Hämeenlinnan Kauppatori

Hämeenlinna sijaitsee Vanajaveden rannalla ja on Kanta-Hämeen maakunnan keskus ja vuonna 1639 perustettuna Suomen vanhin sisämaakaupunki. Hämeenlinna tunnetaan perinteikkäänä hallinto-, koulu- ja kulttuurikaupunkina. Hämeenlinna sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla Helsingin ja Tampereen puolivälissä pääradan varressa, valtateiden 3 ja 10 risteyskohdassa. Valtatie 3 kulkee moottoritienä kaupungin keskustan ohi.

Hämeenlinnan tulevaisuus on meidän kaikkien yhteinen asia ja parhaiten sen kehittäminen onnistuu yhteistyössä kaikkien kuntalaisten kanssa. Suorat yhteydenotot luottamushenkilöihimme tuottavat parempia ja oikeudenmukaisempia päätöksiä. Toivomme näitten verkkosivujen lisäävän osallistumistanne toimintaamme ja helpottavan yhteydenpitoa luottamushenkilöidemme kanssa. Verkkovastaavana toivon myös palautetta sivuistamme ja vinkkejä sisällön kehittämiseksi.

Päätoimittaja

Aulis Veteläinen

Piirihallituksen varapuheenjohtaja

Hämeenlinna

Puheenjohtaja Heikki Koskela

Kuntasivuille >

Olemme Hämeenlinnan Keskusta. Motto:
Ihmisen kokoisia päätöksiä, kokemusta ja vastuullisuutta.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuustoon valitut valtuutetut v.2021-2024 : Antti Leinikka, Timo Kaunisto, Leena Suojala ja Marjatta Rahkio.
Varavaltuutetut: Suvi Anttila, Julianna Koivu, Pekka Pohjalainen ja Matti Saarinen. Olemme tavattavissa myös vaalien välillä. Ota yhteyttä !

Olemme

Kunnallisjärjestön johtokunta 2021

Heikki Koskela
puheenjohtaja
Marjatta Rahkio
sihteeri

Aulis Veteläinen
vpj. ja vaalipäällikkö

Sari Salminen

Erkki Ahtiainen

Martti Mäenpää

Erkki Jaalama

Hannu Silpola

Keijo Tonteri

Pirkko Mattila

Riikka Helenius

Keskustan Hämeenlinnan kunnallisjärjestön vaaliteemat kuntavaaleissa 2021:

Monipaikkainen asuminen on Hämeenlinnan ja sen pitäjien mahdollisuus
– valmiina odottavat kesäasunnot vakituisiksi
– asumisen monipaikkaisuuden edistäminen
– toimivat ja tehokkaat tietoliikenneyhteydet ja kattava 5G -verkko

Perheiden valinnanvapaus myös kaupungin tarjoamien palveluiden osalta
-lapsiystävällisen kunnan toimintamuotojen kehittäminen
-hyvän arjen mahdollistaminen ja tuki tarvittaessa
-digitalisaation tarjoaminen huomioiden myös haittavaikutukset
-eri viranomaisten tietojen vaihto

Koulutuksen, tiedon ja osaamisen arvostuksen uudelleen vahvistaminen
– ilmastovaikutus ja korona ovat konkreettisesti osoittaneet tutkitun tiedon tärkeyden
– lisäpanostus it-alan koulutukseen, mm. peliteknologia ja robotiikka
– koulutusmahdollisuuksien ja resurssien sekä lähipalveluverkon säilyttäminen
– varhaiskasvatuksen ja peruskoulun luontoyhteys sekä iltapäivätoiminnan mahdollistaminen

Ikäystävällistä ja turvallisempaa vanhusten arkea
– Kuntouttavaa kotihoitoa, vahvemmat resurssit ja laadunvarmistus
– Yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä tukevaa monimuotoista asumista
– Matalan kynnyksen palvelujen saavutettavuus turvattava
– Sähköisten palveluiden käytön laajentaminen, selkokielistä opetusta ja tukea netin käyttöön
yhteistyössä kaupungin ja järjestökentän voimin
– Ikäneuvolan pilottihankeen käynnistäminen, kohderyhmä kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet
– poikkeusolojen (korona) aikana palveluista pudonneiden vanhusten tilanteen selvittäminen

Maaseudun asumisen, yrittämisen ja elämänmuodon puolustaminen on ratkaisu viihtyisälle ja vetovoimaiselle asumiselle.

Väljempään, rauhallisempaan, terveellisempään ja edullisempaan ympäristöön asumaan.
– etätyön monimuotoisuuttaa edellyttäviä asumismuotoja
– parempi elämä sekä suuremmat tonttikoot erilaisille toiminnalle ja pienyrittämiselle
– harrastustiloja lisää kulttuurin ja liikunnan pienryhmille (halleihin väliseiniä)
– etätyötilojen lisääminen kantakaupungissa ja taajamissa
– puurakentamiselle kaavoitettava omia alueita

Pitkäjänteisyys suunnittelussa ja päätöksenteossa
– arvioidaan lähipalvelujen tarve ja sijainti kuntalaisia kuunnellen
– SOTE:en varautuminen tarkoituksenmukaisin palveluin
– kärsivällistä ja pitkäjänteistä työtä elinkeino- ja elinvoimapolitiikassa
– Moreeni/More- yrityspuisto on vahva ja vetovoimainen pohja kehittämiselle
– Kaupungin historiaan ja kulttuuriin nojaava matkailuyrittäjyys sekä luonto- ja ruokamatkailun kehittäminen

Evon tiedekansallispuiston perustamista arvioitaessa on huomioitava paikalliset toimijat ja yritykset sekä paikallisten palvelujen kehittämismahdollisuudet

Bioenergian käytön edistäminen
-on kestävää kehitystä tukevaa
-vahvistaa paikallistaloutta

Toimintaohjelma yksityisteiden kestävälle käytölle ja ylläpidolle
-parempaa vaikuttamista paikallis- ja kantateiden ylläpidolle ja peruskorjauksille

Kestävän ratkaisun etsiminen pysäköintiongelmaan
– aikarajoitettujen kiekkopysäköintipaikkojen turvaaminen
– kunnallisen kaavoitusmonopolin suomien keinojen käyttö (velvoitepaikat, kerroskorkeus…)

Yhteystietoja:

Keskustan Hämeenlinna kunnallisjärjestö ry
Pj. Heikki Koskela p.0503743938,koskelaheikki1@gmail.com
Siht. Marjatta Rahkio p.050 3394576– marjatta@rahkio.fi

Keskustan Hämeenlinnan paikallisyhdistys ry
Pj. Aulis Veteläinen, 0400 801 697
Siht. Virpi Paananen – virpi.m.paananen@gmail.com

Keskustan Rengon paikallisosasto ry
Pj.  Pekka Pohjalainen

Keskustan Kataloisten paikallisyhdistys ry
Pj. Hannu Silpola
Siht. Kyösti Koskinen

EtusivuHämeenlinna