Skip to content

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli: Kun suomalaiset pärjäävät, Suomi pärjää

Eeva Kalli
Eeva Kalli

Lähetekeskustelu valtion vuoden 2023 budjetista

Keskustan ryhmäpuheenvuoro

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli

(muutosvarauksin)

Arvoisa puhemies,

Suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi ovat Keskustan tärkeimmät tavoitteet.

Ajat ovat vakavat. Nyt pitää toimia tavalla, joka vahvistaa suomalaisten luottamusta tulevaan.

Meidän pitää yhdessä huolehtia, että suomalaiset pärjäävät tässä tilanteessa. Samalla meidän pitää yhdessä rakentaa isänmaalle kestävää tulevaisuutta.

Tästä on kyse myös ensi vuoden budjetissa.

Ylimääräinen lapsilisä perheille ja sähkön arvonlisäveron alentaminen tuovat turvaa talveen tavallisille ihmisille.

Jakeluvelvoitteen alentaminen on laskenut polttoaineiden pumppuhintaa. Korotetun työmatkavähennyksen jatkaminen auttaa heitä, jotka tarvitsevat omaa autoa töissä käymiseen.

Näitä päätöksiä on myös kyseenalaistettu. Se kuuluu kansanvaltaan.

Keskustan eduskuntaryhmä katsoo, että ratkaisut tulevat todelliseen tarpeeseen. Me tunnemme Suomen. Tiedämme ihmisten arjen kautta maan.

Siksi liudennamme hintojen nousun vaikutuksia. Tuemme arjessa pärjäämistä. Autamme lapsiperheitä. Panostamme turvallisuuteen. Edistämme omavaraisuutta ja vahvistamme huoltovarmuutta. Pidämme huolta perusasioista.

Arvoisa puhemies,

Tässä ajassa pitää kyetä viisaasti johtamaan niin nykyhetkeä kuin tulevaa.

Työllisyysaste on tällä vaalikaudella noussut ennätyskorkealle.

Suomen talouden näkymät ovat kuitenkin Venäjän sotatoimien myötä heikentyneet.

Nyt pitää kääntää kaikki kivet, jotta talouden kasvu jatkuu. Jotta ihmisillä on töitä ja yrityksillä edellytyksiä pärjätä.

Keskustan eduskuntaryhmä on valmis kaikkiin työmarkkinoita uudistaviin ratkaisuihin, jotka tuovat ihmisille töitä.

Yritykset sijaitsevat ympäri Suomen. Siksi Keskustan linja on, että yrittämisen edellytyksiä parannetaan edelleen kaikkialla Suomessa. Koulutuspaikkoja pitää olla kattavasti koko maassa. Liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien pitää olla kunnossa läpi Suomen.

Budjetissa toteutamme alueellisen opintolainahyvityksen kokeilun ja korotamme yli 60-vuotiaiden työtulovähennystä. Näin helpotamme eri alojen yritysten työntekijäpulaa.

Erityistä huomiota pitää kiinnittää tuottavuuden parantamiseen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimesta tulee pysyvä ensi vuonna. Se osaltaan kannustaa yrityksiä luomaan uutta.

Samalla pitää välttää päätöksiä, jotka lisäävät ihmisten ja yritysten kustannuksia.

Keskustan eduskuntaryhmän mielestä työntekoa ja yrittämistä hankaloittavaa byrokratiaa pitää purkaa. Esimerkiksi investointien lupamenettelyitä pitää sujuvoittaa.

Sääntelyn keventäminen ei välttämättä maksa mitään, mutta se kannustaa yrittämään ja pitää siten osaltaan Suomen pyöriä pyörimässä.

Arvoisa puhemies,

Meidän tulee pitää koko Suomi ja kaikki suomalaiset mukana.

Siksi meidän pitää yhdessä tehdä vahvaa aluepolitiikkaa. Keskittämisellä ei tueta kasvua ja työtä.

Esimerkiksi budjettiin sisältyvä Itä-Suomen tukeminen ei ole keneltäkään pois. Suomi pärjää vain koko mitallaan.

Suomen turvallisuus, suomalaisten hyvinvointi, talouden kasvu ja esimerkiksi maamme ruoka- ja energiaomavaraisuuden vahvistaminen edellyttävät, että elämisen mahdollisuuksia on kautta maan.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus tulee voimaan ensi vuonna. Lähi- ja peruspalvelut pitää turvata tasa-arvoisesti jokaiselle suomalaiselle kotiosoitteesta riippumatta.

