SOSTER: Lähipalvelut on turvattava sote-uudistuksessa

Lähipalvelut kansikuva soster

Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittisen seuran syyskokouksen kannanotto 2020

Lähipalvelut on turvattava sote-uudistuksessa

Arviointineuvosto antoi myötäkarvaisen lausunnon hallituksen sote-paketista. Päällimmäinen huoli oli se, että vaikutusarviointiin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, sillä tavoitteiden toteutuminen riippuu lainsäädännön toimeenpanosta ja siitä, miten hyvinvointialueet käytännössä tuottavat palveluja. Tähän huoleen yhtyy myös Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittinen seura.

Epäselvyyttä aiheuttaa myös se, että sote-malleja kehittävät maakunnalliset projektit ovat vasta käynnistyneet mitä kirjavimmilla hankkeilla ja kokoonpanoilla. Huoli nousee erityisesti palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta maakunnan eri alueilla ja palvelutuotannon keskittyminen maakuntakeskuksiin.

Järjestämislain 4§ mukaan palvelut on tuotettava lähellä asiakasta, mutta samalla on määritelty joukko keskittämistä mahdollistavia tilanteita. Ne ovat niin yleisluonteisia, että hyvinvointialueen valtuustoilla on käytännössä vapaat kädet yhden palvelupisteistä päättämiseen. Hyvinvointialueen päätöksenteossa ei ole äänileikkuria tai kuntien minimiedustusta, joten riski palveluiden keskittymisestä maakuntien keskuksiin on todellinen, erityisesti suurempien kaupunkien kohdalla.

Verkostomaisessa sote-työssä on tulevaisuus

Soster-seura katsoo, että hyvinvointialueen palveluverkosto tulee rakentaa asukkaiden todellisesta tarpeesta lähtien kattavasti. Palveluverkon sydämenä tulee toimia laajan palvelun sote-keskus. Ehdotuksessa verkoston muodostaisi laaja sotekeskus, alueelliset toimipisteet, paikalliset maakunnan ja kuntien yhteiset palvelukioskit sekä konsultointi- ja digipalvelut ja kiertävät palvelut.

Erityisesti sosiaalipalvelujen ja terveyspalveluiden integraation kannalta alueelliset ja paikalliset monitoimijaiset pisteet ovat välttämättömiä, vaikka ennaltaehkäisevät palvelut ovat tulevaisuudessa yhä vahvemmin liikkuvia ja jalkautuvia palveluita.

Seura on huolissaan liian raskaasta valtion ohjaus- ja neuvottelujärjestelmästä. Ohjauksen tulisi olla strategista ja sen tulisi hoitua normaalien johtamisasiakirjojen kautta, jotta byrokratia pysyy kevyenä ja hyvinvointialueiden itsehallinto ja erilaisuus toteutuvat.

Lisätietoja
Keskustan sosiaali- ja terveyspoliittisen seuran puheenjohtaja Raimo Ikonen, puhelin 050 5599 179

 

Lue seuraavaksi

SOSTER: Raimo Ikonen - Aktiivinen ikääntyminen on nyt koetuksella
Korona on koetellut lähes kaikkia ikäryhmiä. Ikääntyneiden tunnot ovat jääneet vähälle ja niitä on tullut ilmi lähinnä kyselyissä ja tutkimuksissa. Tuoreessa THL:n tutkimuksessa todetaan, että ikääntyneet ovat kärsineet eniten eristämisen, kotihoidon rajoitusten, omaishoitajien jaksamisen, vierailukieltojen, yksinäisyyden ja psyykkisten kuormituksen vuoksi. Heiltä puuttuu perheen lähiverkosto, sosiaaliset kontaktit, työkontaktit ja useimmiten digitaidot.
8.1.2021 / Uutiset
Helsingin Keskusta nimesi Eeva Kärkkäisen pormestariehdokkaakseen
Kärkkäisen mielestä Helsingin kaupunginvaltuusto kaipaa keskustalaista linjaa: helsinkiläisten hyvän arjen, työn ja yrittäjyyden sekä lähiluonnon puolustamista.
22.12.2020 / Uutiset
Hae Keskustan Helsingin piirin toiminnanjohtajaksi
Hae Keskustan Helsingin piirin toiminnanjohtajaksi vakituiseen työsuhteeseen 1.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.
22.12.2020 / Uutiset
EtusivuUutisetSOSTER: Lähipalvelut on turvattava sote-uudistuksessa