon tuen kuntalisää. Varhaiskasvatus ei ole vielä yksivuotiaalle välttämätön osa koulupolkua, vaikka se monen perheen arkeen toimiva valinta onkin.

Tukea ilman taistelua

Ruuhkavuosien uuvuttamista perheistä on tullut normi, jota vastaan on toimittava. Työn ja perheen yhteensovittamisesta on tehtävä helpompaa. Osa-aikatyön on oltava aito mahdollisuus yhä useammalle äidille ja isälle. Päiväkodin tulee olla lähipalvelu, jotta arkeen jää aikaa yhdessäololle ja väljyyttä myös vanhempien omalle ajalle.

Keskusta arvostaa järjestöjen tekemää työtä, ja perheiden palvelujen osalta tiivis yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on kaikkien etu. Yhdessä järjestöjen ja seurakuntien kanssa voitaisiin vahvistaa entisestään parisuhdetyötä, niin että sitä olisi matalalla kynnyksellä kaikkien tarvitsevien saatavilla. Parisuhteen hyvinvointi heijastuu koko perheen hyvinvointiin.

Samalla kun osa perheistä kamppailee työn sekä perhe- ja muun elämän yhteensovittamisen kanssa, osa vanhemmista etsii epätoivoisesti työtä ja paikkaansa yhteiskunnassa. Liian moni lapsi joutuu kantamaan huolta perheen toimeentulosta.

Sote-uudistuksen myötä tulee lapsiperheiden palveluista luoda kokonaisuus, jossa tunnistetaan perheen koko elämäntilanne. Palveluita on kehitettävä käyttäjän näkökulmasta eri toimijoiden tiiviissä yhteistyössä. Perhekeskukset voivat toimia paitsi saumattomien palvelujen tarjoajana myös matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina.

Palveluiden kehittäminen edellyttää perheiden arjen tuntemusta ja erityisesti uupuneen mielenmaiseman tunnistamista. Palveluiden saamisen ei pidä olla taistelua, jossa vain vahvimmat pärjäävät. Jokaisen vaadittavan lapun, lomakkeen ja puhelinsoiton kohdalla on mietittävä, miten tämän voisi tehdä asiakkaalle helpommaksi. Erityisen haastavassa asemassa ovat erityislapset perheineen. Heidän osalta palvelujen sujuvoittamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen.

Uusilla hyvinvointialueilla on kiinnitettävä huomiota siihen, miksi yhä useampi perhe hankkii lapselleen yksityisen sairaskuluvakuutuksen. Vakuutuksesta on alkanut tulla jossain määrin vastuullisen vanhemmuuden mitta, ja kauhutarinat tuntien jonotuksesta terveyskeskuksen aulassa leviävät lasta odottavien keskuudessa. Palveluiden tulisi myös julkisen tuottajan järjestämänä olla niin toimivia, että perheet korvatulehdusten ja flunssakiereiden keskellä kokevat ne sujuvaksi.

Toinen eriarvoisuutta luova palvelu on äitiysfysioterapia, jonka moni äiti pulittaa omasta pussistaan. Äitien kokemus raskaudesta ja synnytyksestä palautumisesta voi vaikuttaa jopa perheiden lapsilukuun. Nykyisen jälkitarkastuksen voisi korvata asiantuntevan äitiysfysioterapeutin vastaanotolla.

Perheystävällisempi yhteiskunta

Keskustan periaateohjelman johdannossa luetellaan puolueeseen liittyviä vahvuuksia ja painotuksia, jotka tekevät keskustasta muista puolueista erottuvan poliittisen liikkeen. Yhtenä näistä mainitaan “henkiset ja inhimilliset arvot materialismia vastaan”. Mitä tämä tarkoittaa perhepolitiikan osalta?

Suomi on monella mittarilla valtavan hyvinvoiva maa. Meillä on yhteiskuntana varaa mahdollistaa aineelliset perustarpeet kaikille tarvitseville. Monilla meistä on varaa kuluttaa enemmän kuin on välttämätöntä. Olemme pystyneet sadassa vuodessa luomaan hyvinvointiyhteiskunnan, jossa lapset saavat syntyä turvallisissa olosuhteissa ja jokaisella on oikeus koulutukseen.

Aineellisen hyvinvoinnin keskellä elämme kuitenkin yhteiskunnassa, jossa mielenterveysongelmat ovat epidemia. Elämmekö elämää, joka syvästi palvelee inhimillisiä tarpeitamme?

Perhepolitiikassa on aina kyse myös perheiden omista arvovalinnoista. On kuitenkin vaikeaa irrottautua ulkoapäin määrittyvistä askelmerkeistä, jotka mittaavat menestystä ja pärjäämistä, oikeanlaisia valintoja ihmisenä ja vanhempana.

Nykyinen ilmapiiri, jossa lapsen saaminen nähdään usein uran esteenä tai vähintäänkin hidasteena on muututtava. Vieläkin myrkyllisempi on ihanne kaiken saamisesta yhtä aikaa. Olisi kyettävä yhdistämään vanhempainvapaa, sivussa töitä, opiskelua ja muuta itsensä kehittämistä, jotta ei vain tipahda vauhdista. Ei ole ihme, että yksilökeskeisyyden ja kovan kilpailun keskellä lapsen saanti epäilyttää monia.

Paitsi poliittinen päätöksenteko, myös kulttuurimme kaipaa läpikotaisen lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin. Nuoret sukupolvet tulevat yhä enemmän etsimään arvojensa mukaista elämäntapaa. Tehtävämme on kyseenalaistaa vallitsevia rakenteita ja toimintamalleja ihmisyyden, ja perheen, hyväksi. Kohtuullisuuden valtavirtaistuminen olisi lempeämpi ihmistä ja ympäristöämme kohtaan.

Liina Tiusanen, Järvenpää

Takaisin ylös >

Yhden hengen taloudet ovat pian yleisin asumisen muoto

Yksinasuvien kasvu on yleiseurooppalainen kehityspiirre, ja muissa Pohjoismaissa yksinasuvien osuudet ovat samalla tasolla kuin Suomessa. Yksinasuminen voi olla väliaikainen tai pysyvä elämänvaihe, ja se koskettaa lähes jokaista elämän aikana. Tällä hetkellä yli 1,25 miljoonaa suomalaista asuu yksin. Se on melkein 45 prosenttia asuntokunnista. Yksin asuminen lisääntyy vauhdilla. Pian se voi olla yleisin asumisen muoto.

On aika herätä yksinasuvien asioista huolehtimiseen. Tilastokeskuksen mukaan työikäisiä 30–64-vuotiaita yksinasuvia on jo yli puoli miljoonaa ja he ovat suurin yksinasuvien ikäluokka. Viiden viime vuoden aikana yksinasuvien määrä on lisääntynyt vuosittain lähes kaikissa ikäryhmissä. Kymmenessä vuodessa yksinasuvien määrä on kasvanut eniten alle 30-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla. Asumistuen muutos vuonna 2017 näyttää olevan yhteydessä nuorten yksin asumisen yleistymiseen, alle 30-vuotiaiden yksinasuminen kasvoi erityisesti muutoksen jälkeen. Suurimmat yksinasuvien ikäryhmät ovat 75-vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä 65–74 -vuotiaat. 65 vuotta täyttäneissä yksinasuvissa naisia on kaksi kertaa miehiä enemmän, kun taas nuoremmilla yleisempää on miesten yksinasuminen.

Väestötieteessä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa ei ole tarkkaa määritelmää yksinasuvista. Yleisin yksinasuvista käytetty määritelmä on tilastokeskuksen käyttämä yhden hengen asuntokunta. Yksinasumista tulee tarkastella painottamatta yksinasumisen syytä – ikää, sukupuolta, statusta, paikkakuntaa ja kestoa. Yksinasuvat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, emmekä voi puhua yhdestä yksinasuvien ryhmästä tai tehdä yleistettyjä johtopäätöksiä yksinasuvista.

