Vihreää siirtymää ei saa toteuttaa Itämeren kustannuksella

Vihreää siirtymää ei saa toteuttaa Itämeren kustannuksella

Suomeen on syntymässä useita vihreän siirtymän investointeja, joiden kärkenä on siirtyminen pois fossiilitaloudesta. Vihreällä siirtymällä on muitakin tavoitteita kuten kiertotalouden edistäminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Uuden akkuteollisuuden investoinneista pisimmällä ovat eri puolille rannikkoa suunnitellut akkumateriaalitehtaat.

Keskustan Uudenmaan piiri on huolissaan jo valmiiksi kuormittuneen Suomenlahden tilasta. Suomen Malminjalostus Oy:n osin omistamasta Haminan akkumateriaalitehtaasta on syntymässä Suomen kaikkien aikojen suurin sulfaatin päästölähde. Suomessa ja Ruotsissa on valittu toisistaan poikkeavat toimintatavat. Suomessa akkumateriaalituotannon suurin jäte-erä halutaan sijoittaa Itämereen, kun Ruotsissa natriumsulfaatti talteenotetaan ja siitä valmistetaan kaliumsulfaattilannoitetta.

Keskustan Uudenmaan piirin kevätkokous vetoaa, että Suomessa hyödynnetään akku- ja lannoiteteollisuuden synergiaedut. Akkuteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen lannoitetuotannossa parantaa huoltovarmuutta ja vähentää riippuvuutta Venäjästä.

Keskustan Uudenmaan piiri vaatii, että valtion omistajaohjauksessa ja akkustrategian toimeenpanossa edistetään kiertotaloutta Itämeren kuormittamisen sijaan. Vihreä siirtymä ei toteudu, jos ilmastopäästöt korvataan entistä suuremmilla päästöillä vesistöihin.

Lue seuraavaksi

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen arviointikertomus 2023 on valmistunut
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 arviointikertomus on valmistunut. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Keskustan Matti Korkiakoski avaa kertomuksen tärkeimpiä kohtia. Lue Matin nostot.
13.6.2024 / Uutiset
Keskustan aluevaltuustoryhmä sinnikäs Länsi-Uudellamaalla
Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto kokousti 11.6. viimeisen kerran ennen kesätaukoa. Käsittelyssä oli palveluverkoston linjausten hyväksyminen. Keskustan aluevaltuustoryhmä teki useita muutosesityksiä palveluverkkosuunnitelmaan. Kaikki tehdyt esitykset kaatuivat äänestyksissä selvin luvuin, sillä suurimmat valtuustoryhmät olivat sitoutuneet keskinäiseen valtuustosopimukseensa.
13.6.2024 / Uutiset
Keskustalta aloite - vammaisten puhelinpalvelun toimivuus varmistettava
Vantaa-Keravan hyvinvointialueen kevään viimeisessä kokouksessa Keskustan ryhmä toimi aktiivisesti. Hyvinvointialueen talouskehitys huolestuttaa keskustalaisia valtuutettuja. Kokouksen lopuksi jätettiin vammaispalveluiden puhelinpalvelun toimivuuden varmistamista koskeva aloite.
11.6.2024 / Uutiset
EtusivuUutisetVihreää siirtymää ei saa toteuttaa Itämeren kustannuksella