Maakuntakaavaa kehitettävä kuntien kaavoitusta kunnioittaen ja kuunnellen

Kaavahierarkiassa kunnalla on oman alueensa paras tuntemus ja paikallinen demokraattisesti valittu valtuusto päättämässä kuntansa kehittämisestä. Keskustan maakuntavaltuustoryhmä vastustaa maakuntakaavatason rakentamista rajoittavia ohjausmerkintöjä ja painottaa maanomistajien kuulemista ja omistusoikeuden kunnioittamista mahdollisten kaavojen osalta (kokous liite §16 s.5/ rakentamattomuuden ohjauksen lisääminen).
Suomalainen maaseutuun kohdistuvan tukipolitiikan ja EU:n toukokuussa 2023 hyväksytty uusiutuvan energian direktiivi, RED 3*, ovat riittäviä jo nyt luonnon monimuotoisuuden, viherrakenteen ja EU-säädösten implementointiin sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan. (* https://www.europarl.europa.eu/…/file-revision-of-the…)
Lisäksi EU-tason määräysten eteneminen, kuten ennallistamisasetuksen ja sen 6-artikla, ovat kesäkuussa 2023 saaneet uuden suunnan. Luonnon monimuotoisuuden, viherrakenteen määrän tai laadun aktiivisemmalle ohjaamiselle ei täten maakuntakaavatasolla ole tarvetta. Varsinais-Suomessa tuleekin rajoittamisen sijaan pitää huolta maaseutukuntien ja maatilojen maankäytön sekä rakentamisen säilymisestä ja etusijaisuudessa (RED 3) esimerkiksi uusiutuvan energian lisäämisessä.
Alueelliseen junaliikenteeseen tukeutuva maankäytön potentiaali ei vaadi erityistä vyöhykkeisyyden painotusta, sillä maaseudulla joka tapauksessa tarvitaan oman auton käyttöä liittymisessä joukkoliikenne pysäkeille ja asemilla. Lisäksi asemapaikka on tulevaisuudessa sähköauton latauspaikka.
Koko yhteisväliä ajava raideliikenteen paikallislinja riittävällä pysäkki- ja kohtaamispaikoilla toteutuu nykytekniikalla myös 1-raiteisena. Linja-ajattelu tuo junat aidosti varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, kun siirrytään luontoa säästävään työmatka- ja asiointiliikenteeseen.
Varsinais-Suomen palveluverkkoa tulisi rakentaa huomioiden seuraavat periaatteet:
1. monipuolinen ja vähäpäästöinen liikennejärjestelmä, jossa yksityisautoilu, julkinen liikenne ja kevytliikenne toimivat kaikissa kunnissa ja kaupungeissa käyttökelpoisimmalla tavalla.
2. joukkoliikenne (bussit, junaliikenne) mahdollistetaan koko maakunnan alueella riittävällä tavalla. Myös pyöräilyverkkoa tulee kehittää koko maakunnan alueelle, ei vain suuremmissa kaupungeissa.
3. matkailua tulee kaupunki, kylä-, ranta- ja haja-asutusalueilla vahvistaa ja rakentaminen matkailun tarpeisiin tulee olla sujuvaa ja helppoa koko maakunnan alueella.
4. maakunnan ainutlaatuisen kulttuuriperinnön vaaliminen ei tarkoita sitä, että rakentamiselle tulee tiukkoja rajoitteita. Kulttuurimaisemaan kuuluu osana ajallisesti monikerroksinen rakennuskanta.
5. laadukkaat tietoyhteydet tulee rakentaa koko maakunnan alueelle. Monipaikkainen työ- ja elämäntapa lisäävät elämänlaatua ja mahdollistavat etätyömahdollisuuksia myös vapaa-ajanasukkaille maakunnan ulkopuolelta.
Kaavasisällön osalta pitää käydä vuoropuhelua kaikkien maakunnan kuntien kanssa, jotta kunnissa voidaan kehittää oman alueensa kaavoitusta; maakunnan tulee tukea kunnan kaavoitusta, ei rajoittaa sitä.
Varsinais-Suomen Keskustan maakuntavaltuustoryhmä

Lue seuraavaksi

Keskustan aluevaltuustoryhmä: Lähipalveluista pidettävä kiinni palveluverkkokäsittelyssä
Keskustan aluevaltuustoryhmä pitää kiinni lähipalvelulupauksestaan: riittävät lähipalvelut turvataan koko Varsinais-Suomen alueella.
14.2.2024 / Uutiset
Henna Takatalo Varsinais-Suomen Keskustan toiminnanjohtajaksi 
Varsinais-Suomen Keskustan toiminnanjohtajaksi on valittu lietolainen, 30-vuotias Henna Takatalo. Hän on toiminut edellisvuoden huhtikuusta alkaen piirin vt. toiminnanjohtajana.  
31.1.2024 / Uutiset
Vihreän siirtymän mahdollisuudet Varsinais-Suomen maaseutukunnissa turvattava
Suomen siirtyessä kohti fossiilivapaan energian aikakautta, on Varsinais-Suomen liiton pidettävä huolta oman maakuntansa kuntien mahdollisuuksista päästä mukaan tämän siirtymän tuomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.
11.12.2023 / Uutiset
EtusivuUutisetMaakuntakaavaa kehitettävä kuntien kaavoitusta kunnioittaen ja kuunnellen