Yksinasuminen ei itsessään merkitse ongelmallista elämäntilannetta tai vajetta terveydessä tai hyvinvoinnissa. Yksinasuvilla voi olla laajat sosiaaliset suhteet läheisiin ja ystäviin. Yksinasuvat kokevat elämänlaatunsa ja hyvinvointinsa usein yhtä hyväksi kuten useamman henkilön perheet. Yksinasuminen tarkoita samaa kuin yksinäisyys.

Yksinasuminen kuitenkin aiheuttaa eriarvoisuutta ihmisten välille. Asumismuodolla on luultua suurempi yhteys tuloeroihin ja terveyteen. Yksinasuvilla on 80 prosenttia korkeampi riski sairastua masennukseen verrattuna ihmisiin, joiden taloudessa asuu muita ihmisiä. Asumismuoto on vahvasti yhteydessä huonoon terveyteen ja kohonneeseen alkoholinkulutukseen. Myös turvattomuuden tunne vaivaa varsinkin ikääntyessä.

Yksinelämiseen liittyy perustavanlaatuisia taloudellisia ja sosiaalisia riskejä. Kun yksinelävä jää työttömäksi, vaikuttaa se huomattavasti talouteen. Työttömien joukossa on lähes kaksi kertaa enemmän yksinasuvia kuin perheellisiä aikuisia.

Yksi huone kotona, toinen yhteistiloissa ja kolmas kaupungilla

Asuinympäristöjä ja kaupunkeja kehitetään jatkuvasti. Yksinasuville tulisi tarjota asuntoja, joita asukkaat itse kehittävät. Todennäköisesti tuloksena olisi taloja, joissa voi kohdata muita ihmisiä: osuuskunta-asumista, yhteisöasumista omalla huoneella, kimppakämppiä ja monen sukupolven taloyhtiöitä. Monikäyttöisiä yhteistiloja voi rakentaa erikokoisiin taloyhtiöihin, muihinkin kuin senioritaloihin. Kaikkea ei tarvitse keksiä uudelleen, sillä yhteisöllisen asumisen malleja voi benchmarkata muualta maailmalta. Näitä ovat mm. Saksan “Grauen Panttern” -malli, “welfair mix” -malli, jossa asukkaan käytössä ovat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut sekä Hollannin “Buurtorg”-malli.

Yksinasuvat arvostavat lähellä olevia palveluja. Lähellä olevien palvelujen tilat täydentävät asunnosta puuttuvat neliöt. Palvelut tarkoittavat mm. lähikauppoja, hyviä julkisia liikenneyhteyksiä, kierrätystä ja vaihdantataloutta. Yksinasuvien näkökulmasta yhteishankintojen ja yhteiskäytön edistäminen on vielä alkutekijöissään. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi matalan kynnyksen sosiaalipalveluiden sekä ikääntyvien kotipalvelujen saavutettavuus yksinasuvien keskuudessa on elintärkeää. Kotiapu tulee taata kaikenikäisille yksinasuville tilapäisessä poikkeavassa tilanteessa.

Yksinasuvallakin on oltava mahdollisuus hankkia oma koti

Asumisen kustannukset ovat yksinasuvilla korkeat, ja asumismuoto on muita useammin vuokra-asuminen. Köyhyysrajan alle jäävien yksinasuvien osuus Suomessa on n. 30 % ja toimeentulotukea saavista suuri osa on yksinasuvia.

Yksinasumisen hinta-laatusuhde on epäedullinen parisuhteessa eläviin nähden. Asumisen kustannuksia on pystyttävä alentamaan. Kaiken tulee lähteä siitä että vuokrat eivät korottuisi pääkaupunkiseudulla liikaa, jolloin yksinasuvillakin olisi taloudelliset mahdollisuudet asua kohtuullisen kokoisessa asunnossa. Myös yksinasuvan luona käy ystäviä ja yöpyy vieraita ja pysäköintimahdollisuudet ovat tärkeitä jokaiselle huoneistolle.

Ihmisillä pitää olla mahdollisuus hankkia koti. Kaupungeissa tulee olla tarjolla edullisia ensiasuntoja. Opiskelijoille hyvien kulkuyhteyksien läheltä, työikäisille on tärkeää löytää asuntoja työpaikkojen läheltä, ikäihmisille palvelujen läheltä. Yksinasujille on erittäin tärkeää, että asuinalue on turvallinen eikä yksin tehty iltalenkki pelota.

Miniasunnot väljästi asutussa maassa ovat paradoksi. Miniasuntoja voi olla jossakin vaihtoehtona. Miniasunnot eivät laajassa mitassa ole toimiva ratkaisu monille ja liian tiivis yhdyskuntarakentaminen on uhka inhimilliselle elämälle. On määritettävä rajoitus kuinka paljon pieniä asuntoja saa yhdessä talossa olla ja kuinka kauan niissä voi asua. Riittävän tilava asunto vähentää muuttotarvetta, ja siten CO2-päästöjä. Pienet asunnot saattavat rajoittaa myös perheen perustamista.

On älytöntä, että meillä rakennetaan uusia kerrostaloja joissa on pelkkiä yksiöitä. Kerros- ja rivitaloihin tulisi rakentaa erikokoisia asuntoja. Kunnan rakenne tulisi myös huomioida. Sosiaalinen rakentaminen tulisi sujauttaa ihan normaalina rakentamisena muuhun rakentamiseen.

Pienten asuntojen rakentaminen tulee lähteä kysynnästä eikä rakennuttajien tarpeesta lisätä myytävää. Ihmisillä ei ole enää varaa kuin yksiöihin ja tähän on tultava muutos. Pienet omakotitalot ovat monelle mieluisampi vaihtoehto kuin samankokoinen kerrostaloasunto.

Kotitalousvähennys on saatava ajan tasalle

Kotitalousvähennyksestä tulee tehdä kotitalouskohtainen ja luopua henkilöperusteisesta vähennyksestä, joka suosii monen aikuisen kotitalouksia. Järjestelmää tulee muuttaa siten, että vähennyksestä tulee kotitalouskohtainen ja vähennystä määrittäisi teetetyn työn tai ostettujen palveluiden kokonaiskustannusten vähennyskatto.

Asumiskustannuksissa esim. leskeksi jääneen kiinteistöverot kuormittavat taloutta, jos haluaa jatkaa asumista omakotitalossa tai vapaa-ajan paikassa. Verovähennyksissä yksinasuvaa tulisi verrata pariskuntaan. Veroprosentin alennuksella voisi auttaa yksinasuvia.

Rivi- ja kerrostaloasunnoissa pitää ottaa käyttöön kulutuksen mukainen vesilasku henkilöhinnoittelun sijaan. Esimerkiksi sähköautojen yleistyminen voi tuoda yksinasuville monen hengen talouksiin verrattuna suurempia sähkölaskuja.

Asumistukiratkaisuissa yksilöitä tulee kohdella tasavertaisessa asemassa keskenään. Esimerkiksi asumistuki työntekijälle: yhden hengen talous ei saa asumistukea toisella paikkakunnalla olevaan työhön hankittuun asuntoon, mutta kahden hengen talous saa, kun toinen henkilö jää kotipaikkakunnalle asumaan. Yksinasujan ei pidä jättää lähipiiriään kokonaan vaan sen takia, että työllistyisi toiselle paikkakunnalle arkiviikoksi. Kaikilla asumismuodoilla pitää olla mahdollisuus säilyttää omat tärkeät siteet kotipaikkaan ja läheisiinsä.

