Asiat paranevat vain tekemällä.

Miten ikäihmisten hoito ja hoiva järjestetään? Onko lapsille ja nuorille tarjolla harrastusmahdollisuuksia? Miten perheitä tuetaan vaikeuksien kohdatessa? Ovatko paikallisten yritysten toimintaedellytykset kunnossa? Toimiiko kierrätys ja ympäristön hoito?

Nämä ovat asioita, joista päätetään oman kotikuntasi valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa. Ja monesta muusta Sinun ja läheistesi arkeen liittyvistä asioista.

Asiat paranevat vain tekemällä. Ja tekemiseen tarvitaan tekijöitä. Kutsumme nyt avoimin mielin ihmisiä mukaan toimimaan omalla osaamisellaan, sydämellä ja järjellä kuntalaisten puolesta.

Vaikeista ajoista noustaan yhteisvoimin. Kunnat ovat tärkeitä tulevaisuuden rakentajia. Lähde mukaan tekemään ihmisten kokoisia päätöksiä!

Hae kuntavaaliehdokkaaksi

Vaaliohjelman tärkeät

  1. Turvaamme tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään kaikkialla Suomessa. Työpaikkoja, peruspalveluja, koulutusmahdollisuuksia, liikenneyhteyksiä ja nopeat verkkoyhteydet on oltava koko maassa.
  2. Vastaamme ihmisten toiveisiin useamman paikan elämästä. Jotta arki sujuu, etätyömahdollisuuksia pitää luoda ja parantaa, panostaa teihin ja verkkoyhteyksiin ja hyödyntää rohkeasti tekniikan mahdollisuuksia.
  3. Meille on tärkeää, että ihmiset luottavat ja osallistuvat päätöksentekoon. Edistämme aktiivista kuntalaisuutta. Tämä tarkoittaa mm. kuntalaisten kuulemista ja oma-aloitteista vaikuttamista, sujuvaa tiedonkulkua ja tekniikan laajempaa hyödyntämistä.
  4. Kun perheet voivat hyvin, yhteiskuntakin voi hyvin. Rakennamme kuntia, jotka ottavat huomioon erilaisten perheiden tarpeet, myös yksinasuvien. Tämä tarkoittaa mm. lähipalveluita ja kohtuuhintaista asumista erilaisiin elämäntilanteisiin, matalan kynnyksen kotiapua, lapsiperheiden palveluihin panostamista sekä lähikouluja ja -päiväkoteja.
  5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja ne pitää saada läheltä jokaiselle, vauvasta vaariin ja muksusta mummoon. Samalla terveyden ja hyvinvoinnin eroja on kavennettava. Vain näin takaamme onnistuneen sote-uudistuksen.
  6. Oppiminen, kulttuuri ja liikunta ovat tärkeä osa jokaisen hyvää elämää ja alueen elinvoimaa. Niihin pitää olla mahdollisuus jokaisessa kunnassa kuntalaisen tulotasoon katsomatta.
  7. Kunta on alueensa tärkein elinvoiman kehittäjä. Kuntien on oltava hyviä työnantajia, yritysmyönteisiä toimijoita ja aktiivisia elinkeinoelämän mahdollistajia. Tämä tarkoittaa mm. yrittäjyyttä ja investointeja tukevaa kaavoitusta, ennakkoluulotonta yhteistyötä sekä apua työllistämiseen.
  8. Huolehdimme siitä, että kunnan asiat jäävät tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin ne nyt ovat. Tämä pätee kaikkeen – niin talouteen, ympäristöön, kunnan kiinteistöihin kuin palveluihinkin.
  9. Meille järkivihreys on kunnissakin käytännön tekoja. Huomioimme luonnon kaavoituksessa vapaaehtoisia ja kannustavia keinoja suosien, käytämme vastuullisesti tuotettua lähiruokaa ja uusiutuvia kotimaisia energianlähteitä ja suosimme etätyötä. Kuntien ilmastotyö on sekä pieniä tekoja että suuria innovaatioita. Siirrämme puheen ja teot ilmastoahdistuksesta ilmastoinnostukseen. Etsimme ratkaisuja ja vahvistamme tulevaisuususkoa.
  10. Huolenpito ja vastuu lähimmäisistä ovat tärkeä osa ihmisyyttä. Kuntien tulee tukea järjestöjä, jotta niillä on mahdollisuus toimia ja tehdä hyvää. Tämä tarkoittaa mm. toiminnan puitteiden tarjoamista ja kumppanuussopimuksia.
Apilanlehdyköillä upotettuna moottorikelkka sekä talvinen maisema, kaupunkilähiö, vehnäpelto ja moottoritien ilmakuva.

K-studion ohjelmat kuntavaaliohjelmasta

Avaamme kuntavaaliohjelmamme teemoja viidessä eri K-studion lähetyksessä. Seuraava lähetys on torstaina 11.2. klo 18 otsikolla Kohti väljempää Suomea. Aiheena tasa-arvoiset kunnat Suomessa monipaikkaisuuden ja aluepolitiikan teeman kautta.

Miten turvaamme tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään koko Suomessa? Miten vastaamme ihmisten toiveisiin useamman paikan elämästä? Mukana keskustelussa Keskustan varapuheenjohtaja, monipaikkainen Suomi -työryhmän puheenjohtaja Petri Honkonen sekä monipaikkaisuuden henkilöitymä ja tuntija, professori Laura Kolbe. Lähetyksen juontaa poliittinen sihteeri Helena Pakarinen.

Voit seurata suoran lähetyksen keskustelua puolueen Facebook-sivulta tai K-studion sivuilla. Muut lähetykset seuraavina torstai-iltoina 4.3., 11.3. sekä 25.3. klo 18

***

Muuta:
Keskustan kuntavaaliehdokkaat esitellään 9.3. avattavilla varsinaisilla vaalisivuilla.
Ehdokas, jos jokaviikkoinen ehdokaskirje on jäänyt tulematta, ota yhteyttä omaan kunnallisjärjestöösi tai piiriisi.

 

EtusivuVaalit