Soster-seura: Perhevapaauudistus on voitto perheille

Pieni lapsi ja äiti istuvat ikkunalaudalla. Perhevapaauudistus on voitto perheille

Perhevapaita kehitetään perheet ja lapset edellä. Perhevapaauudistusta koskeva HE-luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.

Ansionsidonnaisten vanhempainvapaiden yhteenlaskettu kesto on kasvamassa useammalla kuukaudella, kun isien vapaita pidennetään. Kummallakin vanhemmalla on pääsääntöisesti oikeus enintään 160 vanhempainrahapäivään. Vanhempi voi luovuttaa osan omista vanhempainrahapäivistään toisen vanhemman tai puolisonsa käytettäväksi. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa sen jälkeen, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää.

Vanhempainrahaa voi käyttää nykyistä huomattavasti joustavammin haluaminaan ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Isien käytettävissä olevien ansiosidonnaisten perhevapaiden osuus lisääntyy ja äitien käytettävissä olevat vapaat eivät lyhene.  Tämä on Keskustan hallitusneuvotteluissa vaatiman ja puolueen perhepaketissa esittelemän tavoitteen mukainen parannus. Kotihoidontuki säilyy entisellään ja vanhemmat saavat päättää pienokaistensa hoidosta.

Uudistuksella tavoitellaan perhevapaiden tasaisempaa jakoa eli sitä, että isät käyttäisivät oikeuttaan perhevapaisiin nykyistä enemmän. Uudistus on Keskustan arvojen mukainen, perheet ja lapset ovat etusijalla, kun taas poliittinen oikeisto ja työmarkkinajärjestöt korostavat yksipuolisesti työllisyystavoitteita.

Hallituksen esitysluonnokseen sisältyy riskejä. Mahdollisuus luovuttaa kiintiötään toiselle vanhemmalle ja kotihoidontuen säilyminen entisellään saattaa heikentää uudistuksen tasa-arvotavoitetta. Miesten osuus perhevapaista on ollut vähäistä ja osuuden kasvu on ollut hidasta. Jotta uudistuksen tavoitteisiin päästäisiin tulisi miehiä kannustaa vapaiden käyttöön ja työnantajia myönteisempään suhtautumiseen miesten perhevapaisiin.

Esitykseen sisältyy työelämän joustoja. Joustavoittaminen helpottaa erityisesti keikkatyöläisten, freelancereiden ja yrittäjien arkea. Sen sijaan työsuhteessa oleville joustavuutta rajoittaa työsopimuslaki ja osa aikatyömahdollisuuksien puuttuminen. Näihin puutteisiin tulee hakea parannuksia tulevaisuuden uudistuksissa.

Riskeistä huolimatta esitys on voitto perheille. Se tuo kaivattuja joustoja vapaiden pitämiseen ja antaa mahdollisuuden isän ja lapsen läheisempään suhteeseen.

Keskustan Sosiaali- ja terveyspoliittisen seuran vuosikokouksen kannanotto 25.3.2021

EtusivuUutisetSoster-seura: Perhevapaauudistus on voitto perheille