Keskustan ryhmäaloite: yrittäjyysasiat apulaispormestarin vastuulle

Yrittäjien arki unohtuu liian usein Helsingin kaupungin hallinnossa. Lupakäsittelyn hitaus ja päätökset esimerkiksi Tukkutorin alueella toimivan Pakastamon alasajosta ovat merkkejä siitä, että elinkeino- ja yrittäjyysasiat eivät saa tarpeeksi huomiota kaupungin virkavalmistelussa ja päätöksenteossa.

Yrittäjyys on elintärkeä osa kaupungin elinvoimaa. Helsingin kaupungin tulisi edistää ja kehittää kaikessa toiminnassaan yhteistyötä yrittäjien ja kaiken kokoisten Helsingissä toimivien ja tänne toimipisteen perustamista suunnittelevien yritysten kanssa. Kaupungin tulisi myös selvittää säännöllisesti niin mikro, pienten ja keskisuurten kuin suuryritystenkin palvelutarpeita ja kokemuksia yhteistyöstä kaupungin toimialojen kanssa. Päättäjien tehtävänä on varmistaa, että yrittäjyysasiat saavat ansaitsemaansa huomion, ja että kaupungin päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä otetaan entistä vahvemmin huomioon yrittäjien tarpeet ja näkemykset.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että tulevalla valtuustokaudella yksi Helsingin apulaispormestareista nimetään vastaamaan yrittäjyys- ja elinkeinoasioiden edistämisestä. Kyseinen apulaispormestari toimisi poikkihallinnollisena luottamushenkilönä edistäen elinvoimaa ja toimeliaisuutta kaupungissa. Apulaispormestari ei vastaisi yhdestä toimialasta, vaan hänen vastuullaan olisi vahvistaa eri toimialojen välistä vuorovaikutusta.

Yrittäjyysasioiden apulaispormestarilla olisi oikeus osallistua eri lautakuntien kokouksiin tuodakseen yrittäjyyden näkökulman päätöksentekoon. Tämä edistäisi yhteistyötä eri toimialojen välillä. Hän toimisi myös elinkeino- ja konsernijaoston puheenjohtajana, mikä vahvistaisi hänen asemaansa kaupungin elinkeinopolitiikan johtajana.

Helsingin Keskustan valtuustoryhmä 15.11.2023

Terhi Peltokorpi
valtuutettu

Laura Kolbe
valtuutettu

EtusivuUutisetKeskustan ryhmäaloite: yrittäjyysasiat apulaispormestarin vastuulle