Keskustan ryhmäaloite: Helsingin arvioitava päätösten vaikutukset kaupunginosien eriytymiseen

Helsingissä on tehty vuosikymmenet määrätietoista työtä asuinalueiden välisen eriytymisen eli segregaation ennaltaehkäisemiseksi. Tässä työssä on monelta osin onnistuttu. Asuinalueiden välinen eriarvoistuminen on Helsingissä ollut kansainvälisesti vertailtuna pientä.

Viime vuosina eriytymiskehityksessä on kuitenkin ollut huolestuttavia merkkejä. Huono- ja hyväosaisuuden keskittyminen toisistaan erillisille alueille on vahvistunut. Useiden tutkimusten mukaan eri alueilla asuvien helsinkiläisten väliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat erot kasvaneet. Erot koululaisten oppimistuloksissa ja turvattomuuden kokemuksissa ovat isoja. Myös lasten ja nuorten oppimistuloksissa on huolestuttavia eroja.

Alueiden välinen eriytyminen on epätoivottavaa kaupunkikehitystä. Kun sosioekonomiset haasteet ja huono-osaisuus kasautuvat joillekin alueille, turvattomuuden tunne ja eriytymiskierteen uhkaavat syventyä entisestään. Koulujen eriytyminen syventää oppilaiden eriarvoisuutta ja heikentää erityisesti heikommasta sosioekonomisesta taustasta tulevien lasten menestymisen mahdollisuuksia.

Helsingin keskustan valtuustoryhmä esittää, että Helsinki arvioi jatkossa ennakolta päätöksentekoon tulevia esityksiä erityisesti kaupunginosien eriytymisen, eli segregaation näkökulmasta. Etenkin palveluverkon kehittämisestä, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimipisteistä ja alueiden suunnittelusta ja kaavoituksesta päätettäessä tulisi jatkossa tehdä segregaatiovaikutusten arviointi ja liittää se osaksi päätöksentekoaineistoa.

Helsingin Keskustan valtuustoryhmä 27.3.2024

Terhi Peltokorpi
valtuutettu

Eeva Kärkkäinen
varavaltuutettu

EtusivuUutisetKeskustan ryhmäaloite: Helsingin arvioitava päätösten vaikutukset kaupunginosien eriytymiseen