Ruoka on muutakin kuin annos lautasella – ruokahuollon turvaamiseksi tarvitaan satsauksia tulevaisuuteen

Keskustan Helsingin piiri ry:n hallitus,
kannanotto  16.12.2022

Ruoka on muutakin kuin annos lautasella – ruokahuollon turvaamiseksi tarvitaan satsauksia tulevaisuuteen

Kriisitalvi tuo perusasiat esiin. Suomalaisen ruuan tuotannon vaikutus huoltovarmuuteen saa vihdoinkin ansaitsemaansa huomiota. Olemme turhan kauan tottuneet ajattelemaan, että globaali markkinatalous turvaa kaikissa tilanteissa ruokahuoltomme. Kotimainen lähiruoka on helposti näyttäytynyt luksuksena, jota hyvätuloiset voivat ostaa marketin hyllyltä tai suoramyynnistä.

Ruokaketjun ongelmana on tulojen epätasainen jakaantuminen ketjun eri osapuolten kesken. On kysyttävä, toimiiko nykyinen maataloustukijärjestelmä tarkoituksenmukaisesti. Teollisuudella ja kaupalla ei ole riittäviä kannustimia kantaa huolta alkutuotannon kannattavuudesta. Pidemmän elintarviketuotannon historian maissa ruokaketju toimii paremmin tunnustaen ja huomioiden toimijoiden keskinäisriippuvuuden.

Maatalousyrittäjien uupuminen ja liiketoiminnan heikko kannattavuus on merkittävä ongelma. Ruokajärjestelmä kaipaa uudistuksia ja uusia tuotteita sekä satsaamista yhä enemmän hiiltä sitoviin ja luontokatoa ehkäiseviin tuotantotapoihin. Uusiin investointeihin ja tuotantosuunnan muutoksiin olisi löydyttävä osaamista, innostusta ja pääomaa.

Kuluttajat vaativat ilmastotietoisuuden lisääntyessä kasvispainotteisempaa tarjontaa. Liian usein keskustelu ruokavalioista menee suorastaan vakaumukselliseksi kiistelyksi. Järkevä keskitie on turvallinen myös ruokaturvan näkökulmasta. Eläintalous kuuluu osana myös arvokkaaseen luonnonhoitoon, kuten esimerkiksi hiiliviljelyyn tiiviisti liittyvä ylämaankarjan laidunnus osoittaa.

Maataloustuotannon kannattavuuden turvaaminen vaatii tulevaisuudessa keskimääräisen tilakoon kasvun jatkumista ja parempaa riskinottokykyä maatalousyrittäjiltä. Tämän toteutuminen edellyttää laajasti alan osaamisen kehittämistä, uusien lajikkeiden ja viljelytapojen tunnetuksi tekemistä turvemaiden päästöjä hillitsevä kosteikkoviljely mukaan lukien. Tärkeä haaste on nuorten innostaminen maatalousalan opintoihin alan tulevaisuusnäkymää kirkastamalla.

Suomi ei elä vain biteistä vaan myös arvokkaasta puhtaasta luonnosta ja sen tarjoamista laadukkaista maataloustuotteista. Elintarvikevienti tulee nähdä myös kansantalouden kannalta merkittävänä tulevaisuuden mahdollisuutena.

Helsingin Keskusta järjesti ma 12.12. Ruuan tulevaisuus -tilaisuuden Roasbergissa, jossa käytiin avoimesti keskustelua teeman ympärillä yhdessä asiantuntijoiden kanssa

Lisätiedot:

Harriet Lonka, puheenjohtaja
Keskustan Helsingin piiri ry
harriet.lonka@gmail.com

EtusivuUutisetRuoka on muutakin kuin annos lautasella – ruokahuollon turvaamiseksi tarvitaan satsauksia tulevaisuuteen