Laura Tolkkinen & Terhi Sundström, Espoo

Takaisin ylös >

Sivistykseen ja koulutukseen panostaminen entistä tärkeämpää poikkeusoloista toipumisen ja kansakunnan menestymisen kannalta

Koronapandemia on asettanut kansakuntamme uudelleen sen eteen, että on entistä tarkemmin punnittava arvojemme pohjalta, mihin meidän kannattaa nyt panostaa. Sivistys ja koulutus ovat olleet kansakuntamme menestyksen tae siitä lähtien, kun K. J. Ståhlberg 100 vuotta sitten 15.4. 1921 vahvisti lain kaikille yhteisestä oppivelvollisuudesta. Tämä oppivelvollisuuslaki on osoittautunut ratkaisevaksi Suomen hyvinvoinnille ja menestykselle. Koulutukseen panostamalla vaikutetaan myönteisesti tulevaisuuteen.

Suomi on monta kertaa historiansa aikana ollut tiukan paikan edessä. Haasteita on aiemminkin ollut ja niistä on aina selvitty. Yksi tärkeimmistä kansakuntamme selviytymisen tukipilareista on ollut yleinen oppivelvollisuus, joka on mahdollistanut meille kaikille laajan sivistystason. On entistä tärkeämpää, että me säilytämme sivistyksellisen perinnön jälkipolvillemme ja takaamme heille tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa, oppia ja kouluttautua heidän omien toiveidensa ja tavoitteidensa mukaisesti, jotta kansakuntamme sivistyksellinen perintö kantaa ja kasvatukseen ja opetukseen tai paremminkin kasvuun ja oppimiseen panostetaan ja pidetään ne koulutuspolitiikassa ja valtakunnan ja kuntien päätöksenteossa kärkihankkeina. Panostamalla lapsiin ja nuoriin juuri nyt luodaan vahva ja vakaampi tulevaisuus jälkipolvillemme! Uskon, että me kaikki haluamme olla tekemässä päätöksiä ja tekoja paremman tulevaisuuden puolesta ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä osallisuuden lisäämiseksi. Koulutus on tärkeä osa tätä kokonaisuutta.

Nyt, kun rokotukset maailmanlaajuista covid 19-pandemiaa vastaan ovat edenneet myös Suomessa, on suunnattava alkuun ajatukset siihen, kuinka selviydymme ja toivumme näistä poikkeusoloista. Kriisistä selviytyminen vaatii nyt valtakunnan ja kuntien päättäjiltä ja opetuksenjärjestäjiltä toimenpiteitä ja hallittua korona exit-strategiaa. Opettajat olisi saatava pikatahtia rokotettua ja samalla tulisi vauhdittaa oppilaiden rokottamista. Myös tehosterokottamista kolmanteen kertaan on väläytelty ja sen suunnittelu etenee THL:n ja terveysviranomaisten ohjeistuksilla sekä valtioneuvoston päätöksillä. Koulut ja oppilaitokset aloitettiin perusopetuksessa ja toisella asteella lähiopetuksessa ja lähiopetuksen pitäminen ensisijaisena opetusmuotona onkin ensiarvoisen tärkeää. Tämän mahdollistamiseksi tarvittaneen pikatestauksia ja turvallisuus- sekä terveysmääräysten tarkkaa noudattamista ja valvomista. Samalla on tärkeä muistaa, että varhaiskasvatuksessa on oltu koko korona-ajan lähikontakteissa. Henkilöstön ja esihenkilöiden oikea-aikainen ja sisällöltään yhtenäinen tiedotus ja opetushenkilöstön ja oppilaiden suojaaminen opetuksen kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta alkaen on tärkeää. Tässä valtioneuvosto, terveysviranomaiset ja kunnat sekä opetuksenjärjestäjät ovat onnistuneet ajoittain hyvin ja tätä hyvää työtä on jatkettava. Korona-ajan jatkuessa ennakoitua pidempään on parannettavaakin tiedottamisen selkeydessä toki ilmennyt.

Hyvinvointi on tärkeä osa alan vetovoimaa

Poikkeusolot ovat tuoneet esille lasten, nuorten ja aikuistenkin lisääntyneet mielenterveysongelmat ja tuen tarpeen. Korona-aikana on kertynyt oppimisvajetta sekä myös hyvinvointivajetta. Oppimisvajeen ja hyvinvointivajeenkin paikkaamiseen on varattava riittävästi resursseja. Myös opetusalan henkilöstö on ollut lujilla ja tuoreimpana tietona on kerätty tutkimustietoa opettajien kuormitukseen ja työhyvinvointiin liittyen. Helsingin yliopiston Aro-Salmelan tutkimus syksyltä 2020 kertoo n. 70 %:n opettajista kokeneen jonkinasteista uupumusta työssään. Myös OAJ:n oma kysely opettajille viime keväänä kertoi, että jopa kolmannes opettajista on miettinyt koronavuonna alanvaihtoa. Viimeisimmän kyselyn mukaan jopa 57 % opettajista on miettinyt alanvaihtoa viimeisen vuoden aikana. Tuo alanvaihtoa miettivien luku on siis selvästi kasvussa ja se kertoo karua kertomaa siitä, että opettajien työn vaativuutta on syytä tarkastella ja ottaa viesti vakavasti. Yleisimmät syyt kyselyn mukaan sille, että alan vaihtoa opettajakunnan keskuudessa yhä laajemmin mietitään, ovat työn kuormittavuus, lisääntynyt työmäärä ja palkkataso. Miten taataan opettajien jaksaminen ja työhyvinvointi jatkossa, että korkeasti koulutettujen opettajien pysyvyys alalla taataan ja kuinka säilytetään opettajuuden vetovoima, jotta opettajankoulutukseen on jatkossakin imua ja opettajan työ koetaan merkityksellisenä nyky-yhteiskunnassamme?

Nyt tarvitaan monivuotinen elpymispaketti, jolla taataan opettajuuden vetovoima ja laadukas ja tasa-arvoinen opinpolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja aina korkeakouluihin asti. Samalla on muistettava elinikäinen koulutus, nuorten opettajien mentorointi ja opettajien työhyvinvoinnin tehokkaampi tukeminen. Tarvitaan kansallinen suunnitelma, valtion rahoitusta sekä kuntien ja opetuksen järjestäjien omat suunnitelmat ja toimet, siis sivistys- ja koulutuspoliittinen suunnitelma ja ohjelma, jota päivitetään säännöllisesti.

Perusrahoitus kuntoon

Koulutuspoliittista selontekoa (kevät 2021) varten OAJ esitti riittävää rahoitusta, jotta pysytään pohjoismaisella tasolla, laatukriteerejä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, tasa-arvoisen koulupolun mahdollistamista varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta, normituksen lisäämistä ja kelpoisuusvaatimuksia (mm. varhaiskasvatukseen maisteritaso, opettajarekisteri). Koulutuspoliittisessa selonteossa yhdeksi toimenpiteeksi nimettiin varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen lainsäädännön kokonaisuus. Maan hallitus käynnisti lainsäädäntöä ja rahoitusta kokonaisuutena tarkastelevan valmistelun keväällä 2021. Valmistelu jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Tärkeää olisi turvata tasa-arvoinen, laadukas ja riittävästi resursoitu varhaiskasvatus ja esi- ja perusopetus koko maassa, koska tämä muodostaa vahvan kivijalan koko yhteiskuntamme sivistyksen kannalta. Vuosina 2012–2019 koulutuksesta leikattiin 2 miljardia ja vuositasolla perusrahoitus jää edelleen vajaaksi, emmekä yllä rahoituksessa tällä hetkellä pohjoismaiselle tasolle.

