Helsingin Keskustan kaupunkipäättäjät vetoavat Kurviseen – “Tarvitsemme terveystieteiden maistereiden koulutusta Helsinkiin”

Helsingin Keskustan valtuustoryhmä vetoaa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviseen, jotta tämä myöntäisi Helsingin yliopistolle oikeuden terveystieteiden maisterikoulutukseen.

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue on Suomen ainoa Erva-alue, jossa ei ole terveystieteiden maisteri- ja tohtorikoulutusta. Kuitenkin hoitotyön vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä on yleensä vaatimuksena terveystieteiden ylempi korkeakoulututkinto.

Helsingin keskustalaisten kuntapäättäjien mielestä terveystieteiden maisterikoulutuksen saaminen Helsinkiin on tärkeää sekä osaajapulaan vastaamiseksi että yhdenvertaisten jatkokoulutusmahdollisuuksien näkökulmasta.

– Nyt Helsingin ja Uudenmaan alueen sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstö on heikommassa asemassa terveystieteiden opiskelumahdollisuuksien osalta, kun he joutuvat hakemaan jatkokoulutusta kaukaa koti- ja työpaikkakuntaansa. Tämä vaikeuttaa merkittävästi työelämässä olevien sote-ammattilaisten mahdollisuuksia jatkokouluttautumiseen. Erityisen haastavaa toisella paikkakunnalla opiskelu on heille, joilla on pieniä lapsia, valtuustoryhmän puheenjohtaja Terhi Peltokorpi toteaa.

– Ministeri Kurvinen ja häntä edeltävät keskustalaiset korkeakouluministerit ovat päätöksillään osoittaneet ottavansa eri alueiden osaajatarpeet vakavasti. Terveystieteiden maisterikoulutuksen myöntäminen Helsinkiin olisi osoitus siitä, että keskusta ottaa vakavasti myös Helsingin ja Uudenmaan tarpeen terveysalan osaajista, varavaltuutettu Eeva Kärkkäinen toteaa.

Päätös terveystieteiden maisterikoulutuksen kohtalosta on ministeri Kurvisen pöydällä tammikuussa, kun hän päättää korkeakoulujen koulutusvastuista niiden tekemien hakemusten pohjalta. Helsingin yliopisto on hakenut neljättä kertaa oikeutta terveystieteiden maistereiden kouluttamiseen. Aiemmilla kerroilla koulutusvastuuta ei ole myönnetty.

 

Lisätiedot:

Terhi Peltokorpi puh. 040 557 4671

Eeva Kärkkäinen puh. 040 149 2201


Kuva: Valtioneuvosto

EtusivuUutisetHelsingin Keskustan kaupunkipäättäjät vetoavat Kurviseen – “Tarvitsemme terveystieteiden maistereiden koulutusta Helsinkiin”