Hae vaalilautakuntaan vuoden 2023 eduskuntavaaleihin

Keskustan Helsingin piiri ry hakee vaalitoimitsijoita toimimaan vaalilautakunnissa varsinaisena jäsenenä ja varajäsenenä.

Vaalilautakunnan jäsenet työskentelevät eduskuntavaalien vaalipäivänä sunnuntaina 2.4.2023 ja vastaavat äänestyspaikassa vaalien toimittamisesta sekä äänestysajan päätyttyä ääntenlaskennasta. On ehdottoman tärkeää, että hakija on käytettävissä vaalipäivänä joustavasti vaalilautakunnan työhön ja äänteenlaskentaan.

Haku vaalitoimitsijaksi on käynnissä! Toivomme hakemuksia 8.12. mennessä.

Täytä hakemus verkossa:
Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen

Keskustan Helsingin piiri ry on yhteydessä kaikkiin hakijoihin valintoihin liittyen 9.12. mennessä. Lisätiedot: helsinki(at)keskusta.fi

***

Kelpoisuusvaatimukset hakijalle:

Vaalikel­poinen Helsingissä vaalilautakuntaan ja -toimikuntaan on jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja jolla on äänioikeus eduskuntavaaleissa.

Eduskuntavaaleissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaa­lilautakunnan jä­se­ne­nä tai va­ra­jä­se­ne­nä.

Palkkio:

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 5 §:n mukaan maksetaan vaalilauta­kun­nan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle ja varajäsenelle toimitus­päivältä palkkio.

puheenjohtaja 380 euroa,
varapuheenjohtaja 310 euroa,
jäsen ja varajäsen 260 euroa,
koti­äänestyksen vaalitoi­mitsija 340 euroa.

Kaikki Keskustan Helsingin piiri ry:n nimeämät henkilöt sitoutuvat maksamaan palkkiostaan 20% suuruisen luottamushenkilömaksun piirille.

EtusivuUutisetHae vaalilautakuntaan vuoden 2023 eduskuntavaaleihin