Kasvatuksen ja koulutuksen perusrahoitus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa tulisi saada kuntoon, jotta se omalta tärkeältä osaltaan tukisi yhtä 2000-luvun isointa muutosta oppivelvollisuuden laajentamista ja sen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Myös toisen asteen koulutuksen perusrahoitusta lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta tulee edelleen kasvattaa. Ilman riittävää koulutuksen perusrahoitusta yhä useampi oppilaista ei saavuta sellaisia tietoja ja taitoja perusopetuksen aikana, että heidän jatko-opiskelumahdollisuutensa tulisi turvatuiksi. Yhä useampi, jopa 11 prosenttia oppilaista jää perusopetuksen ja toisen asteen välisessä nivelkohdassa vaille riittäviä kielellisiä ja matemaattisluonnontieteellisä tietoja ja taitoja selviytyäkseen edes toisen asteen opinnoista. Tuo luku on huolestuttavan iso ja se haastaa koulutuspolitiikkaamme suunnan muutosta.

Oppivelvollisuuden laajentaminen tuo kunnille eteen tärkeitä päätöksiä

Oppivelvollisuuden laajentaminen on yksi tämän syksyn 2021 ajankohtaisimmista ja merkityksellisimmistä asioista koulutuspolitiikan kannalta. Oppivelvollisuus pidentyi uudistuksessa 16 vuodesta 18 vuoteen. Samalla toisen asteen opetus muuttui maksuttomaksi 20 ikävuoteen asti. Lisäksi vuoden 2022 alusta alkaa uusi tutkintoon valmistava koulutus. Oppilaan ohjaaminen toiselle asteelle jää kuntien vastuulle, jolloin oppilaanohjausta on täytynyt lisätä perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa.

Paikallisesti oppivelvollisuuden laajentamisessa on kuntien, kuntayhtymien sekä opetuksenjärjestäjien kannalta tehtävä tärkeitä päätöksiä. On ollut yhteiskunnallisesti tärkeä vaikuttaa, että tässä isossa muutosvaiheessa asiat on valmisteltu ja ne myös toteutetaan hyvin. Rahoitus ja riittävät resurssit on suunnattava oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoon. On otettava huomioon, että esihenkilöiden työtaakka tulee kasvamaan ja sitä hillitsemään tulisi palkata riittävästi apulaisjohtajia. Opinto-ohjauksen lisätarpeeseen tulisi vastata palkkaamalla riittävästi opinto-ohjaajia. Oppimateriaalihankintoja ajatellen tulisi kuunnella opettajia ja ottaa heidän näkemyksensä hankintoja tehdessä huomioon. Samalla opettajien tekijänoikeudet on otettava huomioon ja ymmärrettävä, ettei opettaja ole velvollinen tekemään muille oppi- ja opetusmateriaalia. OAJ on kehittänyt laskurin kunnan velvotteiden budjetointia varten. Se on vapaasti käytettävissä.

Oppimisen tuen uudistaminen on meneillään. Kolmiportaisen tuen ongelmat ovat olleet näkyvillä siitä lähtien, kun lakiuudistus toteutettiin. Nuo ongelmat on tunnistettu ja ristiriitaa ja erilaisia tulkintoja on olemassa esimerkiksi tehostetun ja erityisen tuen välisistä eroista ja erityisopettajien kelpoisuuksista. Kaikkialla oppilaat eivät ole saaneet tarvitsemaansa tukea oppimiseensa ja on monin paikoin koettu, että tuen tarpeisille on tehty kirjallisia suunnitelmia, mutta käytännön tuki oppilaalle on jäänyt esim. puutteellisten resurssien takia vähäiseksi tai vajaaksi. Varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa on käynnissä oikeus oppia-kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena on uudistaa kolmiportaista tukea ja luoda varhaiskasvatukseen vahvempaa lainsäädäntöä. Joka tapauksessa riittävä tuki oppilaalle tulisi taata koko koulupolun ajan mukaan lukien toinen aste. Mielestäni tulisi myös kartoittaa erityisluokkien tarve.

Etäoppimisen mahdollisuudet ja haasteet

Korona-aikana etätyön osuuden kasvamisen myötä on syytä tarkastella myös etäoppimista ja sen mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksiakin. Perusopetuksen osalta lienee kaikille selvää, että lähiopetus on pääasiallinen toimintatapa ja nykyinen lainsäädäntö rajaa etäopetuksen ja etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen toteuttamista osana perusopetusta aivan riittävällä tavalla. Tässä mielessä lainsäädäntöä ei liene tarpeellista väljentää. Lähtökohtana tulisi joka tapauksessa aina olla ensisijaisesti opetuksen laatu ja tavoitteet. Opetuksen monipuolistamiseksi etäyhteyksiä on varmasti mahdollista hyödyntää ja toiselta asteelta alkaen sitä voidaan lainsäädännöllisestikin hyödyntää enemmän. Silloinkin opetuksen laatu, tavoitteet ja opiskelijoiden edellytykset hyödyntää etäopetusta opiskelussaan on aina laitettava etusijalle. Etäopetus ei saa missään nimessä toimia säästökeinona, jolloin unohtuu opetuksen laatutekijät ja opetukselle asetetut tavoitteet.

Digitalisaatio luo meille kaikille ja erityisesti opetukselle mahdollisuuksia ja sen monipuolinen hyödyntäminen on välttämätöntä ja kannattavaa tulevaisuuden kannalta. Digioppimiseen ja oppimisen digitalisaatioon on noussut yhä vahvemmin tarve luoda kansallinen visio. Digitaidot on ymmärrettävä kansalaistaidoiksi ja yhteisen kansallisen vision toteuttamiseksi esim. Opetushallitus on ilmoittanut olevansa siinä vahvasti mukana. Korkeakoulujen Digivisio 2030-hankkeen avulla on tavoite uudistaa suomalaista korkeakoulutusta digitalisaation avulla ja tehdä Suomesta joustavan oppimisen mallimaa. Hanke pyrkii kehittämään korkeakoulujen verkkopedagogiikkaa, luomaan yhteisiä toimintamalleja ja jopa yhteisen digitaalisen palvelualustan. Nähtäväksi jää, kuinka tuo hanke kehittää digitalisaatiota Suomessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Toiveikkuutta on ilmassa ja tässä meillä suomalaisilla on mahdollisuus jälleen tuoda osaamistamme kansainvälisestikin esille.

Väliriihessä OAJ tavoitteli koulutuksen rahoituksen tasokorotusta, määräaikaisista rahoituksista pysyvämpiin siirtymistä, mentoroinnin painopistettä uran alkuvaiheessa oleville opettajille, opettajamitoitusta, TKI-rahoituksen lisäämistä ja erityispainotuksena oli monivuotinen elpymispaketti. Onneksi opetusleikkaukset jätettiin tekemättä. Sen sijaan tarkemmat, yksilöidymmät ja konkreettiset keinot elpymispaketin osalta jäivät vielä toteutumatta. Opettajamitoitus ja opettajarekisteri nostettiin esille, mutta tarkempi konkretia ja sitoutuminen näihin tavoitteisiin on vielä kesken. Kansakunnan menestymisen kannalta tutkimuksesta on lyhytnäköistä leikata. Panostus kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen on ensiarvoisen tärkeää kansakuntamme sivistyksen ja sitä myötä menestymisemme kannalta.

