Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuhe 22.11. Helsingin kaupungin budjettiin 2024

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Teimme viime keskiviikkona päätökset ensi vuoden tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista. Ilmaisimme silloin tyytymättömyytemme maan hallituksen päätökseen nostaa maapohjan kiinteistöveron alarajaa ja pakottaa valtuusto tekemään ison veronkorotuksen. Orpon hallituksen päätös tulee nostamaan rajusti asumisen kustannuksia Helsingissä, emmekä voi hyväksyä tätä.

Teimme veropäätökset autuaan tietämättöminä tulevasta. Valtiovarainministeriö pudotti viime perjantaina virka-ajan jälkeen julkisuuteen pommin, joka muutti merkittävästi kuntien talousnäkymää. Kuntien valtionosuuksiin kohdistuu yli 400 miljoonaa euron lisäleikkaus.

Eilen julkisuuteen tuli tieto, että valtiovarainministeriö ei ole käyttänyt ennakkolaskelmissa viimeisimpiä verotietoja ja siksi ennakkotiedot poikkesivat lopullisista näin merkittävästi. Tämä on käsittämätöntä.

Hallitus teki toissa päivänä pikapäätöksen, joka helpottaa hetken. Leikkaus päätettiin jaksottaa vuosille 2025-2027. Ongelmaan tulee löytää kestävämpi ratkaisu.

Arvoisa puheenjohtaja,
Valtionosuudet ovat meille tärkeitä, mutta vielä tärkeämpää on, että pyrimme kaikin mahdollisin tavoin omalla toiminnallamme vahvistamaan veropohjaamme ja houkuttelemaan Helsinkiin uusia yrityksiä ja investointeja.

Yrittäjyys on elintärkeä osa Helsingin elinvoimaa. Helsingin kaupungin tulisi edistää ja kehittää kaikessa toiminnassaan yhteistyötä yrittäjien ja kaiken kokoisten Helsingissä toimivien ja tänne toimipisteen perustamista suunnittelevien yritysten kanssa. Meidän päättäjien tehtävänä on varmistaa, että yrittäjyysasiat saavat ansaitsemaansa huomion, ja että kaupungin päätöksenteossa ja palveluiden kehittämisessä otetaan entistä vahvemmin huomioon yrittäjien tarpeet ja näkemykset.

Teen tämän vuoksi seuraavan ponsiesityksen:
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta edistää Helsingin kaupungin yhteistyötä helsinkiläisten yritysten ja yrittäjien kanssa eri toimialoilla ja selvittää säännöllisesti eri kokoisten yritysten palvelutarpeita ja kokemuksia yhteistyöstä kaupungin eri toimialojen kanssa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Keskustelimme perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajien kanssa. Kysyimme heiltä, mitä valtuuston pitäisi tehdä, jotta Helsingin pito- ja vetovoima työnantajana paranisi. Toiveena oli, että ammattitaitoisille ja motivoituneille työntekijöille annetaan työrauha ja työskentelyolosuhteita parannetaan. Mitä tällä tarkoitettiin? Sitä, että työssä voisi keskittyä paremmin perustyöhön ja oman perustyönsä kehittämiseen sen sijaan, että aikaa kuluu yhä enemmän erilaisten hankkeiden ja projektien pyörittämiseen, raportointiin ja muuhun lasten ja nuorten opetuksen ja hoivan sekä jokapäiväisen hyvinvoinnin näkökulmasta toissijaiseen.

Toisena toiveena he esittivät, että valtuusto päättäisi palauttaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän. Päiväkotien arki on muuttunut kuntalisän leikkauksen jälkeen, kun hoitoon tulee yhä enemmän vaippaikäisiä jopa alle yksivuotiaita lapsia, jotka tarvitsevat enemmän hoivaa ja apua kaikessa päivittäisessä toiminnassa. Moni vanhempi on todennut opettajille, että olisi mielellään jatkanut lapsen kotihoitoa vielä joidenkin kuukausien ajan, mutta taloudellisista syistä se ei ollut perheelle mahdollinen vaihtoehto.

Tästä syystä olemme jättäneet vastaesityksen, jossa esitämme, että kotihoidon tuen Helsinki-lisä päätetään palauttaa 1-2-vuotiaille lapsille saman suuruisena, kuin sitä maksetaan nyt alle 1-vuotiaan lapsen kotihoidosta.

Kolmantena toiveena opettajat esittivät, että erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen tarpeiden selvitykset voitaisiin tehdä mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. He toivoivat, että lapset ja nuoret saisivat tarvitsemansa lisätuen luokkiin ja päiväkotiryhmiin viivytyksettä sekä mielenterveyden ongelmista kärsivät nuoret saisivat apua matalalla kynnyksellä ennen ongelmien syvenemistä. Nämä ovat myös lasten vanhempien hartaita toiveita. Erityisen tärkeää riittävän tuen saaminen on niissä kouluissa ja päiväkodeissa, joissa tukea tarvitsevia lapsia on keskimääräistä enemmän. Tuen puuttuminen kuormittaa työntekijöitä ja myös muita lapsia. Pahimmillaan se saa uupuneet ammattilaiset pohtimaan alan vaihtoa.

Arvoisa puheenjohtaja,
Sivistys ja koulutus ovat hyvinvoinnin ja kehityksen perusta. Emme voi korostaa liikaa tarvetta huolehtia siitä, että jokainen lapsi ja nuori saa hyvät lähtökohdat elämäänsä. Kaupungin vastuulla olevat palvelut ovat tässä olennaisen tärkeitä puhutaanpa perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, tasa-arvoisista harrastusmahdollisuuksista tai sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kiitämme lopuksi siitä, että ehdotuksemme kaupungin talousarvion avaamisesta kaupunkilaisille on edennyt hieman. Talousarvio -nettisivuilla voi perehtyä siihen, miten talousarvion valmistelu tapahtuu ja mihin Helsinki käyttää veroeurot. Sivustoa tulee kehittää edelleen, jotta kaupunkilaiset voisivat perehtyä talousarviokirjaa tarkemminkin kaupungin talouteen ja sen suunnitteluun.

Ryhmäpuheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Terhi Peltokorpi.

EtusivuUutisetKeskustan valtuustoryhmän ryhmäpuhe 22.11. Helsingin kaupungin budjettiin 2024