Skip to content

Fred och stabilitet

Framför allt betyder EU för oss en kontinent av humana värden, fred och stabilitet. Centerns mål är en konkurrenskraftig union som erbjuder sina medborgare välstånd och trygghet. Vi vill även att EU ska vara banbrytare i hållbar utveckling, socialt ansvar samt innovation och frihandel. Samarbetet behövs när det gäller stora, gränsöverskridande utmaningar, såsom klimatfrågor eller kampen mot fattigdom.

Vi tycker att finländarna ska ha nytta av EU-medlemskapet i vardagen. Finländare ska synas och höras på alla nivåer i beslutsfattandet. Det är viktigt att Finland är en aktiv och central aktör i EU – större än sin storlek.

I Europaparlamentsvalet i maj 2019 fick Centern två ledamöter i EU-parlamentet.

renew europe ryhmän logo

  Renew Europe -gruppen

I parlamentet arbetar ledamöterna i europeiska politiska partier. Centern är medlem i det europeiska partiet Förnya Europa (Renew Europe) som till största delen utgörs av det tidigare europeiska partiet ALDE (Alliansen för liberaler och demokrater i Europa).

Läs mera om Förnya Europa ›

alde party logo

ALDE – Alliansen för liberaler och demokrater i Europa

Centern är medlem i ALDE. ALDEs ledamöter ingår i Gruppen Förnya Europa (Renew Europe).

Läs mera om ALDE ›

Liberal International

Centern är medlem i Liberal International, en internationell sammanslutning av liberala politiska partier.

Läs mera om Liberal International ›

HemVår politikCentern i Europa