Lisää kielitietoisuutta ja parempaa kielikoulutusta

Koulutuspolitiikan ja kansakuntamme sivistyksen ja tulevaisuuden kannalta on keskeistä myös nostaa esille kieliohjelma ja kotouttaminen. Monikulttuurisuus on kasvava osa tulevaisuuden Suomea. On tärkeä edistää monikulttuurista ja suvaitsevaa Suomea, joka kantaa globaalia vastuuta ja antaa tukea ja apua sitä tarvitseville. Kansainvälisyydellä ja monikulttuurisuudella on mahdollisuus rikastuttaa suomalaista yhteiskuntaa. Tämä vaatii kuitenkin konkreettisia kotouttamista edistäviä toimenpiteitä. Suomeen tulleiden maahanmuuttajien tulee päästä nopeasti koulutuspalvelujen piiriin, jolloin kotoutuminen lähtee heti käyntiin. Kielen oppiminen on keskeistä kotoutumisen onnistumiseksi. Kunnissa on suunnattava lisärahaa päiväkodeille ja kouluille, joissa on paljon maahanmuuttajia. Pitkällä aikavälillä valtion budjetissa kotouttamisen määrärahat tulee vähintään kymmenkertaistaa.

OAJ:n ehdotuksen mukaan muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvalle lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle on säädettävä oikeus saada S2 (suomi toisena)/R2 (ruotsi toisena)-opetusta varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun asti. Opetushallituksen kielitasotesteillä ja niiden kehittämisellä voidaan kouluilla tunnistaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden kielitaidon ja kielen opetuksen tarpeet, jolloin mahdollistetaan lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden oman kielitason vaatima ja vastaava opetus. Tarvitaan myös oman äidinkielen opetusta, joka toimii pohjana muiden kielten oppimiselle ja valmistavaa opetusta sellaisille lapsille ja nuorille, joiden kielitaito ei riitä peruskoulun tai 2. asteen koulutuksen aloittamiseen. Opettajien monikulttuurisuustaitoja tulee opettaa pakollisina opettajien perusopinnoissa ja opettajien täydennys-koulutuksella tulee lisätä monikulttuurisuusosaamista. Myös aikuisopettajia on koulutettava maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajiksi ja yliopistoissa tulee lisätä kielitietoisuuden ja kielenoppimiseen liittyvää tutkimusta. Olennaista on myös se, että koulutetut maahanmuuttajat työllistyvät nopeasti.

Katse tulevaisuuteen

Viime aikoina on nostettu keskusteluun suomalainen koulujärjestelmä ja sen pärjääminen kansainvälisessä vertailussa. Pisa-tutkimuksien perusteella Suomi näyttäytyi tulosten perusteella kärkimaana näissä tutkimuksissa vielä 2000-luvun vaihteessa. Nyt tilanne on se, että suomalaisten koululaisten menestys äidinkielessä sekä matemaattisluonnontietellisessä osaamisessa on selvästi laskenut. Lukutaidon heikkeneminen on yksi syy heikompiin tuloksiin äidinkielen osaamisessa. Samalla on nostettu esiin inkluusio ja kolmiportaiseen tukeen riittyvä puutteellinen käytännön toteutus. Samalla, kun oppimisen tukea on uudistettu, ei ole huolehdittu, että oppilaat saisivat käytännössä oppilaitosarjessa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle riittävää oppimisen tukea. Opetusryhmät ovat usein liian isoja ja erityisopetuksen resurssit eivät aina vastaa tuen tarvetta. Yksi merkittävimpiä asioita on oppimisen tukeen ja erityiseen tukeen liittyvät kehittämistoimet. Samalla, kun kehitetään varhaiskasvatuksesta alkaen oppimisen moniammatillista tukea ja paikataan kertynyttä oppimisvajetta, on huolehdittava, että laajennettu oppivelvollisuus toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla peruskoulun ja toisen asteen välisessä nivelvaiheessa.

Varhaiskasvatuksessa meneillään oleva kaksivuotinen esiopetuskokeilu 105 kunnassa antaa seuraavan neljän vuoden ajalta tärkeää tietoa ja kokemusta varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Soten siirtyminen hyvinvointialueille 2023 vuoteen mennessä nostaa kasvatuksen ja opetuksen kuntien tärkeimmäksi järjestämistehtäväksi. Erityisen tärkeää on mielestäni taata riittävä opetustarjonta ja toimiva tuki jokaiselle lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle ja huolehtia myös oppilashuollon toimivuus siten, että oppilashuolto säilyy soten myötä yhä kiinteänä osana koulujen moniammatillista tukea. Missään nimessä emme saa lähteä kunnissa leikkaamaan tuntikehystä, emmekä lomauttamaan varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen ja oppilaitosten henkilökuntaa. Päinvastoin on panostettava opettajien koulutukseen, opetushenkilöstön hyvinvointia täytyy tukea kaikin mahdollisin toimin, parantaa opettajien ja esihenkilöiden palkkausta varhaiskasvatuksesta alkaen ja tukea johtamista. Opettajamitoitus ja opettajien kelpoisuuksien varmistaminen opettajarekisterillä ovat seuraavia kehitysaskeleita. Myös esihenkilöiden jaksamista tulee tukea rehtori- ja johtajamitoituksella.

Tutkimusten mukaan väestökehitys luo seuraavan 20 vuoden aikana meille uusia haasteita, kun syntyvyys laskee, 7-12-vuotiaiden määrä laskee ja samalla ikääntyvien yli 65-vuotiaiden määrä puolestaan tulee kasvamaan. Epäilemättä tuo kehitys tulee vaikuttamaan myös kouluverkkoomme. Kaikesta huolimatta meillä on käsissämme sukupolvi, jonka kasvatukseen, opetukseen ja sivistykseen panostamalla varmistamme kansakuntamme menestymisen ja samalla syrjäytymisen ehkäisemisen tulevaisuudessa, mitattiinpa sitä millä mittaristolla tahansa. Alati muuttuvien yhteiskuntamme rakenteiden ja työelämän murroksen aallokossa tarvitsemme entistä enemmän yhteistyötä yli toimiala-, puolue-, kunta- ja maakuntarajojen. Yhteistyötä tarvitaan tulevaisuudessa myös tulevien hyvinvointialueiden, sairaanhoitopiirien ja kolmannen sektorinkin välillä. Luonnollisesti kodin ja koulun välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Panostus lapsiin ja nuoriin monella tavalla myös harrastustoimintaa tukemalla on samalla sijoitus tulevaisuuteen. Tulevaisuus ei ole vain tuolla jossakin. Tulevaisuutta tehdään tässä ja nyt.

Tuomo Suihkonen, Kerava

Takaisin ylös >

Monipaikkaisuus uusmaalaisin silmin

Keskustan monipaikkaisuuslinjauksen mukaan monipaikkaisuus tarkoittaa meille väljempää elämää. Koronapandemia toi mukanaan ajatuksen maallemuuttobuumista ja etätyö on mahdollistanut aiempaa vapaamman oleilun vapaa-ajan asuinnoilla. Monipaikkaisuus ilmiönä on kuitenkin paljon muutakin kuin töiden tekemistä mökiltä – etenkin Uudeltamaalta katsottuna. Meillä on enemmän mökille lähtijöitä kuin sinne tulijoita, eivätkä korkeat asumiskustannukset mahdollista kakkosasuntoa kaikille. Mitä kaikkea monipaikkaisuus on uusmaalaisin silmin?

Monipaikkaisuus mahdollistaa väljemmän elämän

Monipaikkaisuudesta puhuttaessa ensimmäisenä mieleen tulevat mökkeily ja vapaa-ajan asukkaat, jotka suuntaavat kakkosasunnoilleen kesäisin. Monipaikkaisuutta tarkasteltaessa laajin ilmiö onkin kakkosasunnoille liikkuminen, joka koskettaa noin 2,5 miljoonaa suomalaista (Valtioneuvosto 2021). Vapaa-ajan asumisen lisäksi monipaikkaisuus voi olla esimerkiksi työn, opiskelun tai ihmissuhteiden perässä liikkumista. Siinä missä mökille lähdetään harvoin pakon sanelemana, esimerkiksi työn perässä kulkeminen voi olla pakotettua monipaikkaisuutta.