Nyt meidän pitää yhdessä, ihmisten tarpeista käsin saada hyvinvointialueet toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Hoitoon pitää päästä nopeammin. Ikäihmisten pitää saada kunnollista hoivaa.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus, Perussuomalaiset ja muut oppositiopuolueet ovat syyttäneet hallitusta holtittomasta taloudenpidosta.

Velkaa on jouduttu ja joudutaan ottamaan, jotta suomalaiset ja Suomi selviytyvät ensin koronan, sitten sodan ja nyt hintojen nousun ja energiakriisin seurauksista.

Päätökset ovat olleet oikeita ja niitä on tehty suurelta osin yhteistuumin opposition kanssa. Kokoomus, Perussuomalaiset ja muut oppositiopuolueet ovat siis tukeneet tätä linjaa.

Ensi vuoden budjettiin sisältyvät suomalaisia tukevat päätökset ovat kertaluonteisia ja määräaikaisia täsmätoimia, eivätkä ne lisää valtion kuluja määräajan jälkeen. Myös tässä hallitus toimii oikein.

Puolue- ja vaalipolitikoinnin sijaan meidän pitää yhdessä tasapainottaa julkinen talous tulevina vuosina. Huoli velasta ja alijäämästä on taatusti yhteinen.

Yhteiskunnallisesti kestävin ratkaisu talouden kuntoon laittamiseen on kasvu ja työpaikat. Realismia kuitenkin on, että myös säästöjä joudutaan tekemään.

Teemme nyt 370 miljoonan euron pysyvät säästöt. Tulevaisuutta varten tarvitaan Keskustan eduskuntaryhmän mielestä menokartoitus, jossa arvioidaan kaikki menot ja niiden tarpeellisuus. Annamme valtiovarainministeriössä käynnistyvälle työlle kaiken tukemme.

Arvoisa puhemies,

Me emme pysty valitsemaan aikaa, jota elämme tai asioita, jotka maailma eteemme tuo.

Tällä hetkellä maksamme Putinin sodan hintaa. Putinin suunnitelma länsimaiden kurjistamisesta, poliittisen epävakauden luomisesta ja turvattomuudesta ei saa voittaa.

Me pystymme yhdessä vaikuttamaan siihen, että näistäkin vaikeuksista selvitään. Siitä nyt on kyse.

 

Siksi on tärkeää, että kaikista järkevistä ja toteuttamiskelpoisista ratkaisuista pystytään keskustelemaan niiden esittäjästä riippumatta. Myös oppositiopuolueiden näkemykset pitää kuunnella.

Suomessa tarvitaan nyt enemmän asioista sopimista ja yhteistyötä ja vähemmän vastakkainasettelua. Suomen asia on yhteinen.

Keskustan eduskuntaryhmä laittaa voimavaransa asiapolitiikkaan, joka on arjessa kiinni. Nyt jos koskaan päätösten pitää olla yhtä ihmisten toiveiden ja huolien kanssa.

Niin saadaan aikaan kestäviä ratkaisuja ja toivoa paremmista ajoista jokaiselle suomalaiselle. Paremmat ajat kyllä tulevat.

Lue seuraavaksi

”Kepun siltarummut” Keskustalle kunnia-asia
Viikonloppuna uutisoitiin, että töihin ajavien suomalaisten kustannukset voivat lähitulevaisuudessa nousta jopa sadoilla euroilla. Työmatkavähennyksen yläraja lasketaan 7000 euroon ja alarajaa – siis omavastuuta – nostetaan 900 euroon. Jälkimmäinen tuntuu etenkin pienituloisimpien, autoa töissä käyntiin tarvitsevien ihmisten arjessa.
19.9.2023 / Uutiset
Eduskuntaryhmän viikkotiedote: Lähipalveluiden kurjistaminen tulee kalliiksi
Hallitus kokoontuu ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona budjettiriiheen. Siellä hallitus neuvottelee valtion ensi vuoden budjetista, julkisen talouden suunnitelmasta eli koko vaalikauden menokehyksistä sekä myös kuluvan vuoden lisätalousarviosta.
15.9.2023 / Eduskuntaryhmän viikkotiedote

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli kysyi syksyn ensimmäisellä eduskunnan kyselytunnilla, miksi hallitus leikkaa sosiaali- ja terveyspalveluista ja keskittää lähipalvelut.
12.9.2023
EtusivuAjankohtaistaBlogit ja ryhmäpuheenvuorotEduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli: Kun suomalaiset pärjäävät, Suomi pärjää