Kansanedustaja Hanna Huttunen: Arjen pitää olla turvallista jokaiselle suomalaiselle

Valtioneuvoston selonteko sisäisestä turvallisuudesta

Keskustan ryhmäpuheenvuoro
Kansanedustaja Hanna Huttunen

Arvoisa puhemies,

Suomi on maailman mittakaavassa turvallinen maa. Emme kuitenkaan ole pahalta piilossa.

Arjen pitää olla turvallista jokaiselle suomalaiselle, kautta maan.

Turvallisuuden pitää tuntua. Ihmisen pitää tietää, että hän saa avun hätäänsä kohtuullisessa ajassa.

Turvallisuuden pitää myös näkyä. Poliiseja ja poliisiautoja pitää näkyä kaikkialla Suomessa. Kyse on ihmisten ja maan eri osien välisestä tasa-arvosta.

Keskustalle on tärkeää, että poliisin voimavarat turvataan.

Poliisin määrärahat ovat ensi vuonna suuremmat kuin aikoihin. Rahaa kohdennetaan poliisin läsnäoloon etenkin heikompien palvelujen alueilla.

Jotain on kuitenkin mennyt vuosien mittaan pieleen, kun rahat eivät riitä.

Poliisin määrärahojen käyttö ja kohdentuminen tulisi selvittää perusteellisesti yhteistyössä ministeriöiden ja poliisihallituksen kanssa. Ongelmaa ei voi enää ohittaa. Meidän päättäjien on saatava selvyys siitä, miksi rahat eivät riitä kentälle asti.

Tärkeintä on, että poliisi on läsnä ihmisten arjessa niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Poliisin palvelujen keskittämistä Keskusta ei hyväksy.

Arvoisa puhemies,

Jos jotain, niin turvallisuus on yhteistyötä.

Poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin yhteistyö on kansainvälisestikin tunnustettu. Sitä tehdään saumattomasti myös kotimaakunnassani Pohjois-Karjalassa itärajan tuntumassa.

Rajavartijat tekevät yötä päivää arvokasta työtä valvoessaan maamme rajoja. Rajavartiolaitos hoitaa myös poliisitehtäviä, etsintä- ja pelastus­tehtäviä sekä ensihoito­tehtäviä.

Toimivan ja uskottavan rajavalvonnan avulla pystymme kitkemään järjestäytynyttä rikollisuutta ja ihmissalakuljetusta.

Myös Tulli torjuu rikollisuutta ja suojaa yhteiskuntaa, ympäris­töä ja suomalaisia. Ilman sen työtä kaduilla olisi kaupan huomattavasti enemmän laittomia lääke- ja huumausaineita.

Tullin pitää pystyä vielä paremmin puuttumaan verkossa liikkuviin huumeisiin, aseisiin, laitto­miin lääkkeisiin, räjähteisiin ja muihin vaaralli­siin esineisiin.

Arvoisa puhemies,

Huolestuttavaa on lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen. Vuoden mittaan olemme nähneet, mihin se pahimmillaan voi johtaa.

Toistuva ja vakava rikollisuus kasaantuu pienelle joukolle lapsia ja nuoria. Elämän alkupuolella koettu rikollisuus, traumat ja kaltoinkohtelu, kuten perheväkivalta tai kiusaaminen, kohottavat riskiä rikosten tekemiselle ja uhriksi joutumiselle myös aikuisiässä.

Tähän pitää puuttua. Lapsia, nuoria ja perheitä pitää auttaa ajoissa. Siksi esimerkiksi perhekeskusten toiminta pitää laajentaa koko Suomeen.

Arvoisa puhemies,

Maamme turvallisuus on myös merkittävä kilpailukykytekijä osaavien ihmisten etsiessä uutta kotimaata ja investoivien yritysten etsiessä investointikohteita.

Ihmiset ja yritykset arvostavat turvallisuutta ja vakautta, jota Suomi on voinut jo pitkän aikaa tarjota. Sisäisellä turvallisuudella on siis merkittävä rooli siinä, että taloutemme saadaan taas kasvuun.

Huolenpito turvallisuudesta on hallituksen ja eduskunnan tärkein tehtävä. Suomi tulee pitää turvallisena maana myös tulevaisuudessa.

Lue seuraavaksi

Mikä muuttuu yrittäjien eläkelaissa? Yrittäjien eläkelain (YEL) uudistus etenee. Huolet on kuultu. Mikä laissa muuttuu? Keskustelemassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, valiokunnan jäsenet, kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu sekä Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n puheenjohtaja Liisa Hanén ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.
30.11.2022 / K-Studio
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalli: Luontoa pitää suojella – omaisuuden suoja pitää turvata ja kustannukset jakaa oikeudenmukaisesti
Luonnon tilan parantaminen on yhteinen asia, ja siihen tarvitaan jokaista. Ihmisten omaisuuden suojan pitää kuitenkin toteutua kaikissa oloissa. Luonnonsuojelun kustannusten tulee jakaantua oikeudenmukaisesti. Hallituksen esityksessä näin ei ollut ja osa omaisuuden suojaa heikentävistä ja kustannuksia epäoikeudenmukaisesti kohdentavista seurauksista kävi ilmi vasta eduskuntakäsittelyn aikana.
29.11.2022 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
Keskustan puoluevaltuusto vaatii järkeä ennallistamisasetukseen
EU:n luonnonvarapolitiikkaan tarvitaan järkeä ja kokonaiskestävyyttä. EU:ssa esitetty uusi ennallistamisasetus on suomalaiselle veronmaksajalle äärettömän kallis, huonosti valmisteltu ja epäoikeudenmukainen.
27.11.2022 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaBlogit ja ryhmäpuheenvuorotKansanedustaja Hanna Huttunen: Arjen pitää olla turvallista jokaiselle suomalaiselle