Keskustan aluevaltuustoryhmä: Lähipalveluista pidettävä kiinni palveluverkkokäsittelyssä

Palveluverkon käsittely jatkuu Varhassa kevään aikana. Keskustan aluevaltuustoryhmä pitää kiinni lähipalvelulupauksestaan: riittävät lähipalvelut turvataan koko Varsinais-Suomen alueella.

Keskustan aluevaltuustoryhmä painottaa, että jokaisessa Varsinais-Suomen kunnassa tulee olla jatkossakin sotekeskus, soteasema tai vähintään sotepiste. Palveluita uudistaessa on huolehdittava siitä, että olemassa olevia palveluita ei saa lopettaa ennen kuin uusi toimiva palvelu on käytössä.

Laadukkaan hoidon ja hoivan hyvällä saavutettavuudella pienennetään kustannuksia niin taloudellisesti kuin inhimillisesti. Samalla vahvistetaan ihmisten heikentynyttä luottamusta sosiaali- ja terveyspalveluihin Varsinais-Suomessa.

Orpon-Purran hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvat leikkaukset sekä hyvinvointialueille asetetut epärealistisen suuret säästötavoitteet eivät huomio kasvaneita kustannuksia tai ikääntyvän väestön palvelutarpeita. Tämä uhkaa uudistuksen onnistumista, ellei maan hallitus turvaa välttämättömiä resursseja.

Hyvinvointialueiden tärkein tehtävä on turvata asukkaille turvalliset ja yhdenvertaiset sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut eikä ihmisten palveluiden karsiminen ja heikentäminen.

Keskustan aluevaltuustoryhmän mielestä vaativa taloudellinen tilanne ja palveluverkon uudistaminen edellyttävät tarkkaa palveluiden saavutettavuuden sekä vaikuttavuuden arviointia. Paniikkisäästöt palveluverkkoon johtavat pahimmillaan siihen, että palveluihin hakeudutaan liian myöhään tai, että ihmisiä jää hoitamatta.

Tärkeää on, että palveluiden painopiste siirtyy uudistuksen tavoitteiden mukaisesti erikoistason palveluista perustason ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Keskustan aluevaltuustoryhmä katsoo, että palveluverkosta päättäminen tulee pitää luottamushenkilöiden käsissä. Luottamushenkilöiden tulee päättää niin palveluverkosta kuin sen muutoksista. Lisäksi on tärkeää, että vaaleilla valitun aluevaltuuston rooli säilyy vahvana: aluevaltuuston tulee päättää palveluverkosta riittävällä tarkkuudella.

Lue seuraavaksi

Tilda Karhumaa Varsinais-Suomen Keskustan poliittiseksi asiantuntijaksi
Varsinais-Suomen Keskustan piirihallitus on päättänyt valita piirin poliittiseksi asiantuntijaksi 21-vuotiaan Tilda Karhumaan. Laukaalaislähtöinen Karhumaa aloittaa tehtävässään toukokuun lopulla.
14.5.2024 / Uutiset
EtusivuUutisetKeskustan aluevaltuustoryhmä: Lähipalveluista pidettävä kiinni palveluverkkokäsittelyssä