EKY: Keskustalaiset ovat edelläkävijöitä luonnonvara-alan osaamisessa

Kuvassa ministeri Jari Leppä, Harriet Lonka, Hannu Väänänen, Kimmo Collander ja Ville Tolvanen

Edistysmielisen keskustapolitiikan yhdistys – EKY ry valitsi vuosikokouksessaan 14.12. uuden hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin Harriet Lonka, varapuheenjohtajaksi Hannu Väänänen, sihteeriksi Ville Tolvanen ja hallituksen jäseneksi Kimmo Collander. Vuosikokouksessa vieraana oli ministeri Jari Leppä, joka alusti kokousväelle ajankohtaisista luonnonvarapolitiikan aiheista.

EKY:n toimintaideana on edistää Keskustan politiikan linjaa tulevaisuussuuntautuneesti uusia näkökulmia ja tutkitun tiedon pohjaa painottaen. Erityisesti vuonna 2022 keskitytään vaikuttamaan luonnonvarapolitiikan uusiin ulottuvuuksiin.

Vuosikokouksen keskusteluissa painottuivat vahvasti immateriaalisen luonnonvaratalouden näkökulmat. Keskustelu luonnonvaratalouden ilmastoroolista on EKY:n mielestä juuttunut liiaksi abstraktille systeemitasolle. Tämä estää näkemästä niitä innovatiivisia ja liiketoimintalähtöisiä uusia käytännön tekemisiä, jotka voivat tuoda uutta kasvua ja elinvoimaa kaikkialle Suomeen.

Keskustalaiset ovat edelläkävijöitä luonnonvara-alan osaamisessa. Eri puolilla Suomea on loistavat edellytykset kehittää käytännönläheisiä ja uutuusarvoisia luonnonvaraliiketoiminnan malleja niin hiilensidonnan, maaperäterveyden, luontoarvopalveluiden kuin uusien energiamuotojen osalta. Tässä kehitystyössä EKY on aktiivisesti mukana sekä keskustan piirissä että erilaisten sidosryhmien kautta.

Lisätiedot:

Harriet Lonka
Edistysmielisen keskustapolitiikan yhdistys – EKY ry
puh. 0400 755475

Kuva: Helsingin Keskusta

EtusivuUutisetEKY: Keskustalaiset ovat edelläkävijöitä luonnonvara-alan osaamisessa