Skip to content

Kansanedustaja Mikko Savola Keskustan ryhmäpuheenvuorossa: Kun kansakunta puolustaa itsenäisyyttään, on velvollisuutemme tukea

Mikko Savola
Mikko Savola

Arvoisa puhemies,

Venäjä on rikkonut räikeästi kansainvälistä oikeutta, Minskin sopimuksia ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin periaatteita.

Separatistialueiden tunnustaminen vie pohjan pois Itä-Ukrainan konfliktin rauhanomaiselta ratkaisulta.

Keskusta tuomitsee voimakkaasti Venäjän yksipuoliset, Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet.

Kun kansainvälinen yhteisö rakentaa rauhaa, Venäjä käyttää voimapolitiikkaa. Kun neuvottelemme sopimuksia, Venäjä rikkoo niitä.

Rajojen siirtely voimapolitiikalla ja etupiiriajattelu eivät kuulu tähän päivään.

Suomessa olemme tottuneet siihen, että sopimuksiin ja sanaan voi luottaa. Tämä on diplomatian perusedellytys.

Tapahtumien kulku on osoittanut, että Venäjää on arvioitava sen tekojen, ei sanojen perusteella. Kaikkeen on varauduttava. Ja toimittava tilanteen mukaisesti.

Venäjän harkitun ja itse aiheuttaman pitkäkestoisen uhittelun ja voimannäytön tavoitteena on Euroopan turvallisuusjärjestyksen muuttaminen.

Euroopan turvallisuuden perusteista ei voi neuvotella. Jokaisella maalla on oikeus valita turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa.

Arvoisa puhemies,

Keskusta antaa tukensa Euroopan unionin yhteiselle pakotepolitiikalle. Pakotteita on oltava valmius myös kiristää lisää, mikäli tapahtumat sitä edellyttävät.

Venäjän voimapolitiikkaa on varauduttava patoamaan YK:n peruskirjan ja kansainvälisen oikeuden mahdollistamilla lisätoimilla.

Euroopan unioni tukee vahvasti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta.

Ukrainalle annettava poliittinen, taloudellinen ja materiaalinen tuki vahvistaa Ukrainan puolustusta. Euroopan unionin, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen yhteistyö on tässä avainroolissa.

Suomi on tukenut taloudellisesti Ukrainaa. On tärkeää, että hallitus tarkastelee aktiivisesti myös muita tapoja lisätä tukeaan Ukrainalle.

Kun kansakunta puolustaa itsenäisyyttään, on velvollisuutemme tukea. Tätä odottaisimme myös muilta, mikäli olisimme itse vastaavassa tilanteessa.

Arvoisa puhemies,

Kiristyneessä turvallisuustilanteessa on tärkeä muistuttaa, että Suomessa on huolehdittu perustuksista ja sen päälle muuratun sokkelin kestävyydestä. Se ei murene eikä rapise. Turvallisuuden perusasiat on pidetty ja pidetään kunnossa.

Vahva kansallinen puolustus ja maanpuolustustahto, asevelvollisuus, koulutettu ja harjoitettu reservi, riittävät resurssit ja ajantasainen varustus, suorituskykyhankkeet, HX-hanke ja Laivue 2020, Euroopan laajin tykistö, yhteiskunnan kokonaisturvallisuus sekä laajasti verkottunut puolustusyhteistyö vahvistavat turvallisuuttamme.

Epävakaat ajat korostavat tarvetta turvata huoltovarmuus ja riittävä omavaraisuus kaikissa olosuhteissa.

Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, mutta talouspakotteiden ja vastapakotteiden tilanteessa kaikkeen on varauduttava.

Keskusta korostaa, että taloudeltaan vahva ja vakaa maa kestää kriisinkin keskellä.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan ratkaisuja tarkastellaan aina reaaliajassa turvallisuusympäristön muutokset huomioiden.

Se sisältää mahdollisuuden puolustukselliseen liittoutumiseen.

Keskustan eduskuntaryhmä arvostaa Suomen kansallista yhtenäisyyttä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Kansallinen yksituumaisuus vahvistuu avoimella ja rakentavalla keskustelulla eri vaihtoehdoista.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan parlamentaarinen selkänoja, Tasavallan presidentin, hallituksen ja eduskunnan tiivis yhteistyö, on maamme vahvuus.

Lue seuraavaksi

Eduskuntaryhmän viikkotiedote: Keskustalta välikysymys lähipalveluiden pelastamiseksi
Keskustan eduskuntaryhmä tekee hallitukselle välikysymyksen neuvola, terveys-, vanhus- ja muista lähipalveluista. Tilanne sosiaali- ja terveyspalveluissa on vakava.
29.9.2023 / Eduskuntaryhmän viikkotiedote
Keskustalta välikysymys: Lähipalvelut pitää pelastaa
Keskusta tekee hallitukselle välikysymyksen terveys-, vanhus- ja muista suomalaisten lähipalveluista. Tilanne on vakava.
27.9.2023 / Uutiset
Keskustan puoluekokouksen kannanotto: Olli Rehn on suomalaisia yhdistävä voima
Keskustan puoluekokouksen mukaan presidentinvaaleissa on kyse siitä, kuka ehdokkaista on paras täyttämään presidentiltä vaadittavat edellytykset vaikeassa ja vaarallisessa kansainvälisessä tilanteessa. Puoluekokouksen kanta on selvä: Keskustan ehdokas Suomen tasavallan presidentiksi on filosofian tohtori Olli Rehn.
23.9.2023 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaBlogit ja ryhmäpuheenvuorotKansanedustaja Mikko Savola Keskustan ryhmäpuheenvuorossa: Kun kansakunta puolustaa itsenäisyyttään, on velvollisuutemme tukea