Tervetuloa Porvoon Keskustan sivuille

Toimimme Porvoossa uudistuvan, eteenpäin suuntautuvan politiikan puolesta.

Rakennamme edistyksellisellä politiikalla Porvoota paremmaksi paikaksi asua, elää ja työskennellä. Kaupunkimme kehityksen on tapahduttava ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Porvoon kaupunki

Lämmin kiitos

kaikille Porvoon Keskustan ehdokkaita äänestäneille!

Ehdokkaistamme kaupunginvaltuustoon valittiin Outi Lankia ja Tuomas Kanervala, sekä varavaltuutetuiksi Jani Heinänen ja Sanna Andersson.

Yhteisöllinen ja hyvä elämä Porvoossa – Porvoon Keskustan kuntavaaliohjelma kaudelle 2021-2025

Tasapainoinen talous ja elinvoimaiset yritykset

 • Porvoon hyvinvointi perustuu kestävään taloudenhoitoon. Näin velkaantuminen pysähtyy, veronkorotuksia ei tarvita ja investointeja tehdään pitkäjänteisesti eri ikäisten tarpeet huomioiden.
 • Kaupungin on kunnostettava tai myytävä tyhjillään olevat kiinteistönsä. Kiinteistöomaisuutta ylläpidetään ja korjataan suunnitelmallisesti.
 • Elinvoimaiset yritykset ja uusien työpaikkojen syntyminen ovat kaupungin talouden ja ihmisten hyvinvoinnin kivijalka. Uusien työpaikkojen syntymistä teollisuuden, palveluiden ja alkutuotannon aloilla edistetään. Yritysmyönteisyyden on oltava koko kaupungin kehittämisen perusarvo.

Koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut kaikissa ilmansuunnissa

 • Lasten osa- ja kokoaikaiselle varhaiskasvatukselle on tarjottava täydentäviä vaihtoehtoja, jotka lisäävät perheiden arjen turvallisuutta ja lasten kehitystä.
 • Alakouluja on oltava kaikissa ilmansuunnissa. Koulutuspalveluiden perustyön resurssit tulee turvata. Keskeistä ovat luokkakokojen kurissa pysyminen, kiusaamisen ehkäisy ja oppilashuollon sekä erityisopetuksen resurssit.
 • Kaupungin tulee parantaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa lisäämällä ja tukemalla kaupungin tilojen edullista käyttöä yhdistystoimintaan, liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin, myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan lähipalveluja

 • Kuntalaisilla tulee olla jatkossakin riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut. Korona-aikana syntyneet hoitojonot on purettava pikaisesti. Matalan kynnyksen lähipalveluilla vahvistetaan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä estetään syrjäytymistä.
 • Omaishoitoa ja turvallista kotihoitoa ikäihmisille ja vammaisille kehitetään yhteistyössä tulevien hyvinvointialueiden kanssa. Kuitenkin on oltava oikeus päästä hoivakotiin, kun kotona ei enää pärjää. Palvelusetelin avulla turvataan hyvinvointipalveluja tarjoavien tuottajien asema.

Liikkumalla ja luonnolla terveempään elämään

 • Liikkumattomuus maksaa asukkaille ja kaupungille 30 milj. euroa joka vuosi. Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen on nostettava kuluvan vuosikymmenen kärkihankkeeksi. Lähiliikuntapaikkoja tulee lisätä ja kehittää, nämä tukevat kaiken ikäisten hyvinvointia ja tuovat iloa.
 • Eri ikäisille tarjottavia liikuntaryhmiä on lisättävä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollistettava mieluisa harrastus koulupäivän yhteydessä.
 • Säilytetään virkistysalueet sekä tärkeät lähimetsät rakentamiselta ja lisätään näin luonnon monimuotoisuutta. Kehitetään viihtyisiä ja monipuolisia puistoja. Lisätään luontopolkuja ja ulkoilureittejä. Rakennetaan nuotiopaikkoja retkeilijöiden tarpeisiin.

Monipuolista asumista kaikkialla Porvoossa

 • Porvoon tulee edistää idyllistä kaupunkiasumista ja väljää asumista kylissä ja saaristossa, maaseudulla sekä lähiöissä. Monipuolisia asumisen mahdollisuuksia on tuotava esille myös kaupunkimarkkinoinnissa. Porvoosta löytyy koti jokaiselle muuttoa harkitsevalle.
 • Etätyön lisääntyminen huomioidaan rakentamisessa ja toteuttamalla yhteisöllisiä työskentelytiloja. Monipaikkainen asuminen voi nostaa kiinteistöjen käyttöastetta ja elävöittää Porvoota.
 • Asukkaita on kuunneltava kaavoituksessa ja maanhankinnassa. Rakennusten käyttötarkoitusten muutokset on toteutettava joutuisasti. Rakentamisen tulee olla helppoa niin ydinkeskustassa kuin haja-asutusalueella. Tarjotaan eri elämänvaiheisiin sopivaa hyvää asumista.

Tule mukaan toimintaamme

Porvoon Keskustassa sinulla on monipuoliset mahdollisuudet lähteä mukaan poliittiseen vaikuttamiseen.

Edistämme Porvoon Keskustassa sellaisia toimintamalleja, joissa kaupungin luottamushenkilöt, paikallisyhdistykset, puolueen jäsenet sekä porvoolaiset voivat sitoutua yhdessä Porvoon kehittämiseen.

Seuraa toimintaamme ajankohtaisesti Facebookissa

KESKUSTAN LUOTTAMUSHENKILÖT KAUPUNGIN HALLINNOSSA

Kaupunginvaltuusto

Outi Lankia (valtuustoryhmän pj.)
outi.lankia@gmail.com
040 547 7842

Tuomas Kanervala
tuomas@kanervala.com
045 805 7411

Jani Heinänen (vara)

Sanna Andersson (vara)

 

Merenrantakuva Gloshomenista

Merenranta Glosholmenissa. Kuvaaja: Anne Korhonen

Porvoon Keskustan johtokunta 2022

Sanna Andersson, pj.
sanna.andersson@pp.inet.fi

Mikko Venäläinen, vpj.
mikko.venalainen@tyokalu.net

Anne Hornborg-Franck, sihteeri
anne.hornborg@gmail.com

Jäsenet
Heikki Junes
Tuomas Kanervala
Soili Koskelainen
Outi Lankia
Mauri Leiramo
Anja Luoma
Eija Quinlan
Eija Saarela
Mika Seikku

Paikallisyhdistykset

Kerkkoon paikallisyhdistys ry.
Tuomas Kanervala pj.

Porvoon Itäinen paikallisyhdistys ry.
Mauri Leiramo pj.

Porvoon Seudun paikallisyhdistys ry.
Anja Luoma pj.

Tuorilan paikallisyhdistys ry.
Anne Korhonen pj.

Gloshomenin majakka

Glosholmenin majakka. Kuvaaja: Anne Korhonen

Auringonlasku merenrannalla Pellingissä.

Auringonlasku Pellingissä. Kuvaaja: Anne Korhonen

Ulkoilureitillä Ekudden-Humla-Holken.

Ulkoilureitti Ekudden-Humla-Holken. Kuvaaja: Niina Koskihaara

EtusivuPorvoo