Skip to content

Keskustan Kinnunen: Tärkeintä on sydämen sivistys

Mikko Kinnunen
Mikko Kinnunen

Arvoisa puhemies.

Sota on sivistyksen loppu. Tehtävämme on entistä vahvemmin puolustaa sivistystä ja rauhaa.

Väkivallan voimin ei rakenneta mitään hyvää. Sodan uhriksi joutuvat ihmisten ohella sivistys, kulttuuri, moraali ja yhteiskunnan tulevaisuus.

Maailma ei ole entisellään. Lapset ja nuoret tarvitsevat uskoa tulevaisuuteen, mutta myös resilienssiä, eli sitkeyttä, kärsivällisyyttä ja epävarmuuden ja vaikeuksien kestokykyä. Sitä tulee oppia koulupolun varrella.

Suomeen tulevien ukrainalaisten lasten on tärkeä päästä nopeasti varhaiskasvatukseen ja kouluun. Normaali arki kantaa ja auttaa jaksamaan.

Laaja yleissivistys ja kyky arvioida tietoa on paras ase informaatiovaikuttamista ja propagandaa vastaan. Kriittinen lukutaito on tarpeen kaikenikäisille.

Tarvitsemme historian tuomaa ymmärrystä, eettistä ajattelua, hyvän ja pahan pohdintaa, erilaisten kulttuurien, uskontojen ja katsomusten tuntemusta.

Tarvitsemme empatiaa, jotta voimme ymmärtää, arvostaa ja kunnioittaa toisiamme.

Arvoisa puhemies,

Suomi on sivistysmaa, joka nousi koulutuksen ansiosta varsin nopeasti köyhyydestä vaurauteen.

Kyvystä oppia uutta on tullut välttämätöntä läpi elämän.

Työelämä muuttuu nopeasti. Vanhoja ammatteja katoaa ja aivan uusia syntyy. Samalla työurat sirpaloituvat.

Opimme kaikkialla. Jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen tulee olemaan osa työn tekemistä.

Oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten tulee verkostona ratkaista osaajapulaa alueillaan. Tarvitaan täsmä- ja muuntokoulutuksia, pienempiä opintokokonaisuuksia.

Tulevaisuuden työmarkkinoille tarvitaan entistä enemmän korkeakoulutettuja. Siksi tavoitteena on, että vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon vuonna 2030.

Suomi on aina menestynyt osaamisella. Siksi tarvitsemme vahvaa panostusta korkeakoulutukseen, tieteeseen ja tutkimukseen.

Emme saa unohtaa, että tällä hetkellä on pulaa myös kädentaitajista. Tarvitsemme sujuvia polkuja ammattiin. Oppisopimuskoulutusta kannattaa kehittää edelleen.

Yrittäjyys ja itsensä työllistäminen kiinnostaa entistä enemmän. Luomme myös itse työtä.

Tarvitaan luovuutta, ongelmien ratkaisemista, tiimityötä, monipuolista osaamista. Tarvitaan verkostoitumisen ja soveltamisen taitoja.

Ennen kaikkea tarvitaan taitoa oppia.

Arvoisa puhemies,

Keskusta esitti viime kaudella pienten lasten koulua, jonka kokeilut alkavat. Kun panostamme ensimmäisiin kouluvuosiin ja sujuvaan koulupolkuun, lapsi saa aidon mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen.

Suomen koulutusjärjestelmä on maailman tasa-arvoisimpia. Pidetään kouluverkko kunnossa joka puolella Suomea.

Suomalaiset opettajat ovat maailman parhaita. Pidetään huolta opettajien ja rehtorien hyvinvoinnista, opetuksen riittävistä resursseista ja opettajankoulutuksen kehittämisestä.

Arvoisa puhemies,

Miksi maailman onnellisimman maan nuoret voivat pahoin? Miksi moni syrjäytyy?

Koulutuksen rahoitus on jäänyt jälkeen muista OECD-maista. PISA-tulokset ovat laskussa. Tyttöjen ja poikien väliset erot kasvavat. Heikosti suoriutuvien osuus lisääntyy. Oppilaan taustan merkitys korostuu entisestään.

Koulumenestys perustuu edelleen perustaitoihin: Kykyyn lukea, kirjoittaa ja laskea. Nostetaan peruskoulu ja perustaidot kunniaan.

Varhainen ja ennaltaehkäisevä tuki on tehokkain tapa auttaa.

Tehdään kouluista yhteisöjä, joissa ketään ei kiusata, kukaan ei jää yksin. Taataan jokaiselle lapselle harrastus koulupäivän yhteyteen.

Huolehditaan yhdessä lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Koulun tehtävä on tukea koteja, toimia lapsen kasvatuskumppanina.

Voimme olla suomalaisen koulun tuloksista edelleen ylpeitä. Sivistys kantaa. Tehdään Suomen jokaisesta koulusta innostava paikka, jossa lapset ja nuoret oppivat aktiivisiksi, itsenäisiksi ja yhteistyökykyisiksi.

Arvoisa puhemies,

Selontekoa on tarpeen päivittää riittävän usein. Tähytään ensi kerralla vielä rohkeammin tulevaisuuteen.

Kaikkein tärkeintä on lopulta sydämen sivistys.

Lue seuraavaksi

Eduskuntaryhmän viikkotiedote: Keskustalta välikysymys lähipalveluiden pelastamiseksi
Keskustan eduskuntaryhmä tekee hallitukselle välikysymyksen neuvola, terveys-, vanhus- ja muista lähipalveluista. Tilanne sosiaali- ja terveyspalveluissa on vakava.
29.9.2023 / Eduskuntaryhmän viikkotiedote
Keskustalta välikysymys: Lähipalvelut pitää pelastaa
Keskusta tekee hallitukselle välikysymyksen terveys-, vanhus- ja muista suomalaisten lähipalveluista. Tilanne on vakava.
27.9.2023 / Uutiset
Keskustan puoluekokouksen kannanotto: Olli Rehn on suomalaisia yhdistävä voima
Keskustan puoluekokouksen mukaan presidentinvaaleissa on kyse siitä, kuka ehdokkaista on paras täyttämään presidentiltä vaadittavat edellytykset vaikeassa ja vaarallisessa kansainvälisessä tilanteessa. Puoluekokouksen kanta on selvä: Keskustan ehdokas Suomen tasavallan presidentiksi on filosofian tohtori Olli Rehn.
23.9.2023 / Uutiset
EtusivuAjankohtaistaBlogit ja ryhmäpuheenvuorotKeskustan Kinnunen: Tärkeintä on sydämen sivistys