Keskustan valtuustoryhmän ryhmäpuhe 16.11. Helsingin kaupungin budjettiin 2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kysyin muutamalta helsinkiläiseltä, millaisena he näkevät kotikaupunkimme tällä hetkellä. Vastauksissa nousivat esille varhaiskasvatuksen ongelmat, ikääntyneiden hoivan haasteet ja tunne siitä, että saadakseen laadukasta palvelua, on jaksettava vaatia sitä äänekkäästi. Lähes jokainen vastaaja totesi myös, että Helsinki on varakas kaupunki, jossa hoidetaan monia asioita jo nyt hyvin.

Arvoisa puheenjohtaja,

Helsinki-brändiä on vahvistettava niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, jotta kaupunkimme pärjäisi. Helsingin pitää olla houkutteleva paikka erityisesti investoijien, osaajien ja matkailijoiden näkökulmasta. On löydettävä vastaus kysymykseen, mitkä ovat ne erityiset tekijät, jotka voivat tehdä meistä kiinnostavamman ja houkuttelevamman paikan muiden vaihtoehtojen sijaan.

Yleisiä vaikeuskertoimia riittää. Ensi vuoden näkymät ovat monin osin hämärän peitossa. Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut. Taloustilanne on haastava. Tämä vaikuttaa myös Helsinkiin ja helsinkiläisiin. Moni kaupunkilainen on huolissaan omasta taloudestaan.

Keskustan valtuustoryhmän mielestä kaupunkimme on pyrittävä luomaan vakautta ja luottamusta ihmisten arkeen kaikilla keinoilla, jotka ovat käytettävissämme. Nyt on entistä tärkeämpää huolehtia siitä, että ihmisten tarvitsemat peruspalvelut toimivat hyvin. Samalla on pidettävä kaupungin talous hyvässä kunnossa.

Kaupunkimme yksi isoimmista haasteista on ammattitaitoisten työntekijöiden saatavuus. Talous-arvioon sisältyvät keinot työnantajakuvan vahvistamisessa ovat hyviä ja pidämme tärkeänä, että erityisesti pienimpien palkkojen korottamiseen kohdistetaan lisärahaa. Samalla on todettava, että nämä toimet eivät auta, jos kaupungin työnantajamaineeseen kolauksen aiheuttaneen pal-kanmaksujärjestelmä Sarastian ongelmia ei saada ratkaistua pikaisesti.

Toinen merkittävä haasteemme on alueellisen tasa-arvon parantaminen ja eriarvoistumiskehityksen estäminen. Koulujen ja asuinalueiden väliseen eriytymiseen on puututtava määrätietoisesti. Myllypuro on erinomainen esimerkki siitä, miten aluetta kehittämällä voidaan vahvistaa sen elinvoimaisuutta ja nostaa se kukoistukseen. Samaa otetta tarvitaan muidenkin kaupunginosien uudistamiseen.

Sote-palveluiden on oltava jatkossakin kaikilla kaupungin alueilla helposti saavutettavissa ja palveluiden saatavuutta pitää parantaa. Tähän meitä toki tulee velvoittamaan myös eduskunnassa tänään hyväksytty laki kiireettömän hoidon hoitotakuun määräaikojen kiristämisestä.

Hyvät valtuutetut,

Elämme leivästä, mutta kaipaamme hyvään elämään muutakin. Erityisesti vaikeiden koronavuosien jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalla tehtävällä työllä on erityinen merkitys helsinkiläisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Kulttuurin toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa, niin kaupungin omassa toiminnassa kuin edistämällä muiden toimijoiden toimintaedellytyksiä.

Energian hinnan noustessa on tärkeää turvata liikuntatoimen mahdollisuudet pitää liikuntapaikat auki ja kaupunkilaisten käytettävissä. Käyttömaksut pitää pystyä pitämään niin kohtuullisina, että kaikilla kaupunkilaisilla on tuloista riippumatta mahdollisuus mennä uimaan tai harrastamaan muuta liikuntaa.

Arvoisa puheenjohtaja,

Viime viikonlopun putkirikot eri puolilla kaupunkia osoittavat valitettavalla tavalla, että korjausvelan kerryttäminen vuosi toisensa perään johtaa vain huonoon lopputulokseen. Riittävä ratkaisu ei ole se, että toteamme vain HSY:n olevan vastuussa vesi- ja viemäriverkostoista. Olemme pohtineet valtuustoryhmässämme sitä, millainen rooli Helsingillä pitäisi olla kuntayhtymissä, joissa olemme omistajana. Kannammeko riittävästi vastuuta ja ennakoimmeko tulevaa myös kuntayhtymien toiminnassa?

Valtuustoryhmämme pitää budjettiesitystä pääosin hyväksyttävänä. Esityksessä on myös ongelmia, jotka kaupunginhallitusryhmätkin ovat epäilemättä tunnistaneet, mutta joiden korjaamisen ideologia on estänyt.

Budjettikirjan sivulla 26 on perheiden kannalta erittäin merkittävä kirjaus: ”Toteutetaan lähipäi-väkotiperiaate.” Tämän tavoitteen puolesta toimimme jo viime kuntavaalikaudella yli puoluerajojen. Olemme iloisia asian kirjaamisesta talousarvioon. Samalla on todettava, että tavoitteen saavuttaminen on haasteellista.

Valtuustoryhmämme on nostanut kerta toisensa jälkeen esiin varhaiskasvatuksen voimakkaan kysynnän aiheuttamat paineet laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoamisessa. Henkilöstöstä on pulaa ja päiväkotipaikkaa on jouduttu tarjoamaan pitkän matkan päästä kotoa.

Yhdeksi ratkaisuksi olemme esittäneet kotihoidon tuen kuntalisän palauttamista alle 2-vuotiaille, jotka tarvitsevat vielä enemmän aikuisia ja syliä hoitopäivänsä aikana. Teen tämän vuoksi seuraavan vastaesityksen:

Kaupunginvaltuusto päättää palauttaa kotihoidontuen Helsinki-lisän 1-2-vuotiasta lasta kotona hoitaville perheille 1.1.2023 lähtien. Tätä tarkoitusta varten lisätään kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 4 miljoonan euron lisärahoitus.

Ryhmäpuheenvuoron piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Terhi Peltokorpi.

Katso tallenne puheesta:
Linkki

EtusivuUutisetKeskustan valtuustoryhmän ryhmäpuhe 16.11. Helsingin kaupungin budjettiin 2023