Valtuustoryhmä: Keskustalainen koulutuspolitiikka hyödyttää myös Helsinkiä

Helsingin Keskustan kaupunkipäättäjät kiittävät tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista esityksestä myöntää terveystieteiden maistereiden koulutus Helsingin yliopistolle.

Kurvinen kertoi esityksistään korkeakoulujen uusiksi koulutusvastuiksi tänään. Lopullisen päätöksen asiasta tekee valtioneuvosto.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Terhi Peltokorpi muistuttaa, että hoitotyön vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä on yleensä vaatimuksena terveystieteiden ylempi korkeakoulututkinto.

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue on ollut Suomen ainoa Erva-alue, jossa ei ole terveystieteiden maisteri- ja tohtorikoulutusta. Nyt Kurvinen esittää tilanteeseen korjausta.

Helsingin keskustalaisten kuntapäättäjien mielestä terveystieteiden maisterikoulutuksen saaminen Helsinkiin on tärkeää sekä osaajapulaan vastaamiseksi että yhdenvertaisten jatkokoulutusmahdollisuuksien näkökulmasta.

– Tähän saakka Helsingin ja Uudenmaan alueen sosiaali- ja terveysalan hoitohenkilöstö on ollut heikommassa asemassa terveystieteiden opiskelumahdollisuuksien osalta, kun he ovat joutuneet hakemaan jatkokoulutusta kaukaa koti- ja työpaikkakuntaansa. Tämä on vaikeuttanut merkittävästi työelämässä olevien sote-ammattilaisten mahdollisuuksia jatkokouluttautumiseen. Erityisen haastavaa toisella paikkakunnalla opiskelu on ollut heille, joilla on pieniä lapsia, valtuustoryhmän puheenjohtaja Terhi Peltokorpi toteaa.

– Keskustan johdolla on tällä vaalikaudella muutettu suomalaisen korkeakoulupolitiikan suunta. Nyt korkeakoulutuksen merkitys ymmärretään ja alueiden ja alojen osaajatarpeet otetaan tosissaan. Kurvinen osoittaa päätöksellään, että tämä linja koskee koko Suomea – myös Helsinkiä ja Uuttamaata, varavaltuutettu Eeva Kärkkäinen toteaa.

Helsingin yliopisto on hakenut neljättä kertaa oikeutta terveystieteiden maistereiden kouluttamiseen. Aiemmilla kerroilla koulutusvastuuta ei ole myönnetty.

Lisätiedot:

Terhi Peltokorpi, valtuutettu ja Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 040 557 4671

Eeva Kärkkäinen, varavaltuutettu
puh. 040 149 2201

 

EtusivuUutisetValtuustoryhmä: Keskustalainen koulutuspolitiikka hyödyttää myös Helsinkiä