Turvataan vammaispalvelut ja vammaisten työllistyminen Helsingissä

Koronan jälkeinen aika aiheuttaa huolta kehitysvammaisten keskuudessa. Kehitysvammaiset pohtivat, tuleeko koronan hoidolla olemaan vaikutusta vammaispalveluiden laatuun ja määrään Helsingissä. Helsingin Keskusta haluaa nostaa perustellun huolen esiin. Tulevalla valtuustokaudella päättäjät ovat suuren työn äärellä, kun koronan hoidosta siirrytään epidemian jälkihoitoon.

Kehitysvammaliiton mukaan korona on aiheuttanut ongelmia lakisääteisten vammaispalvelujen toteutumisessa ympäri Suomen. Helsingin Keskusta vaatii, että vammaispalveluiden toteutumista ja laatua valvotaan nyt entistä tarkemmin Helsingissä.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (2019) kuntakyselyn mukaan 21%:lla kunnista oli vaikeuksia tehdä palvelupäätöksiä määräajassa jo ennen koronapandemiaa. Palvelutarpeen selvittämisessä oli vaikeuksia 43%:lla kunnista. Palvelupäätösten puuttuminen tai niiden viivästyminen merkitsevät monenlaisia ongelmia sekä vammaiselle henkilölle itselleen että hänen läheisilleen.

Helsingin Keskustan kuntavaaliehdokas Sami Helle pitää tärkeänä sitä, ettei palveluita lähdetä leikkaamaan. Myös kaupungin mahdolliset kilpailutukset huolestuttavat häntä:

– Jos Helsingin kaupunki joutuu kilpailuttamaan kehitysvammaisten palveluja, niin pidetään huolta, että palveluiden laatu turvataan. Tässä on ensisijaisen tärkeää, että hankintojen palvelukriteerit määritellään kunnolla, Helle summaa.

Palkkatöitä kehitysvammaisille

Korona vaikuttaa myös työmarkkinoihin. Miten turvataan kehitysvammaisten työllistyminen?

– Kaikista parasta olisi, että vammainen nuori pääsisi ammattiin valmistumisen jälkeen oman alan töihin ja hänellä olisi ammattilaisia työllistymisen tukena. Se on suurin huolenaiheista, joka vaivaa minua, Sami Helle kertoo.

– On tärkeää, että työnantajat kiinnittävät vammaisten työllistämiseen huomiota, eikä mitään ryhmää jätetä oman onnensa nojaan ja työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tähän nuoret tarvitsevat tukea, hän jatkaa.

Helsingin Keskusta ehdottaa, että Helsingin kaupunki kehittää erikseen kehitysvammaisten työllistämiseen kohdennetun kesätyösetelin paikallisten yritysten hyödynnettäväksi.

Vammaispalvelulakia uudistetaan

Vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistus on käynnissä. Lainsäädäntöön ehdotetaan muun muassa vammaisten henkilöiden osallisuutta vahvistavia säännöksiä:

”Tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä, selventää palvelujen järjestämistavan valintaa koskevia oikeussuojakeinoja, parantaa palvelujen laatua ja vahvistaa oikeutta yksilöllisiin tarpeisiin. perustuviin palveluihin sekä lisätä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta.”

Helsingin kaupungin tulee toimissaan ottaa nämä lainsäädäntöön lisättävät täydennykset huomioon palvelutoiminnassaan jo nyt.

Lisätiedot:

Harriet Lonka, Helsingin Keskustan puheenjohtaja
Puh. 040 0755475

Sami Helle, Helsingin Keskustan piirihallituksen jäsen ja kuntavaaliehdokas Puh. 040 7006

Kannanotto on julkaistu Suomenmaassa 13.3. Lue juttu tästä linkistä

EtusivuUutisetTurvataan vammaispalvelut ja vammaisten työllistyminen Helsingissä