Ajankohtaista


Covid-19 vaikutukset tutkijapalveluun

Hyvät asiakkaamme,

Otamme tutkijasaliin kerrallaan maksimissaan 3 henkilöä, joten sovittehan mahdollisesta tulostanne etukäteen henkilökuntamme kanssa. Arkistoon saapuvilta henkilöiltä edellytetään, että he ovat täysin terveitä (ei infektio- tai hengityselinsairauksia), sekä arkistoon saapuessa että siellä ollessa hyvästä käsihygieniasta huolehtimista (käsien pesu ja käsidesin käyttö). Asiakkaidemme omalla vastuulla on arvioida mahdollinen kuuluminen riskiryhmään.

Vierailuryhmiä emme ota toistaiseksi vastaan.


Sähköinen tiedonhallinta ja arkistointi

Yksityiset keskusarkistot asettivat vuonna 2017 työryhmän laatimaan ohjeen sähköisten yksityisaineistojen tiedonhallintaan ja arkistointiin.

Ohje valmistui keväällä 2018 ja sen tavoitteena on tukea ja antaa neuvoja arkistonmuodostajien asiakirjahallintaan sekä helpottaa aineistojen luovutusta päätearkistoon.

Ohjeeseen voi tutustua Palvelut-sivumme kautta.


Sivustot Santeri Alkiosta ja Kyösti Kalliosta

Santeri Alkion (1862 – 1930) ja Kyösti Kallion (1873 – 1940) ajatuksiin, toimintaan ja elämään voi tutustua  Edita Publishing julkaisemilla sivustoilla santerialkio.fi ja kyostikallio.fi

Alkion sivusto koostuu professori Kari Hokkasen toimittamista Alkion päiväkirjoista sekä Aulis J. Alasen kirjoittamasta Alkion elämäkerrasta ja kronologiasta. Sivustoa tullaan täydentämään jatkossa mm. Alkioon liittyvien nimi- ja paikkatietojen osalta.

Kallion sivusto koostuu Kaisa ja Kyösti Kallion kirjeenvaihdosta (1904 – 1937) sekä professori Kari Hokkasen kirjoittamasta Kallion elämäkerrasta (1986) ja kronologiasta.

Santeri Alkion ja Kyösti Kallion -sivustot ovat itsenäiset kokonaisuudet suomalaisen kansakunnan arvojohtajien sivustojen sarjassa, joita Edita Publishing on julkaissut.

Arkiston tehtävä

Keskustan ja maaseudun arkisto (KMA) on perustettu vuonna 1970, jota ennen arkistoa hoidettiin puolueen arkistotoimikunnan valvonnassa. KMA kuuluu valtionapua saaviin yksityisiin keskusarkistoihin. Arkiston palveluksessa työskentelee vakituisesti kolme henkilöä.

Arkiston tehtävänä on Maalaisliitto-Keskustapuolueen-Suomen Keskustan sekä sitä lähellä olevien järjestöjen, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden arkistoaineistojen vastaanotto, järjestäminen, luettelointi ja pysyvä säilyttäminen sekä arkistojen tutkimuskäytön edistäminen. Lisäksi arkiston palveluihin kuuluvat mm. arkistonhoidon neuvonta ja koulutus. Toiminnallaan arkisto pyrkii edistämään Maalaisliitto-Keskustapuolueen-Suomen Keskustan ja suomalaisen politiikan tutkimusta.

KMA:lla on käytössään modernit toimistotilat ja lähes 200 neliön arkistomakasiini. Arkistossa on noin 800 arkistonmuodostajan aineistoja lähes 1500 hyllymetriä. Asiakirjojen lisäksi arkistolla on runsaasti muutakin aineistoa, esimerkiksi noin 1300 julistetta, 59 670 valokuvaa, 2 120 äänitettä ja 600 videota. Arkistojen luovutukset kartuttavat arkistoaineistoa vuosittain.

Taustayhteisöt

KMA on Keskustan ja maaseudun arkiston säätiön ylläpitämä arkisto, jonka hallituksen puheenjohtajana toimii VTT Tytti Isohookana-Asunmaa.

Arkiston keskeisimmät taustaorganisaatiot ja arkistonmuodostajat ovat:

Muita tärkeitä yhteistyötahoja ja arkistonmuodostajia ovat:

EtusivuMeistäKeskustan ja maaseudun arkisto