Monipaikkaisuuden kannalta koronapandemian mahdollistama laaja etätyö-, etäkoulu- ja etäopiskelukokeilu on ollut lottovoitto. Näin nopeaa toimintakulttuurin muutosta ei olisi tapahtunut ilman pakottavaa tekijää. Tuli näytettyä, että yhtä hyvin monia asiantuntijatöitä voi tehdä paikkariippumattomasti ja oppilaat voivat välillä opiskella kotoa käsin. Koko maan laajuinen etäelämäkokeilu osoitti, että monen kaipaama monipaikkainen arki on mahdollista järjestää nykyisen teknologian avulla.

Monipaikkaisuus ei kuitenkaan ole mutkaton ilmiö. Tällä hetkellä se jakaa ihmiset niihin, joiden työ on tehtävissä paikkariippumattomasti ja niihin, joilla samaa mahdollisuutta ei ole. Tietyt ammatit vaativat työntekijän läsnäoloa eikä työn tekeminen etänä ole mahdollista. Toisaalta moni asia on järjestettävissä, jos on valmis haastamaan nykyisiä toimintatapoja vähän laajemmin. Voisiko järjestää esimerkiksi työkierron, jossa sairaanhoitaja tai poliisi voisi työskennellä osan vuodesta toisella paikkakunnalla?

Kaupungeissa monipaikkaisuus tuo väljyyttä ja vapaa-aikaa, mutta myös tyhjiä tiloja

Keskustan monipaikkaisuuslinjauksessa visioidaan myös sitä, mitä monipaikkaisuus mahdollistaa kaupungeissa. Kun jokaisen osaajan ei tarvitse muuttaa kaupunkiin työn perässä, paine tiivistää kaupunkirakennetta laskee ja jo näin voidaan vaalia väljempää kaupunkirakennetta. Samalla monipaikkainen voi olla kaupungin sisälläkin: erilaisia siirtolapuutarhoja ja viljelypalstoja pitäisi olla tarjolla kohtuuhintaan riittävästi, jotta lähiluonto olisi tarjolla esimerkiksi ilman autoa liikkuvalle.

Monipaikkaisuus liitetään kiinteästi etätyöhön, joka puolestaan vähentää kaupunkilaisten liikkumisen tarvetta. Uudenmaan piirin jäsenkyselyssä (jatkossa ”jäsenkysely”) monipaikkaisen elämän ajateltiin vähentävän ruuhkia ja työmatkoihin käytettyä aikaa. Tähän riittää jo pelkkä etätyön suosiminen, mutta tietysti esimerkiksi perjantailta tuttua mökkiruuhkaa vähentää se, että mökille voi siirtyä muinakin viikonpäivinä.

Kaupungeista käsin katsottuna näkyy myös monipaikkaisuuden toinen puoli: kun vapaa-ajan asukkaat lähtevät mökeilleen ja opiskelijat palaavat kotipaikkakunnilleen, heidän kaupunkikotinsa jäävät tyhjilleen. Kesäaikaan voi olla haastava tavoittaa osallistujia taloyhtiön talkoisiin, kun asukkaat ovat siirtyneet muualle. Etätyön mahdollistama mökkeilykauden piteneminen laajentaa ilmiötä kesäkuukausia pidemmäksi jaksoksi. Pohdittavaa riittää siis siinä, miten vapaa-ajan asukkaiden liikkuvuus näyttäytyy kaupungeista käsin.

Sen lisäksi että monipaikkaisuus on helpointa järjestää paikkariippumatonta työtä tekeville, se vaatii myös riittävän korkeaa tulotasoa. Vaikka vapaa-ajan asunto olisikin vaatimaton perintömökki, kukkaroa verottavat ylläpito- ja matkakulut, kenties kulkemiseen vaadittava auto. Kaupungeissa asumiskulut ovat korkeammat kuin pienemmissä kunnissa, jolloin vapaa-ajan asumisen kustannukset yksinkertaisesti karkaavat monen ulottumattomiin. Tästä näkökulmasta katsottuna monipaikkaisuus saattaa olla vain tietyn väestöryhmän oikeus.

Monipaikkaisuuden haasteet ja mahdollisuudet – muuallakin kuin mökkikunnissa

Mökkikunnista käsin katsottuna monipaikkaisen elämän nykyistä parempi mahdollistaminen tuo paikkakunnille lisää elinvoimaa, monikuntalaisuuden mahdollistuessa verotuloja ja aktiivisia asukkaita. Toisaalta samalla täytyy järjestää enemmän palveluita, järjestää esimerkiksi etätyötiloja ja mahdollisesti koulu- ja päiväkotipaikkoja. Vapaa-ajan asukkaat olisi hyvä osallistaa myös kunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Uudeltamaalta käsin katsottuna monipaikkaisuus näyttäytyy mökkeilyä monitahoisempana ilmiönä. Meillä mökkipaikkakuntien kärkilistalla paikkaansa pitää Lohja, mutta monet muut pienemmät kunnat jäävät ikään kuin monipaikkaisuuden paitsioon: ne eivät ole sen paremmin suosittuja mökkikuntia kuin väljyydestä hyötyviä kaupunkejakaan. Moni olikin vastannut jäsenkyselyyn, ettei monipaikkaisuus ole kovin relevantti ilmiö omassa kotikunnassa. Kun monipaikkaisuutta katsotaan vapaa-ajan asutusta laajemmin, ilmiö tuo jotain varmasti myös näihin kuntiin.

Monelle opiskelijalle monipaikkainen elämä on liikkumista opiskelupaikkakunnan ja toisen kotipaikkakunnan välillä. Monipaikkainen elämä mahdollistaa tiiviin yhteyden säilymisen aiempaan kotikuntaan, jolloin myös paikkakunnalle palaaminen opiskeluiden jälkeen voi tuntua luontevammalta. Esimerkiksi tässä on monipaikkaisen elämän avaama mahdollisuus, joka hyödyttää myös niitä pienempiä kuntia, joilla vapaa-ajan asutus ei ole merkittävä tekijä.

Se että yhteys kotipaikkakunnalle säilyy opiskeluaikana ei riitä, jollei toiveasuinkunnassa ole tarjolla koulutusta vastaavaa työtä. Onkin ollut niin, että siinä missä korkeakouluja ei ole eikä voikaan olla tarjolla kaikkialla, myös asiantuntijatyötä on ollut hankala löytää pienemmiltä paikkakunnilta. Käytännössä etenkin moneen perheellisen, joiden pitäisi löytää mielekästä työtä kahdelle aikuiselle, on ollut haastava asettua pienemmille paikkakunnille asumaan. Mahdollisuus tehdä työtä osin tai kokonaan toiselta paikkakunnalta avaa laajemmat mahdollisuudet asuinpaikan valintaan ja luo siten tasa-arvoa alueiden välille.

Monipaikkainen elämä haastaa nykyisen ajattelumallin

Piirin jäsenkyselyssä selkeä enemmistö, noin 85 %, kannatti kaksoiskuntalaisuuden tai vastaavan mallin käyttöönottoa. Ratkaisumalli ei ole meille ongelmaton, sillä kakkoskunnille eli nykyisille vapaa-ajan paikkakunnille maksetut verotulot ovat pois kaupunkien potista. Lisäksi veroista on hyötyä vain niille kunnille, joissa on merkittävä määrä vapaa-ajan asutusta. Elämän realiteetti on kuitenkin se, ettei monenkaan elämä ole enää yksipaikkaista – vaikka moni asia yhteiskunnassamme on suunniteltu siten, että näin olisi. Esimerkiksi ajantasaisempi tapa tilastoida ihmisten asuinkuntaa helpottaisi palveluiden suunnittelua. On selvä, että yksikuntalaisuuteen perustuvaa järjestelmäämme on kehitettävä paremmin nykyihmisen arkea vastaavaksi.

