Vantaa-Keravan aluevaltuustoryhmä on pieni mutta aktiivinen

Keskustan ryhmä jätti 11.9 pidetyssä aluevaltuuston kokouksessa aloitteen lastensuojelun resurssien riittävyyden turvaamisesta.

Keskustan aloitteessa vaaditaan kaikki mahdolliset rekrytointikeinot käyttöön.

Vaikuttavalla rekrytointiprosessilla halutaan välttää AVIn uhkavaatimus jopa 700 000 € sakosta mikäli vaadittua henkilöstövajetta ei täytetä.

Voit lukea aloitteen kokonaisuudessaan nettisivuiltamme: keskusta.fi/uusimaa/uutiset

Kokouksessa käsiteltiin myös hyvinvointialueen 2. osavuosikatsausta.

Keskustaryhmän varapuheenjohtaja Timo Laaninen arvioi, että hyvinvointialueen toiminta on käynnistynyt vähintään tyydyttävästi.
-Mitään sellaista katastrofia ei tullut, jota pelättiin vielä viime syksynä, Laaninen totesi.
Laanisen mukaan suurin ongelma on nyt raha.
-Ongelmaa ei Vantaa-Keravan hyvinvointialue pysty yksin ratkaisemaan. Ratkaisevassa asemassa on hallituksen toimet. Jos hallitus leikkaa ohjelmansa mukaan reippaasti hyvinvointialueiden menojen kasvua, sen pitäisi samalla muuttaa lainsäädäntöä, joka velvoittaa tuottamaan tietyn laatuisia palveluja. Toinen vaihtoehto on antaa alueille aikaa sopeuttaa menojaan ja tehostaa palvelujaan niin, että menojen kasvu kyetään taittamaan ja palvelut turvaamaan kohtuullisella aikataululla. Kannatan jälkimmäistä vaihtoehtoa, Laaninen painotti omassa puheenvuorossaan.

– Kaikki puolueet ovat vuorollaan olleet sote- uudistusta tekemässä. Olisi kohtuullista, että alueet saisivat nyt aidon mahdollisuuden sote- uudistuksen toteuttamiseen, Laaninen toivoi.

Pirjo Luokkala piti puheenvuoron henkilöstön saatavuusongelmista erityisesti lastensuojelun osalta.

Luokkala muistutti omassa puheenvuorossaan talousarvion sitovista tavoitteista, joissa luvataan vahvistaa hyvinvointia ja turvallisuutta vaikuttavilla, ennaltaehkäisevillä ja varhaisen tuen palveluilla.
– Tarkoittaako tämä erityisesti vanhemmuuden ja huoltajuuden tukemista sekä aikaisempaa tiiviimmän yhteistyön käynnistämistä neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen kanssa, Luokkala kysyy.

Valtuustossa keskusteltiin myös ruokapalveluiden laatuun liittyvästä aloitevastauksesta. Keskustan aluevaltuutettu Inna Kallioinen muistutti, että ateriapalveluiden kilpailutuksissa on kiinnitettävä huomiota Keskustalle tärkeisiin näkökulmiin, kuten ruuan laatuun, terveellisyyteen, korkeaan kotimaisuusasteeseen ja huoltovarmuuteen sekä ympäristönäkökulmiin.

Lue seuraavaksi

Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä vieraili omaishoitajien tiloissa
Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä tutustui kolmannen sektorin tärkeään yhteistyökumppaniin, omaishoitajiin. Hiiden omaishoitajat ry otti ryhmän vastaan Lohjalla omissa tiloissaan.
27.9.2023 / Uutiset
Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä tutustuu hyvinvointialueen palvelutarjontaan
Keskustan Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä aloitti koko syksyn kestävän kiertueen vierailemalla muutama viikko sitten Nummelan terveysasemalla. Tällä viikolla vuorossa oli Lohjan sairaalan päivystys. Kiertueella pyritään vahvistamaan käsitystä hyvinvointialueen palvelutarjonnasta.
20.9.2023 / Länsi-Uusimaa
Keskustan Vantaa-Keravan aluevaltuustoryhmä vaatii lastensuojelun henkilöstön riittävyyden turvaamista nyt ja tulevaisuudessa
Keskustan aluevaltuustoryhmä teki valtuustoaloitteen lastensuojelun työntekijöiden riittävyyden turvaamisesta. Valtuustoaloite sai kannatusta yli puoluerajojen ja nyt se etenee valmisteluun. Aloitteessa edellytetään, että hyvinvointialue ryhtyy kaikkiin mahdollisiin ja vielä käyttämättömiin toimenpiteisiin lastensuojelun henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi. Työntekijöiden määrä tulee saada pysyvästi kestävälle, lasten edun mukaiselle pohjalle.
12.9.2023 / Uutiset
EtusivuUutisetVantaa-Keravan aluevaltuustoryhmä on pieni mutta aktiivinen