Soster-seuran kannanotto: Sote-palveluiden haasteet ovat suuria

Sote-uudistuksen toteutuminen ei vielä riitä sote-palveluiden haasteiden ratkaisemiseen.  Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on antanut odottaa itseään aivan liian pitkään. Kun uudistus on nyt viimein toteutumassa, ratkaistavien haasteiden lista on kasvanut pitkäksi.

Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittisen seuran syyskokouksen kannan mukaan hyvinvointialueille tarvitaan vastuullisia päättäjiä, jotka pystyvät tekemään tarvittaessa rohkeita päätöksiä. Palveluiden saatavuus ja laatu ovat ihmisille tärkein asia. Palvelujen painopistettä on pystyttävä siirtämään kohti perusterveydenhuoltoa ja sairauksien ennaltaehkäisyä.

Lähipalvelut, neuvola, kouluterveydenhuolto, kotihoito, lääkärin vastaanotto, vammaisten peruspalvelut ja pelastuspalvelut ovat olennaisen tärkeitä lähipalveluita, joiden saatavuus on varmistettava. Esimerkiksi mielenterveyden ongelmien, elämäntapasairauksien ja vanhusten toimintakyvyn heikkenemisen aikaiseen havaitsemiseen suunnatut palvelut ja neuvonta estävät usein paljon raskaampien palveluiden tarvetta.

Henkilöstön ammattitaidon jatkuvan kehittämisen, jaksamisesta huolehtimisen ja osaajien sitouttamisen on oltava hyvinvointialueiden strategisten tavoitteiden joukossa. Samaan aikaan tarvitaan kansallisen tason ratkaisuja perhepolitiikan ja vierastyövoiman edistämiseksi, jotta huoltosuhteen ja työvoimapulan paheneminen estetään.

Tietojärjestelmien yhteensovittamisen haasteet on pystyttävä ratkaisemaan ja sote-palveluiden kustannuskehitystä on voitava hillitä. Tuottavuutta tulee kehittää muun muassa eri toimijoiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisellä yhteistyöllä. Ratkaisujen on perustuttava palveluiden huolelliseen vaikuttavuuden arviointiin.

Lisätiedot:

Kristiina Siikala, puheenjohtaja
kristiina.siikala@gmail.com
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura ry

***

Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura on sosiaali- ja terveyspolitiikkaan keskittynyt alan asiantuntijoiden ja ammattilaisten yhdistys. Seuran jäsenet koostuvat lähes sadasta sote-alan ammattilaisesta, asiantuntijasta ja virkamiehestä. Seura keskittyy vuonna 2022 mm. keskustalaisen hallituspolitiikan tukemiseen, hyvinvointialueiden valmistelutyöhön sekä yhdistyksen perustoiminnan vahvistamiseen. 

 

EtusivuUutisetSoster-seuran kannanotto: Sote-palveluiden haasteet ovat suuria