Kun monipaikkainen elämä tukee ihmisten hyvinvointia ja lisää alueiden välistä tasa-arvoa, sen toteutumisen tukeminen on mielekästä. On kuitenkin varmistettava, ettei monipaikkaisuus lisää eriarvoisuutta. Miten esimerkiksi paikkasidonnaista työtä tekevät pääsisivät hyötymään tietoteknologian kehityksestä? Entä miten monipaikkaisuus vaikuttaa siellä, missä asukkaat ovat tällä hetkellä kirjoilla? Hyvä alku olisi kehittää tilastointia siihen suuntaan, että monipaikkaisuuden eri muodot voidaan tunnistaa ja saada niistä selkeää tilastotietoa. Kun monipaikkaisuutta tuetaan siten, että se lisää ihmisten mahdollisuutta joustavaan ja omannäköiseen elämään, visio väljemmästä elämästä on jokaisen ulottuvilla.

Sofia Tuisku, Espoo

Takaisin ylös >

Nuorten yrittäjyyden edistäminen kuntien yhdeksi strategiseksi kärjeksi Uudellamaalla

Vanha sanonta tietää, että yrittäjät ovat voiteluöljy työllisyyden ja elinkeinoelämän rattaissa. Yrittäjyyteen kannustaminen ja tukeminen ovat siksi asioita, joita edistää niin koko yhteiskunnan kuin kuntienkin tasolla.

Suomessa ja muissakin hyvinvointivaltioissa yrittäjien osuus väestöstä on tyypillisesti matala, ja työllistävien yrittäjien osuus vielä matalampi. Työvoiman piirissä olevasta väestöstä noin 2% on työllistäviä yrittäjiä. Lisäksi, kun tiedetään, että uudet työpaikat syntyvät pääosin alle 250 hlö ja jopa alle 50 hlö yrityksiin, näiden 2% merkitys työllistämisen kokonaiskuvassa on merkittävä. Lisäksi on huomattava trendi, jossa perheyrityksille löydetään entistä harvemmin perheen sisältä jatkaja, joten yrittäjyys ei enää kulje suvussa kuten ennen. Tämän tueksi tarvitaan myös muualta tulevaa yrittäjyyskasvatusta vastaten myös laajemmin työelämän murroksen tuomiin haasteisiin.

Jokainen tuleva työllistävä yrittäjä asuu jossain kunnassa ja entistä suurempi osa uusista yrityksistä perustetaan Uudellamaalla. Asia on ajankohtainen, koska juuri nyt tehdään kaupunkien ja kuntien valtuustokauden talousarvioita ja strategioita. Tähän liitettynä jokaisella kaupungilla on varmasti tavoitteita työllisyyden ja työpaikkojen luomisessa. Yrittäjyydellä on tässä keskeinen roolinsa. Yrittäjyys tulisi olla laaja-alaisesti huomioituna niin koulutus- kuin elinkeinopolitiikassa. Erityisesti nyt soteuudistuksen jälkeen kuntien rooli elinkeinopolitiikassa suhteellisesti korostuu.

Tämän johdosta Keskustan tulee tukea nuorten yrittäjyyttä, jotta varmistetaan työpaikat ja hyvinvointi myös tulevaisuudessa Uudellamaalla. Koska yrittäjyyteen ei enää synnytä kuten ennen, tarvitaan koulutusta ja valmennusta yrittäjyyden polulle. Koulutus pitäisi lähteä jo peruskoulussa ja viimeistään 2. asteella. Tarvitaan erillisiä yrittäjäksi kasvamisen polkuja, jossa koulu ei valmista pelkästään palkkatyönä tehtävään ammattiin vaan myös oman yrityksen perustamiseen.

Esimerkkinä yrittäjyyden tukemisesta on Vantaan kaupungin vuosina 2020 ja 2021 tekemä pilotointi nuorten kesäyrittäjyyden tukemisesta yhdessä 4H:n ja TAT:n kanssa. Kaupunki on tarjonnut nuorille yrittäjyyssetelin ja mentorointia. Ohjelmissa on ollut mukana jopa 100 nuorta. 87 % nuorista koki kesäyrittäjyyden hyvänä pilottina ja osa aikoi jäädä jopa pysyvästi yrittäjäksi. Valitettavasti kaupungin puolelta jatkuvuutta ei oltu mietitty loppuun asti. Keskusta Vantaa tekikin valtuustoaloitteen miten Vantaan Kaupunki aikoo tulevaisuudessa entistä paremmin tukea monimuotoisia yrittäjyyspolkuja eri oppiasteissa peruskoulusta alkaen.

Vantaan tilannetta seuraten Keskustan tulee pyrkiä laajentamaan nuorten yrittäjyyden tukemisen myös muihin kuntiin ja kaupunkeihin. Haluamme luoda monimuotoista osaamista ja palveluita yrittäjyyden tukemisen ympärille. Huomioiden myös opettajien kyvykkyydet tukea ja kannustaa nuoria. Peruskoulun, 2. asteen ja korkeakoulupohjaisten tutkintojen tulisi enenevässä määrin tukea yrittäjyyden polkuja. Haluamme puolueena olla ratkaisemassa muun muassa seuraavia aiheeseen liittyviä kysymyksiä:

  • Kuka johtaa ja vastaa nuorten yrittäjyyden mahdollistamisesta? Miten vastuu liian hajautettua?
  • Mitä tavoitteita kaupungeilla ja oppilaitoksilla on nuorten yrittäjyyden tukemiseksi?
  • Mitkä ovat eri toimijoiden roolit koko yrittäjyyspolun matkalla kesäyrittäjyydestä itsensä työllistäjäksi?
  • Mitä vaatimuksia ja odotuksia yrittäjäksi haluavilla nuorilla on suhteessa kaupungin toimintaan?

Lisäksi opiskeluun liittyen on noussut esille oppisopimusmallit ja yrittäjyyskokemuksen liittäminen opintopisteisiin.

Keskustan tulee valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöidensä kautta olla vaikuttamassa ylläoleviin asioihin sekä kunnissa että kuntien välisessä yhteistyössä. On erittäin tärkeää antaa kaikki tuki nuorten luontaiselle aktiivisuudelle ja olla aidosti mahdollistamassa nuorten parhaan potentiaalin saamista esille. Tämä voisi olla yksi kauaskantoisimmista teoista kaupunkimme elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.

Jussi Järvinen & Eeva Tikkanen, Vantaa

Takaisin ylös >

Uusimaalainen keskusta
yrittäjän silmin

Moni on siinä käsityksessä, että kaikki yrittäjät ovat Kokoomuksen kannattajia. Itselleni Kokoomus näyttäytyy lähinnä hyvintoimeentulevien palkkatyöläisten puolueena enkä ole missään vaiheessa havainnut heidän ajavan minun, pienyrittäjän asiaa. Demarit ovat osittain jääneet 80-luvulle, vaikka yrittäjyydestä yritetäänkin puhua astetta asiallisemmin. Välillä vaan tuntuu, että demareille oli helpompaa neuvotella saunassa vuorineuvosten kanssa kuin kohdata pienyrittäjä. Vihreillä on joskus ihan asiallisia ajatuksia pienyrittäjyyteen liittyen, mutta itselleni kynnyskysymyksiä oli kuitenkin liikaa estämässä. Perussuomalaisten kannattajiin on moni pienyrittäjä liittynyt, mutta käytännössä on aikamoinen arvoitus, millaista politiikkaa he valtaan päästessään harjoittaisivat. Koen, että monella perussuomalaisten kannattaminen on yleistä tyytymättömyyden osoittamista. Itse kunnioitin aikoinaan Keskustan rauhallista ja asiallista oppositiopolitiikkaa ja pääosin sen ansiosta päädyin kannattamaan Keskustaan ja liityin jäseneksi myöhemmin.

