Sivistystyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on linjata ja päivittää Keskustan koulutus- ja muun sivistyspolitiikan tavoitteet seuraavalle vaalikaudelle 2023-2027. Työryhmän vastuualueelle kuuluvat koulutuspolitikan lisäksi nuoriso-, liikunta-, kirkko- ja kulttuuri-asiat.

Työryhmää vetää kansanedustaja Hilkka Kemppi.

 

Ruoka- ja metsätyöryhmä 

Työryhmän tehtävänä on Keskustan linjauksen valmistelu  suomalaisen ruuan tuottajan, kuluttajan ja koko elintarvikeketjun aseman, kannattavuuden ja toimivuuden parantamiseksi. Työryhmä valmistelee myös esitykset suomalaisen metsätalouden kehittämiseksi ja sen menestyksen edellytysten parantamiseksi.

Työryhmää vetää Eerikki Viljanen.

 

Sosiaali- ja terveystyöryhmä

Työryhmän tehtävänä valmistella Keskustan linjaukset sosiaaliturvaa- ja palveluja, ikääntyneitä ihmisiä, päihdepolitiikkaa ja muuta sosiaali- ja terveyspolitiikkaa koskeviksi linjauksiksi. Perheitä koskevat sosiaali- ja terveyspoliittiset linjaukset valmistellaan jo aiemmin asetetussa perhetyöryhmässä, joten ne eivät painotu tämän työryhmän työssä. Keskiössä ovat ikäihmisten kysymykset ja sosiaaliturvan uudistaminen.

Työryhmän vetäjä selviää myöhemmin.

 

Työelämätyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on valmistella Keskustan linjaukset entistä paremman työelämän, työllisyyden ja toimivien työmarkkinoiden edistämiseksi.

Työryhmää vetää Ville-Veikko Rantamaula.

 

Avoin haku

Keskusta julistaa avoimen haun työryhmiin. Jos olet kiinnostunut jonkun em. työryhmän jäsenyydestä, täytä alla oleva lomake. Kerro yhteystietosi, kokemuksesi ja osaamisesi työryhmän aihepiiristä sekä miksi työryhmä sinua kiinnostaa.

Työryhmän jäseneltä edellytetään sitoutuneisuutta sen työhön ja kykyä tuottaa tarvittaessa pohjatekstejä työryhmän käsiteltäväksi. Työryhmät nimetään siten, että niissä on mahdollisimman monipuolinen osaaminen työryhmän tehtäväalueelta. Myös siihen kiinnitetään huomioita, että eri väestöryhmien näkemykset ja erilaiset näkökulmat ko. asiakokonaisuuteen tulevat työryhmässä esille.

Periaatteena Keskustalla on, että sama henkilö voi olla jäsenenä vain yhdessä puolueen työryhmässä. Näin annamme mahdollisimman monelle tilaisuuden osallistua työryhmiemme toimintaan.

Matkat työryhmän kokouksiin maksetaan Keskustan matkustussäännön mukaisesti halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan tai vaihtoehtoisesti säännön mukaisin kilometrikorvauksin, mikäli on tarve käyttää omaa autoa. Palkkiota, päivärahoja, ansionmenetyskorvauksia tms. ei työryhmän jäsenille makseta. Keskusta on antanut työryhmilleen ohjeen käyttää kokouksiin osallistumisessa etäyhteysmahdollisuuksia etenkin koronapandemian aikana.

Työryhmiin nimetyille ilmoitetaan valinnasta heti kun päätökset on tehty. Muille hakeneille annetaan mahdollisuus osallistua työryhmien toimintaan sähköisen toiminta-alustan kautta tai muulla tavoin mahdollisuutena antaa palautetta työryhmän linjausluonnoksiin.

Hakuaika työryhmiin päättyy 9.12.2020

Lisätietoa

Ilkka Miettinen

Ilkka Miettinen

Poliittinen asiantuntija

Työryhmähakemus

Haku on päättynyt.

EtusivuVaikutaTyöryhmät