Helsingin Keskusta ajaa yhdenvertaisuuden, luontoarvojen ja ihmisten kokoisten palveluiden politiikkaa

Helsinki on alueiden Helsinki. Kaikilla kaupunginosilla on omat merkittävät erityispiirteensä ja ne ovat asukkaidensa kotiseutuja. Helsingin keskustan politiikan päämääränä on tasoittaa kaupunginosien välistä eriarvoisuutta ja huolehtia yhdenvertaisista palveluista kaupungin kaikille asukkaille. Palveluiden saavutettavuuden tulee olla kantavana periaatteena myös Helsingin sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisessä. Vaikka aluevaaleja ei Helsingissä käydä, on Helsingin kaupungin syytä antaa ja pitää hyvinvointilupauksensa asukkailleen.

Yhdenvertaisuus on Helsingin keskustan politiikan keskiössä. Olemme Helsinki Priden virallinen kumppani. Helsingin kaupungin palveluissa ja henkilöstöpolitiikassa on turvattava syrjimättömyyden periaate. Jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja oikeus toteuttaa omaa sukupuoli-identiteettiään.

Vammaispalveluissaan Helsingin on turvattava vammaisten henkilöiden osallisuus heitä itseään koskevassa päätöksenteossa ja palveluiden järjestämisessä. Helsingin keskustan aloitteen mukaisesti Helsingin kaupungin on otettava käyttöön kehitysvammaisten työllistämiseen kohdennettu kesätyöseteli paikallisten yritysten hyödynnettäväksi.

Pääkaupunkimme on poikkeuksellisen rikas luontotyypeiltään ja lajistoltaan moniin Euroopan kaupunkiseutuihin verrattuna. Meillä on siis myös merkittävästi mahdollisuuksia ja samalla vastuuta monimuotoisuuden suojelusta ja lajikirjon köyhtymisen vastustamisesta. Helsingin Keskusta vaatii vahvoja toimia kaupungin monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tämä tavoite on johdonmukaisesti linjassa myös Helsingin hiilineutraalisuustavoitteen kanssa. Kaupunkia on rakennettava ilmasto- ja luontotavoitteet edellä.

Helsingin keskusta kannattaa kansallisen kaupunkipuiston perustamista turvaamaan kokonaisvaltaisen monimuotoisuuden ja kulttuuriperintökohteiden suojelun ja yksinkertaistamaan kaavoitusprosesseja Helsingissä. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on myös painava peruste peruuttaa Malmin lentokentän suunniteltu rakentaminen. Malmin alueen rakentaminen tuhoaisi 1/6 uhanalaisten niittyluontotyyppien pinta-alasta Helsingissä! Helsingin keskusta on aina vastustanut johdonmukaisesti Malmin lentokenttätoiminnan lopettamista.

Helsingin Keskustan työ yhdenvertaisuuden, luontoarvojen ja ihmisten kokoisten palveluiden eteen jatkuu.

Näillä sanoin haluan toivottaa sinulle oikein hyvää joulua ja onnea tulevalle vuodelle!

Harriet Lonka

Helsingin Keskustan puheenjohtaja

Lue seuraavaksi

Varavaltuutettu Eeva Kärkkäisen aloite kaupunginvaltuustossa 18.5.2022
Lapsiparkkitoiminnan edistämistapoja selvitettävä Helsingissä
19.5.2022 / Uutiset
EtusivuUutisetHelsingin Keskusta ajaa yhdenvertaisuuden, luontoarvojen ja ihmisten kokoisten palveluiden politiikkaa