Elsi Katainen ennallistamisasetuksen neuvottelijaksi maatalousvaliokuntaan

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk.) on valittu Renew Europe -ryhmänsä maatalousvaliokunnan neuvottelijaksi EU:n ennallistamisasetukseen.

Komissio julkaisi luonnon ennallistamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen kesäkuussa 2022. Euroopan parlamentti aloittaa ennallistamisasetuksen käsittelyn lähiviikkoina. Katainen painottaa, että tässä kohtaa Suomessakin jo paljon kohua herättänyt asetus on vasta komission ehdotus, jonka sisältöön voidaan vielä vaikuttaa.

Halusin päästä vaikuttamaan tähän Suomen maa- ja metsätalouden toimintakykyä ja koko kansantaloutta suoraan koskevaan asetukseen. Komission esitys vaatii perusteellisia muutoksia, jotta lainsäätäjät eli EU-parlamentti ja jäsenmaat voisivat sitä ikinä hyväksyä“, europarlamentaarikko Katainen kertoo.

EU:n komissio tavoittelee asetuksella luonnontilan parantamista maa-, metsä- ja merialueilla sekä kaupungeissa. Komission arvion mukaan ennallistamisasetuksen kustannukset ovat vuodessa Suomelle 930 miljoonaa euroa.

Esityksen suurimpia ongelmia ovat sen kohtuuttomat kustannukset epävarmoihin hyötyihin nähden sekä kansallisen liikkumavaran vähyys. Hyvästä tavoitteesta huolimatta komission esitys on huonosti valmisteltu ja epäreilu. Jäsenmaille ei ole annettu tarpeeksi valinnanvapautta ennallistamisen kohdentamiseen, vaikka tarpeet ja luonnon olosuhteet vaihtelevat Euroopassa valtavasti“, Katainen avaa asetuksen ongelmakohtia.

Komission ehdotus lähtee ajatuksesta, että menneisyyden luonto on ollut monimuotoisempi, ja siksi ennallistamista koskevien toimien vertailukohdaksi on asetettu seitsemänkymmenen vuoden takainen ympäristön tila. Katainen pitää lähestymistapaa nurinkurisena.

Ei luonto muutu paremmaksi palauttamalla sen tila 1950-luvun tasolle, sillä isossa osassa Eurooppaa metsät oli jo silloin hakattu. Sen sijaan Suomessa metsät ovat säilyneet, koska luonnosta huolehtiminen on pidetty kestävän metsätalouden keskiössä. Suojelualueita on lisätty ja monimuotoisuutta on tuettu. Luonnon monimuotoisuuden edistämisessä pitäisi katsoa tulevaisuuteen eikä satunnaisiin menneisyyden vuosiin“, europarlamentaarikko Katainen linjaa.

Kataisen mukaan kritiikki ennallistamisasetusta kohtaan on parlamentissa kovaa.

Neuvottelujen tie tulee olemaan pitkä ja kivinen. Kyse ei ole vain metsistä vaan laajemmasta ongelmavyyhdistä. Kollegat eri maista ovat nostaneet esille epäkohtia niin merialueita, kaupunkialueita, maataloutta kuin metsiäkin koskevista asetuksen kohdista. Lainsäätäjillä on valtava urakka edessään lukuisten ristiriitojen korjaamiseksi“, maatalousvaliokunnan varapuheenjohtaja Katainen kertoo.

Lisätiedot:
MEP Elsi Katainen
elsi.katainen@europarl.europa.eu
Brussels – Tel. +32 (0) 2 28 45361
Mob. +358 50 5122362

Lue seuraavaksi

Keskustan Savola: Oma ruoka on järkäleasia suomalaisille ja Suomelle
Viljelijöiden pärjääminen on yhteinen asia.  Meidän pitää tehdä yhteistyötä reilumpien markkinoiden ja oikeudenmukaisemman tulonjaon puolesta. Kotimaisen ruuan ja isänmaan tähden. 
7.12.2022 / Blogit ja ryhmäpuheenvuorot
Keskustan Saarikko ja Kalli: Luonto ja talous pystytään yhdistämään
Saarikon ja Kallin mukaan uusi luonnonsuojelulaki vahvistaa entisestään taloudellisen tuen mahdollisuuksia nimenomaan vapaaehtoisille suojeluohjelmille. Vapaaehtoisuus - ei ylhäältä saneleminen - on näissä asioissa kestävä tie edetä. Lisäksi esimerkiksi malminetsintä kielletään kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa kokonaan, ja valtion muilla suojelualueilla sen edellytyksiä tiukennetaan.
3.12.2022 / Uutiset
Mikä muuttuu yrittäjien eläkelaissa? Yrittäjien eläkelain (YEL) uudistus etenee. Huolet on kuultu. Mikä laissa muuttuu? Keskustelemassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi, valiokunnan jäsenet, kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu sekä Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n puheenjohtaja Liisa Hanén ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.
30.11.2022 / K-Studio
EtusivuAjankohtaistaUutisetElsi Katainen ennallistamisasetuksen neuvottelijaksi maatalousvaliokuntaan