Skip to content

Keskustan Kinnunen ihmisoikeuspoliittisen selonteon ryhmäpuheessa: Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Mikko Kinnunen
Mikko Kinnunen

Arvoisa puhemies,

Lapsiperhe ostaa talon, joka paljastuu homepommiksi. Riita etenee oikeuteen. Jono kestää puolitoista vuotta, eri oikeusasteiden käsittely viisi vuotta.

Lopulta kauppa puretaan. Kauppasumma tuomitaan palautettavaksi, mutta palautettavia rahoja ei enää ole.

Kaiken jälkeen perhe voi huonosti. Taloudellinen tilanne on mahdoton, kokonaisuus kohtuuton.

Oikeusjärjestelmämme on ruuhkautunut. Käräjäoikeuksien ruuhkaa tulee purkaa.

Vaikka kehitettävää on, meillä on hyvä maa. Suomessa asuvilla on laajat oikeudet harjoittaa uskontoaan, käydä koulua, tehdä työtä, yrittää ja sanoa mielipiteensä.

Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet kuuluvat kaikille. Niiden pitää toteutua koko Suomessa, jokaisen kohdalla.

Meidän tulee johdonmukaisesti ja sitkeästi vahvistaa perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia niin kotimaassa, Euroopassa kuin maailmalla.

Tämä huolellisesti laadittu selonteko linjaa kansallista ja kansainvälistä toimintaamme. Kiitos, että selonteosta tehdään vielä selkokielinen versio.

Arvoisa puhemies,

Emme elä yksin. Olemme toisillemme lähimmäisiä.

Keskusta korostaa kehitysyhteistyössä jokaisen oikeutta puhtaaseen veteen, ruokaan sekä koulunkäyntiin, työhön ja yrittäjyyteen.

Suomi edistää ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

On arvokasta tehdä monenkeskistä yhteistyötä, edistää kattavia sopimuksia ja valvoa niiden toteutumista.

Demokratia on heikentynyt ja oikeusvaltioperiaate romuttunut monessa maassa.

Kiinan ja Venäjän tilanne on kehittynyt huolestuttavaan suuntaan.

Suomen tehtävä on nostaa ihmisoikeusasiat keskusteluun, kun kohtaamme kahdenvälisesti. Euroopan Unionin tulee puolustaa ihmisten oikeuksia yhtenä rintamana.

Olemme uskottavia, kun pidämme itse kiinni oikeusvaltiosta ja puutumme oikeuksien loukkauksiin.

Arvoisa puhemies,

Selonteko linjaa myös sananvapauden turvaamisesta. Sananvapauteen kuuluu myös sananvastuu.

Vaikutamme vahvasti sanoillamme. Sanat ovat tekoja.

Sanan voimalla voi yllyttää vihaan, vastakkainasetteluun, väkivaltaan.

Sanalla voi myös korjata. Sisällissodan jälkeen Kyösti Kallio puhui Nivalan kirkossa siitä, että on luotava Suomi, jossa ei ole punaisia ja valkoisia, vaan Suomen tasavallan kansalaisia, jotka tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä.

Puhutaan rakentavasti ja kunnioittaen toisillemme. Sovitellaan, neuvotellaan, etsitään yhteistä ymmärrystä. Eletään rauhassa ja sovussa kaikkien kanssa, vaikka olemme asioista eri mieltä.

Viedään sovintoa myös maailmalle.

Arvoisa puhemies,

Selonteko käsittelee varsin vähän sivistyksellisiä oikeuksia.

Nuoret ja lapset ovat arvokkainta mitä meillä on. He tekevät tulevaisuuden.

Yksinäisyys ja mielenterveyden ongelmat lisääntyvät. Nuoria putoaa kelkasta.

Tehdään kaikki sen eteen, että jokainen nuori kokee elämänsä merkitykselliseksi ja itsensä arvokkaaksi, tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi.

YK:n turvallisuusneuvosto haluaa nuoret mukaan tukemaan rauhanomaista toimintaa ja ehkäisemään konflikteja ennalta.

Kuullaan nuoria. Tuetaan heitä. Rakennetaan luottamusta ja turvallisuutta. Otetaan heitä mukaan. Annetaan heille mahdollisuus kasvaa rauhan ja ihmisoikeuksien puolustajiksi, vaikuttamaan laillisin keinoin.

Sivistys ja koulutus ovat demokratian ja hyvinvoinnin perusta. Sydämen sivistys lisää ymmärrystä ja edistää vuoropuhelua.

Vahvistetaan koulujen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta. Huolehditaan opettajien ja kasvattajien jatkuvasta oppimisesta.

Pidetään huoli siitä, että ihmiset saavat oikeaa tietoa ja oppivat lukemaan kriittisesti mediaa. Huolehditaan kaikenikäisten digitaidoista.

Annetaan jokaiselle avaimet elämänmittaiseen oppimiseen, persoonallisuuden ja luovuuden kehittämiseen osana ihmisarvoista elämää.

Arvoisa puhemies,

Esimerkit maailmalta osoittavat, että kansalaisten oikeusturvan puolustajien on oltava valppaana.

Suotuisa tilanne ei pysy itsestään. Epäkohdat on syytä korjata. Hyviä asioita on syytä vahvistaa.

Tärkeintä on muistaa, että jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas.

Lue seuraavaksi

Keskustan Kurvinen eduskuntapuheessaan: Keskustan talousvaihtoehto on vastuullinen ja inhimillinen
Keskustan vaihtoehto hallituksen linjaukselle olisi velkaantua vähemmän, mutta toimia silti vastuullisesti ja tasapuolisesti. Keskusta tukisi lapsiperheitä ja sellaiseksi haluavia ja samalla kasvupanostuksia suunnattaisiin koko maahan.
29.11.2023 / Uutiset
Keskustan Kurvinen: Keskustan vaihtoehto on rohkaiseva ja vastuullinen
Keskustan vaihtoehto hallituksen linjaukselle olisi velkaantua vähemmän, mutta toimia silti vastuullisesti ja tasapuolisesti. Keskusta tukisi lapsiperheitä ja sellaiseksi haluavia ja samalla kasvupanostuksia suunnattaisiin koko maahan. Lähipalveluita ja kunnon liikenneyhteyksiä tarvitaan Keskustan linjauksen mukaan ihan kaikkialla Suomessa.
29.11.2023 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
Puoluevaltuuston kokouksen toinen päivä 26.11.2023
Puoluevaltuuston sunnuntaipäivä alkoi talousseminaarilla. Kokouksen päätösasioissa mm. eurovaaliehdokkaiden asettaminen.
27.11.2023 / K-Studio
EtusivuAjankohtaistaBlogit ja ryhmäpuheenvuorotKeskustan Kinnunen ihmisoikeuspoliittisen selonteon ryhmäpuheessa: Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille