Uutiset


Keskustan Saarikko ja Kalli: Luonto ja talous pystytään yhdistämään

Saarikon ja Kallin mukaan uusi luonnonsuojelulaki vahvistaa entisestään taloudellisen tuen mahdollisuuksia nimenomaan vapaaehtoisille suojeluohjelmille. Vapaaehtoisuus - ei ylhäältä saneleminen - on näissä asioissa kestävä tie edetä. Lisäksi esimerkiksi malminetsintä kielletään kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa kokonaan, ja valtion muilla suojelualueilla sen edellytyksiä tiukennetaan.Lue lisää

Keskustan puoluevaltuusto vaatii järkeä ennallistamisasetukseen

EU:n luonnonvarapolitiikkaan tarvitaan järkeä ja kokonaiskestävyyttä. EU:ssa esitetty uusi ennallistamisasetus on suomalaiselle veronmaksajalle äärettömän kallis, huonosti valmisteltu ja epäoikeudenmukainen.Lue lisää

Keskustan puoluevaltuusto: Vaaleissa on kyse turvallisuudesta ja toimeentulosta

Keskusta näkee, että tulevan vaalikauden pääasiat ovat Suomen ja suomalaisten turvallisuus, toimeentulo ja kriisinkestävyys. Julkisen talouden vahvistaminen on tässä työssä keskeinen väline, mutta julkisen talouden vahvistaminen ei saa heikentää suomalaisten arjen tai Suomen rajojen turvallisuutta. Lue lisää

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen puoluevaltuustossa 26.11.2022

Puoluevaltuusto on Keskustan arvokas päätöksentekofoorumi ja korvaamaton sisäisen keskustelun areena. Käyttäkää paikkanne täysimääräisesti sillä luottamuksella, jonka omasta kotipiiristänne tai sisarjärjestöstämme olette saaneet. Tehtävää, työtä ja linjattavaa riittää kyllä. Lue lisää

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli puoluevaltuustossa 26.11.2022

Turva, työ, toimeentulo ja tasa-arvo edellyttävät kaikki myös vahvaa aluepolitiikkaa. Kaikkien suomalaisten mukaan ottamista. Koko Suomen voiman hyödyntämistä. Suomen turvallisuus perustuu koko maan puolustamisen periaatteeseen. Tähän ei istu kaiken keskittäminen, vaan päinvastoin, kauttaaltaan elinvoimainen Suomi.Lue lisää

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puoluevaltuuston kokouksessa Kuopiossa 26.11.2022

Ukrainalla on edessään hyiset ajat.  Sähköt on poikki, talot kylmenevät. Sydämemme ja ajatuksemme ovat jokaisessa kodissa, jossa tänäkin aamuna on herätty sodan mielettömyyden aiheuttamaan kuoleman pelkoon ja ahdistukseen. Me seisomme Ukrainan rinnalla. Vapauden puolella. Sota Euroopassa on palauttanut meidät perusasioiden äärelle. Suomalaisilla on huoli. Olemmeko turvassa, riittääkö meillä leipää ja lämpöä, onko varaa maksaa perheen laskut. Omavaraisuus, kotimainen ruoka ja energia ovat saaneet arvonpalautuksen, Keskustalta se ei koskaan kadonnutkaan.Lue lisää

Keskustan tuore asumislinjaus: Suomalaisilla on oikeus omaan kotiin

Keskustan tuore asumislinjaus esittää mm. omistusasumisen mahdollisuuksien lisäämistä, pienituloisten asunnonostoon uusia ratkaisuja, tuetun asuntorakentamisen järjestelmän uusimista, MAL-sopimusjärjestelmän perusteellista remonttia ja asumiskysymysten vastuun siirtämistä ympäristöministeriöstä paremmin tarkoitukseen sopivaan ministeriöön. Keskusta arvioi, että vanhan mallin mukainen asuntopolitiikka palvelee ensisijaisesti suurten asuntosijoittajien tarpeita, ei niinkään asunnon tarvitsijoiden tarpeita. Asuntomarkkinoiden vääristynyt tilanne nostaa kustannuksia niin kansalaisille kuin valtiollekin. Siksi muutoksia tarvitaan.Lue lisää

Keskustan eduskuntaryhmä osallistuu lakialoitteeseen tutkimuksen ja kehittämistyön verovähennyksestä

Keskustan eduskuntaryhmä osallistuu eduskuntaryhmien lakialoitteeseen tutkimuksen ja kehittämistyön verovähennyksestä. Keskustan kansanedustajan, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtajan Arto Pirttilahden mukaan verovähennys on tärkeä Suomen talouden lyhyemmän ja pidemmän aikavälin kasvun tukemiseksi.Lue lisää

Keskustan Huttuselta lakialoite hallituksen neuvotteluissa kaatuneesta alueellisesta opintolainahyvityksestä

Keskustan kansanedustaja, harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen HAMA-työryhmän puheenjohtaja Hanna Huttunen tekee lakialoitteen alueellisen opintolainavähennyksen kokeilusta. Kokeilu peruuntui hallituksen äskettäisissä neuvotteluissa eduskunnalle loppuvaalikaudella annettavista lakiesityksistä.Lue lisää

Keskustan Lohi: Työllisyystavoite ylitetty, tavoitetta nostettava ja työtä jatkettava

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi on tyytyväinen tuoreisiin koviin työllisyyslukuihin, mutta muistuttaa että tyytyväisyys ei saa lopettaa kunnianhimoa pyrkiessämme vielä parempaan työllisyyteen. Korkea työllisyysaste on Suomelle kohtalonkysymys. Se ratkaisee, kykenemmekö ylläpitämään pohjoismaista hyvinvointivaltiota.Lue lisää
Näytä lisää