Uudenmaan aluevaltuustojen kannanotto lähipalveluista

Keskustan Uudenmaan aluevaltuustoryhmien kannanotto:

Toimivat lähipalvelut ovat jokaisen oikeus
1.9.2023

Toimivat lähipalvelut ovat jokaisen yksilön oikeus asuinpaikasta tai postinumerosta riippumatta.

Meille keskustalaisille on tärkeää, että ketään ei jätetä syrjään ja alueen reunamillakin on mahdollisuus turvalliseen asumiseen.
Jokaisen on voitava luottaa siihen, että apua saa kun sitä tarvitsee.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä määrää pykälässä 4: ”Palvelut on toteutettava yhdenvertaisesti, yhteen sovitettuina palvelukokonaisuuksina sekä hyvinvointialueen väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita.”
Hyvinvointialueiden rahoitusta leikkaamalla nykyinen hallitus laiminlyö tehtäväänsä. Hyvinvointialueille ei jätetä todellisia edellytyksiä turvata yhdenvertaisia palveluja kaikille. Yksilön turvallisuuden tunne horjuu, terveys ja työkyky heikkenevät.

Uudenmaan kaikilla hyvinvointialueilla valmistellaan parhaillaan palvelustrategiaa ja muotoillaan palveluverkkoa.
Keskustan aluevaltuustoryhmät vastustavat rajuja lähipalveluleikkauksia.

Hyvinvointialueet ovat taipaleensa alussa. Nyt on varmistettava työrauha alueellisen palvelutarjonnan valmistelulle. On luotava todellinen mahdollisuus vahvistaa ja kehittää palveluverkostoa. Potilastietojärjestelmät tulee ensitilassa saattaa alueen sisällä yhtenäisiksi, jolloin hoitopaikan valinta tarpeen mukaan mahdollistuu.

Haluamme kannustaa alueita uudistamaan palvelutuotantoa siten, että saamme tuotettua lähellä laadukkaat peruspalvelut. Haluamme sosiaali- ja terveyspalvelujen yhtenäisen kokonaisuuden, joka tarjoaa kattavan palveluverkoston ja saumattoman hoitopolun. Liikkuvat palvelut ovat hyvä lisä palvelukokonaisuuteen ja kotiin tarjottavat palvelut sekä etä- ja digipalvelut vahvistavat palvelutuotantoa. Lähipalvelu voi siis olla muutakin kuin kiinteät seinät.

Uuden muotoiset palvelukokonaisuudet eivät saa olla este hyvän, oikea-aikaisen hoidon saamiselle. Hoitamatta jättämisen seurauksena sairaudet ja ongelmat eskaloituvat, hoitokustannukset nousevat, kerääntyy hoitovelkaa ja kansanterveys heikkenee.
Sote- palveluiden tarjonnan tulee vastata kysyntään, oikea aikaisesti.

Ikäihmisten kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista tuetaan vahvistamalla turva- ja hoivapalveluja. Palveluasumista tarvitaan kuitenkin vielä. Kaikki eivät pärjää kotona, vaikka sinne tarjottaisiin paras mahdollinen tuki. Yhteisöasuminen on toimiva muoto kotihoidon ja palveluasumisen välissä.

Hoitopolun perusta ovat ennaltaehkäisevät palvelut, peruspalvelut lähellä ja vaativa hoito isommissa asiantuntijayksiköissä.
Muutosrohkeutta tarvitaan, jotta toiminta saadaan nykyistä kannattavammaksi ja työntekijät saadaan sitoutumaan.
Se on tehtävä lähipalveluja heikentämättä, turvallisuuden tunnetta ja väestön terveyttä horjuttamatta.

Keskusta Itä-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä
Keskusta Keski-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä
Keskusta Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä
Keskusta Vantaa-Keravan aluevaltuustoryhmä

Lue seuraavaksi

Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä vieraili omaishoitajien tiloissa
Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä tutustui kolmannen sektorin tärkeään yhteistyökumppaniin, omaishoitajiin. Hiiden omaishoitajat ry otti ryhmän vastaan Lohjalla omissa tiloissaan.
27.9.2023 / Uutiset
Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä tutustuu hyvinvointialueen palvelutarjontaan
Keskustan Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä aloitti koko syksyn kestävän kiertueen vierailemalla muutama viikko sitten Nummelan terveysasemalla. Tällä viikolla vuorossa oli Lohjan sairaalan päivystys. Kiertueella pyritään vahvistamaan käsitystä hyvinvointialueen palvelutarjonnasta.
20.9.2023 / Länsi-Uusimaa
Vantaa-Keravan aluevaltuustoryhmä on pieni mutta aktiivinen
Vantaa-Keravan aluevaltuustoryhmä oli pienestä koostaan huolimatta erittäin aktiivinen 11.9. pidetyssä aluevaltuuston kokouksessa.
15.9.2023 / Uutiset
EtusivuItä-UusimaaUudenmaan aluevaltuustojen kannanotto lähipalveluista