Keskustan Kärnä sisäisen turvallisuuden selonteon ryhmäpuheessa: Turvallisuus on kokonaisuus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on laittanut myös meidät suomalaiset uuden eteen. Maailma ei ole entisensä.

Mielestämme näissä oloissa kaikkea päätöksentekoa pitää ohjata vain yksi asia. Turvallisuus, turvallisuus, turvallisuus.

Turvallisuus on kokonaisuus. Sen perustana ovat viisas ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja vahva puolustus. Presidentti ja hallitus ovat toimineet näissä asioissa luottamusta herättävällä tavalla.

Turvallisuus on myös sitä, että meillä on ruokaa ja energiaa omasta takaa. Kotimaasta. Suomen omavaraisuuden turvaamiseksi pitää nyt yhdessä tehdä kaikki mahdollinen.

Turvallisuus on tietenkin myös Suomen sisäistä turvallisuutta. Suomalaisten arjen turvallisuutta. Sitä, että poliisi tulee ajoissa. Sitä, että rikolliset saadaan kiinni ja tuomitaan. Sitä, että maamme rajat pitävät.

Ihmiselle turvallisuuden tunteella on valtava merkitys. Turvallisuuden kokemuksella on vaikutusta myös yhteiskunnan kykyyn kestää kriisejä.

Nyt jos koskaan turvallisuusviranomaisten on tärkeää varautua erilaisiin hybridiuhkiin. Kyse on valppaudesta ja valmiudesta. Olemme nähneet, että muuttoliikettä ja turvapaikanhakijoita voidaan käyttää vihamielisen vaikuttamisen välineenä. Suomen viranomaisilla pitää olla riittävät toimivaltuudet keinovalikoimansa käyttämiseen erilaisissa häiriötilanteissa ennakoivasti, nopeasti ja joustavasti.

Suomalainen viranomaisyhteistyö on kansainvälisesti hyvällä tasolla ja sillä on pitkät perinteet. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyö toimii hyvin, minkä lisäksi sisäisen turvallisuuden viranomaisilla on tiivis yhteistyö puolustusvoimien kanssa. Puolustusvoimilla on tärkeitä virka-aputehtäviä sisäisen turvallisuuden tukemisessa normaalioloissa.

Pidetään huolta arkemme turvaajien voimavaroista myös tulevaisuudessa. Se edellyttää riittävää ja oikein kohdennettua rahoitusta. Poliisin näkyvyys koko maassa, hyvä suorituskyky ja toimintavalmius kiireellisissä hälytystehtävissä ovat ykkösasioita ihmisten luottamuksessa suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuteen ja vakauteen.

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ovat yhteiskuntarauha, kansanvalta ja luottamus. Tällaisena aikana nämä vahvuudet korostuvat entisestään. Ja niitä meidän pitää yhdessä vaalia. Niistä rakentuu turvallinen Suomi. Niistä rakentuu turvallinen tulevaisuus.

Lue seuraavaksi

Puheenjohtaja Annika Saarikko Keskustan eduskuntavaalistartissa 27.1.2023
Keskusta on puolue, joka tarjoaa välittämistä ilman holhoavaa vasemmistolaisuutta ja hyvää taloudenpitoa ilman kovaa oikeistolaisuutta. Meille isänmaallisuus on ylpeyttä, joka ei kumpua toisen polkemisesta. Isänmaallisuutemme polttoainetta ei ole pelko, vaan usko siihen, että rakennamme turvallista muutosta. Eteenpäin on elävän mieli.
27.1.2023 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaBlogit ja ryhmäpuheenvuorotKeskustan Kärnä sisäisen turvallisuuden selonteon ryhmäpuheessa: Turvallisuus on kokonaisuus