Hyvä olo ja palvelut kuuluvat kaikille

 

Keskusta haluaa viedä sosiaali- ja terveyspalvelut (SOTE) mahdollisimman lähelle kaikkia Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaita. Palvelut on turvattava riippumatta henkilön asuinpaikasta, iästä, äidinkielestä tai kyvystä hakeutua palveluiden käyttäjäksi. Kansalaisten pitää saada palvelut nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Niiden tuottamista tulee tehostaa teknisin ratkaisuin, jotka vapauttavat henkilöstön aikaa ihmisen kohtaamiseen. Haluamme toteuttaa sen käytännössä näin:

Hoitoon ilman viiveitä

Riittävän aikaisin annettu apu lisää hyvinvointia ja alentaa kustannuksia kaikissa SOTE-palveluissa. Matala kynnys tarkoittaa sekä palveluun hakeutumisen helppoutta että palvelun tuottajan mahdollisuutta antaa apua heti ongelmien ilmaantuessa. Se vaatii helposti löydettäviä ja käytettäviä tapoja varata aika sekä joustavia resursseja palvelun tuottamiseen.

Puhelinpalveluiden- ja sähköisten kanavien lisäksi SOTE-henkilöstön pitää olla tavoitettavissa asukkaiden arjessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi masentuneen nuoren ensikontaktia koulun terveyspalveluihin, kotiin tulevaa apua etävastaanoton onnistumiseen tai sote-ammattilaisten jalkautumista ajoittain kauppakeskuksiin.

Yhteistyön yritysten kanssa tulee olla saumatonta. SOTE-alueen on pidettävä erityistä huolta pienten yritysten mahdollisuudesta tarjota palveluja.

Jos julkiseen palveluun ei pääse nopeasti, keskustan mielestä asiakas pitää ohjata hänen niin halutessaan paikallisen yksityisen toimijan huomaan. On tärkeää, että tällöinkin tieto liikkuu turvallisesti ja on ajantasaisesti hoitoon osallistuvien toimijoiden käytettävissä. Yhteistyön tulee perustua sopimuksiin ja täyttää sovitut vaatimukset laadun ja käytäntöjen osalta.

Ja kun hätä on suurin, avuntarvitsijan pitää voida luottaa nopeaan pelastuspalveluun ja ensihoitoon.

Rohkeasti teknologiaa hyödyntäen

Väestöennusteen mukaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väestö kasvaa edelleen ja keski-ikä nousee lähivuosikymmeninä. Tämä merkitsee hoidon tarpeen merkittävää lisääntymistä. Jo nykyisellään SOTE-henkilöstö tekee työtä jaksamisensa ylärajalla. Työvoiman tarve kasvaa ja tekijöistä on jo nyt pulaa. Tämän yhtälön ratkaisu vaatii innovaatioita ja rohkeutta ottaa käyttöön teknisiä ratkaisuja.

Etävastaanotot ovat hyvä esimerkki toimintatavan muuttamisesta sellaiseksi, jossa sekä asiakas että palveluntuottaja hyötyvät. Tulkkauspalvelun ottaminen mukaan etäyhteyteen helpottaa kommunikointia. Tekoäly puolestaan mahdollistaa perinteisen perus- ja erikoissairaanhoidon rajan siirtämisen alemmaksi. Potilaan diagnoosi saadaan nopeammin ja hoito käyntiin aiemmin.

On tärkeää ymmärtää, että uudet teknologia-avusteiset toimintamallit eivät sovellu kaikkiin tapauksiin ja palveluihin. Teknologian hyödyntäminen ei myöskään saa luoda uutta estettä hoitoon hakeutumiseen.

Tehoa alueen yhteistyöstä

Uusi hyvinvointialue mahdollistaa paikallisten hyvien käytäntöjen jalkauttamisen laajemman alueen eduksi ja tehostaa resurssien käyttöä.

Keskustan mielestä hyvinvointialueelle pitää luoda vahva pohjoinen ulottuvuus. Keravan sote-palvelukeskuksen palveluista pääsevät hyötymään myös Korson ja muun Pohjois-Vantaan asukkaat.

Palveluiden ostossa haluamme hyödyntää paikallisten toimijoiden osaamista. Alueen tulee tehdä hyvää yhteistyötä naapureidensa kanssa ja laajemminkin. Jos asiantuntija ei ole vapaana omalla alueella, voi apu tarvittaessa tulla muualtakin Suomesta – jossain on aina vapaa resurssi.

Kotona tapahtuva hoitaminen ja omaishoitajuus ovat ensiarvoisessa roolissa tulevaisuuden kestävissä SOTE-palveluissa. Omaishoitajia pitää tukea ja omaishoitajien verkostoja kehittää. Yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden kanssa tulee tehostaa.

Suuremmalta palvelun järjestäjältä voimme edellyttää myös parempaa osaamista johtamisessa ja hallinnon hoitamisessa.  SOTE-tekijät ansaitsevat hyvän työnantajan, osaavan esimiehen sekä mahdollisuuden kehittyä työssään. Tavoitteena pitää olla hyvinvointialueen johtaminen joka päivä eilistä paremmin.

Kaikki mukaan!

Muutos on mahdollisuus tehdä asiat toisin. Kestävät palvelut rakennetaan yhdessä. Tule mukaan!

Lue lisää
www.keskusta.fi
www.vantaankeskusta.fi
www.keravankeskusta.net

 

 

EtusivuVantaan ja Keravan hyvinvointialueen vaaliohjelma