Keskustan ryhmäaloite asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi uudis- ja täydennysrakentamisessa

Helsinkiin rakennetaan tulevina vuosina paljon uusia asuinalueita ja tehdään laajaa täydennysrakentamista. Uudet rakennukset ovat sukupolvelta toiseen kestävä investointi. Ei ole samantekevää, miltä uudet alueet ja näyttävät, ja miten täydennysrakentaminen kunnioittaa ympäristönsä rakennustaiteellisia kerrostumia. Arkkitehtuuri ja vaikkapa asuntojen pohjaratkaisujen toimivuus vaikuttavat merkittävästi siihen, miten asukkaat viihtyvät kodeissaan, kaupunginosassaan ja Helsingissä.

Usein kaupunkilaisten on asemakaavavaiheessa vaikea saada selville, millaisia taloja/asuntoja kyseinen kaava mahdollistaa. Lisäksi on käyty runsaasti julkista keskustelua siitä, että uusista asunnoista rakennetaan pimeitä eikä niissä ole riittävästi luonnon valoa. Useat kaavoitukseen liittyvät kiistat ovat liittyneet siihen, miten tulevassa kohteessa huomioon rakennetun kulttuuriympäristön ja luonto-virkistysympäristön suhde

Me keskustan valtuustoryhmä esitämme, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia, joilla voidaan lisätä asukkaiden kuulemista rakennettaessa uusia asuintaloja ja alueita kuulemalla asukkaiden näkemyksiä koskien asuinalueiden ekologista ja kulttuurista viihtyisyyttä ja arkkitehtuuria. Toivomme, että Helsinki ottaisi ennakkoluulottomasti pohdittavaksi sen, miten parhaiten ja vuorovaikutuksessa edistää korkeatasoisia kaupunkikuvallisia ja -ympäristöllisiä tavoitteita sekä kaupunkiviihtyvyyttä laajapohjaisesti asukasmielipiteen ja -palautteen sekä kansainvälisten esikuvien pohjalta.

Monia kysymyksiä nousee: voidaanko panostaa esimerkiksi rakennusten pintamateriaaleihin, julkisivun yksityiskohtiin ja vaikkapa kattorakenteisiin niin, että luodaan lisää yhtenäistä, historiallisia kerrostumia kunnioittavaa kaupunkiympäristöä sekä kantakaupunkiin että esikaupunkialueille. Esimerkkejä löytyy muualta Pohjoismaista ja Saksasta. Näissä maissa on ymmärretty vanhojen historiallisten rakennettujen ympäristöjen ekologiset ja kulttuuriset ominaispiirteet, jotka tekevät niistä ihmisten mielestä kauniita, vehreitä, viihtyisiä ja vetovoimaisia. Näiden piirteiden tunnistaminen ja niiden mahdollistaminen uudessakin rakentamisessa tulisi olla tavoitteena.

Helsingin Keskustan valtuustoryhmä 30.3.2022

Terhi Peltokorpi
valtuutettu

Laura Kolbe
valtuutettu

EtusivuUutisetKeskustan ryhmäaloite asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi uudis- ja täydennysrakentamisessa