Keskustan jäsenenä näinä aikoina on haastavaa olla. Puolueessa ja etenkin omissa somekeskusteluissamme tunnutaan keskittyvän kovin paljon miettimään, mikä on mennyt pieleen ja kaivataan jotain pelastajajohtajaa. Puolueen ulkopuoliset ja ”kansanmiehet” koilottavat suureen ääneen kuinka Sipilän hallitus oli oikeistolainen ja nyt hallitus on vihervasemistolainen. Välillä Keskusta vie ja muut vikisee ja sitten Keskusta onkin lattiamaton asemassa. Välillä tekisi mieli huutaa suoraa huutoa: ”Päättäkää jo onko Keskusta oikealla vai vasemmalla!”. En tiedä elättekö te muut keskustalaiset kuplassa, jossa vain media kirjoittaa ikävästi. Minä näen jokainen päivä tavallisten ihmisten ja ystävieni moittivan rankastikin puoluettamme somessa, mutta niissäkään valituksissa ja haukuissa ei ole mitään muuta kuin pelkkää tunnetta. Kaivetaan joku kymmenen vuoden takainen yksityiskohta ja sanotaan: Kepu pettää aina. Sitten kun itse ymmärtää syyt ja seuraukset ja osaa olla kiihkoton, tietää, että oikeita asioita tehdään. Me emme vaan aina osaa niistä viestiä.

Yrittäjänä ja Uudellamaalla asuvana näkee asiat myös vähän toisin, kun siellä muualla Suomessa. Eräs naistenlehti kirjoitti alkukesästä juttuunsa minulle tittelin maaseutuyrittäjä. Aloin silloin miettiä tarkemmin, miten näemme täällä toisemme. Asun ja yritän maaseudulla Sipoossa itäisellä-Uudellamaalla. Monen mielestä tämä on ruuhka-Suomea ja onhan tästä Helsingin kauppatorille alle 40 kilometriä. Kaupungissa asuva tyylikäs toimittaja piti minua varmaan aika eksoottisena maalaisena, kun meillä on eläimiäkin pienellä maatilallamme. Alun perin hän oli antamassa minulle titteliä maatalousyrittäjä, mutta en minä sellaiseksi rohkenisi itseäni kutsuttavan, kun olen kuitenkin verkkokauppias ja yritysneuvoja. Ainoastaan oman heinän kasvatamme. Mieleen tuli, että voiko sitä oikeasti maaseudulla harjoittaa mitään muuta kuin maataloutta. No, totuus me keskustalaiset tiedetään, mutta kyllä sen voisi muullekin kansalle kertoa, että maaseudulla on muutakin kuin maataloutta. Yhtään väheksymättä maataloutta. Maaseutu on täynnä monenlaista toimeliaisuutta ja yrittämistä ja siitä meidän kannattaisi myös viestiä.

Täällä etelässä keskustalaiseksi tullakseen tai edes puoluetta äänestääkseen pitää tapahtua aika paljon. Sitä muutosta ei tehdä esitteitä jakamalla ja satunnaisella tapaamisella torilla. Muualla on totuttu jo pienestä olemaan politiikassa mukana, sillä se on ollut kivaa yhteistä puuhaa muiden nuorten kanssa. Sukupolvelta toiselle on aate siirtynyt ja keskustalaisuus on luonnollista. Jollain paikkakunnilla se on ollut jopa ainoa tapa päästä vaikuttamaan politiikassa. Täällä etelässä keskustalaisena olet kummajainen. Silti emme voi ummistaa silmiämme siltä, että tänne etelään porukka pakkaantuu. Ihan viime aikoina on puhuttu kakkoskodeista ja maaseudun uudesta tulemisesta, mutta ei se tätä kehitystä kokonaan valitettavasti poista eikä pelasta Keskustaa.

Jos emme halua olla niitä viimeisiä keskustalaisia, jotka sammuttavat valot, meidän tulee ymmärtää miksi muualta Uudellemaalle muuttava keskustataustainen ihminen alkaa äänestää jotain toista puoluetta ja mitä tälle asialle voisi tehdä. Nyt on se hetki, jolloin on mahdollisuus vaikuttaa ja saada jopa perinteisesti muita puolueita kannattaneita täällä Uudellamaallakin Keskustaa äänestämään. Täällä ratkaistaan Keskustan tulevaisuus.

Ilahtuneena olen usein lukenut Keskustanuorten ajatuksia. Esimerkiksi 5.9.2021 Henna Takalon kannanotossa ilmaisemat asiat yrittäjyydestä ovat juuri sellaisia toimenpiteitä, joita tarvitaan ja joita pienyrittäjät arvostavat. Yrittäminen pitää tehdä kannustavaksi ja yksinkertaiseksi, yrityksen lopettamista pitää helpottaa ja paikallista sopimista lisätä sekä yrittäjän sosiaaliturva pitää saattaa samalla tasolle kuin työntekijöiden. Tässä ei missään puhuta maaseudusta tai antauduta vastakkainasetteluun kaupungin ja maaseudun välillä.

Tämä hetken keskusteluissa tuntuu korostuvan erityisesti Vihreiden ja Keskustan vastakkainasettelu. Keskusta nähdään puolueena, joka kynsin hampain vastustaa kestävää kehitystä. En sano, että näin on, mutta meidän tulee kiinnittää huomiota viestintään. Tämänkin asian Keskustanuoret ovat ilmaisseet erittäin hyvin: ”Keskustanuoret muistuttaa, että kestävän talouskasvun perustana on ympäristön kannalta kestävä kehitys. On selvää, että kaikilta sektoreilta vaaditaan päästövähennyksiä. Keskustanuoret katsoo, että EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahoitusta tulisi hyödyntää investointeihin, jotka mahdollistavat päästöjen vähentämisen myös maataloudessa. Samoin merkittävä osa tulevien vuosien kansallisista tutkimus- ja kehityspanostuksista on suunnattava ilmastotoimien vauhdittamiseen ja kiertotalouden edistämiseen” (Hanna Markkanen, 29.8.2021).

Kokoomus ja Perussuomalaiset, Sosiaalidemokraatit ja Vihreätkin hyötyvät vastakkainasettelusta. Keskellä on sen takia tuulista. Uskon kuitenkin, että oikeasti merkittävä osa suomalaisista ja etenkin yrittäjistä sijoittuu käytännön aatemaailmaltaan keskelle. Pienyrittäjän identiteetti ei ole välttämättä äärimmäisen oikeistolainen, mutta toisaalta vasemmistokaan ei oikein innosta. Suurin osa yrittäjistä ei haaveile rikkauksista vaan haluaa ihan vaan ansaita toimentulon itselleen ja perheelleen.

Maaseutu vastaan kaupunki tai kestävä kehitys vastaan sen jarruttaminen pitää unohtaa. Nyt on mietittävä miten hanskaamme tilanteen viestien oikein. Uudellamaalla ja yrittäjien äänissä on paljon voitettavaa. Kuunnellaan meidän nuoria, sieltä se totuus tulee. Otetaan sosiaalinen media uudella tavalla haltuun ja tehdään töitä asiamme eteen muulloinkin kuin juuri ennen vaaleja. Uusimaalainen Keskusta kaipaa nyt koko Keskustan apua.

Sari Rauvanto-Eriksson, Sipoo

Takaisin ylös >

EtusivuPolitiikka ja toimintaUusmaalainen Keskusta -pamfletti